Soldater fra Finnmark heimevernsdistrikt 17 bistår politiet med å stoppe all trafikk mellom Finland og Norge ved Karigasnemi.

Nytt grenseoppdrag for HV-17

Politiet i Finnmark har igjen bedt HV-17 om å bistå med grensekontroll mot Finland.

For å begrense importsmitte har regjeringen fra 2. januar innført plikt for innreisende til Norge å teste seg for covid-19 så snart som mulig og senest innen 24 timer etter innreise.

Samtidig er det besluttet restriksjoner for hvor norsk indre Schengen-grense kan passeres.

Finnmark politidistrikt har derfor anmodet om bistand fra Forsvaret for å utføre grensekontrollen. Det betyr at reisende som ankommer Finnmark via Finland fremover vil bli kontrollert av personell fra politiet og Finnmark heimevernsdistrikt (HV-17). 

Gode erfaringer

HV-17 starter sitt oppdrag allerede tirsdag 5. januar og skal i første omgang bistå til og med 2. februar. Det er personell fra HV-områdene 17205 (Indre Finnmark), 17206 (Tanafjord) og 17208 (Sør-Varanger) som skal utføre grensekontrollen. Dersom bistandsanmodningen blir forlenget etter 2. februar vil det være aktuelt å kalle inn mannskap også fra andre HV-områder.

Soldatene i Heimevernet har allerede gode erfaringer med å etablere rask støtte til politiet i forbindelse med grensekontroll omkring covid-19. HV bidro med grensekontroll fra mars til juni tidligere i år. Andre plasser i landet står soldater fra HV allerede ved grenseovergangene.

– Jeg har heldigvis godt motiverte soldater klar til innsats. Dette er voksne folk med erfaring. De takler oppdraget veldig godt. Både det militærfaglige, men også det sosiale og menneskelige som dette oppdraget består av, sier oberstløytnant Bernt Normann Lockert, som er sjef for HV-17.

Samfunnsoppdrag

Som kjent består HV av soldater som er sivile til vanlig. Lockert har full forståelse for at en innkalling til grensekontroll nå kan føles vanskelig både på hjemmebane og for arbeidsgivere.

– Det er viktig at også HV er med og bidrar i dugnaden med å bekjempe et farlig virus. Dette er et samfunnsoppdrag og når politiet ber om støtte fra oss, så stiller vi opp, fastslår sjefen for HV-17.

Personellet fra HV skal sammen med politiet bemanne grensekontrollene ved Neiden, Polmak, Karigasniemi og Kivilompolo, som nå er godkjente grenseovergangssteder i Finnmark. Utsjok grenseovergangssted er stengt for alminnelig ferdsel.

Oppdraget på grensen vil bestå i å kontrollere at de reisende har dokumentasjon på negativ koronatest, og informere på vegne av helsemyndighetene om plikten til å teste seg, karantenehotell og hvilke karanteneregler som gjelder.

----

  • For informasjon om selve oppdraget, ta kontakt med politiet i Finnmark.
  • For mer informasjon om oppdraget til Heimevernet eller intervjuavtale, ta kontakt med: Jonny Karlsen, 476 09 936