2021-11-12_(U)_EG02_F-35_MRTT_AAR_2D2A0823

Økt utholdenhet for F-35

For første gang har norske F-35 blitt tanket av et Airbus A330 tankfly (MRTT). Tankflysamarbeidet med NATO er viktig for Forsvaret og F-35, og øker utholdenheten til kampflyet.

MRTT står for Multi Role Tanker Transport og er et tankfly som Norge disponerer gjennom et strategisk samarbeid. For Norge er tankflyet en sentral ressurs innen luftoperasjoner for å sikre tilgang på drivstoff i lufta slik at våre F-35 kampfly kan fly lengre.

F-35 har gjennomført luft-til-luft tanking ved flere anledninger, men i dag var det første gang gjennom NATOs tankflysamarbeid, og i så måte en viktig milepæl i innfasingsløpet.

- Lufttanking er avgjørende for å støtte luftoppdrag over store avstander. Dette strategiske samarbeidet er viktig for NATO og Norge, og gjør at vi kan tanke under flyvning, som øker oppdragets lengde, sier generalmajor Rolf Folland, sjef Luftforsvaret. 

Allerede fra januar 2022 tar F-35 over QRA-beredskapen ut fra Evenes, og har kommet langt i innfasingen. Denne milepælen er enda et steg på veien

Stor etterspørsel

I dag benytter Forsvaret kjøp eller leie av tankflytimer fra allierte for å holde norske kampflygere operative på luft-til-lufttanking.

Fly med tank- og transportkapasitet er en høyt etterspurt kapasitet i NATO. For å kunne møte de operative utfordringene i fremtiden og ivareta en effektiv utnyttelse av vårt kampflyvåpen, er det nødvendig å ha lufttankingskapasitet.

Airbus A330 MRTT tankfly kan benyttes på alle typer fly som er en del av den multinasjonale flåten (Multinational MRTT Fleet, MMR), og de fleste andre flytyper som benyttes innen NATO.

Tankerne som er en del av samarbeidet er lokalisert i Eindhoven i Nederland (hovedbasen), og i Køln i Tyskland (fremskutt base), hvor personell fra Luftforsvaret og andre nasjoner jobber. Det første tankflyet ble levert 30. juni 2020. Den opprinnelige leveransen av totalt åtte MRTT-fly skal være ferdigstilt i 2024.

Flyene brukes ikke bare til tanking, men også til strategisk transport og medisinsk evakuering. Flyene kan eksempelvis frakta opptil 267 personer og 45 tonn med last samtidig, og de kan konfigureres for medisinsk evakuering med 16 bårer, 21 medisinske seter og et personell på seks personer.