QRA00388

Forsvaret med økt tilstedeværelse ved norske olje- og gassinstallasjoner

Etter regjeringens beslutning om økt beredskap ved norske olje- og gassinstallasjoner, har Forsvaret økt sin synlighet og tilstedeværelse.

Forsvarets er blant annet tilstede og patruljer med styrker på land, i luften, på sjøen, under vann og i cyberdomenet. Bilder frigis nå fra noen av oppdragene.

Våre felles havområder

Sjøforsvaret er i dialog med sine samarbeidspartnere for å koordinere sikkerhetstiltak i våre felles havområder. Blant annet har flere av Sjøforsvarets fartøy blitt satt til å støtte opp om sikkerheten på norsk sokkel.

Luftforsvaret gjennomfører hyppige og jevnlige tokt med kampflyene F-35, både fra flystasjonen på Ørland og fra den hurtige reaksjonsstyrken på Evenes. Fredag formiddag fløy Luftforsvaret i norsk territorium, og videre ut over Haltenbanken, blant annet ved oljeinstallasjonene på Draugen- og Heidrunfeltet. 

Ivaretar sikkerheten

Forsvaret vil ikke gå mer i detaljer rundt hva disse tiltakene konkret er, da nettopp informasjon rundt hvilke tiltak som er iverksatt kan svekke sikkerheten.

Forsvaret følger som vanlig situasjonen i våre nærområder, og har god oversikt over aktivitet gjennom våre daglige operasjoner. Forsvaret er i tett dialog med våre samarbeidspartnere.

Situasjonen følges nøye

Når det gjelder bistand er Forsvaret i tett dialog med politiet for å få en felles forståelse av situasjonen, og følger situasjonen nøye. Forsvaret bistår politiet etter bistandsinstruksen, og ser på hva Forsvaret ytterligere kan bidra med. 

Pressekontakt:

 

Forsvarets operative hovedkvarter

E-post: foh.info@mil.no
Pressevakt: 40 43 80 83