210521-THST-NO901-0003 (1)

Øvelse Formidable Shield 23: 13 nasjoner skal trene sammen på missilvern

Denne uken kommer flere allierte fartøy til Norge, før de skal trene sammen i den maritime skarpskytingsøvelsen Formidable Shield 23 utenfor Andøya. Til helgen har noen av fartøyene havneopphold i Bodø og noen i Tromsø.

Formidable Shield 23 skal forbedre alliert evne til å samvirke i et integrert luft- og missilforsvar konsept. Første del av øvelsen foregår utenfor Andøya, hvor 13 nasjoner skal trene sammen. Etter en uke flytter øvelsen seg til Hebridene utenfor Skottland. 

– Formidable Shield 23 er en viktig øvelse for Forsvaret og Marinen.  Den gir oss muligheten til å øve innenfor høyaktuelle områder som luft- og missilvern sammen med våre allierte. Sømløst samarbeid med NATO er en viktig del av vårt forsvarskonsept, og under denne øvelsen kan vi virkelig utfordre oss selv med krevende scenarioer og avansert integrasjon. Norge stiller som vertsnasjon sammen med Storbritannia. Det er positivt fordi vi får trent oss på å ta imot større allierte styrker, samtidig som allierte blir bedre kjent med å operere i våre nærområder, sier sjef Marinen, flaggkommandør Trond Gimmingsrud. 

Luft- og missilforsvar på tvers av forsvarsgrener og nasjoner stiller høye krav til trening for å utnytte kapasiteten på en best mulig måte. Øvelsen Formidable Shield er en lenge og godt planlagt øvelse som gjennomføres i et trygt og kontrollert miljø på Andøya Space Defense sitt skyte-område.

Til media

Pressekonferanse lørdag 6. mai

Sjøforsvaret inviterer media til Bodø havn kl. 1330 i forbindelse med pressekonferanse ved den nederlandske fregatten HNLMS Tromp.

På pressekonferansen vil disse norske og allierte sjefene delta; Sjef Marinen, Flaggkommandør Trond Gimmingsrud, nestkommanderende i STRIKEFORNATO (NAVAL STRIKING AND SUPPRT FORCES NATO) kontreadmiral James Morley, sjef for Task Force Six Four (CTF-64) flaggkommandør Jonathan D. Lipps og stabssjef på det spanske flaggskipet Blas De Lezo, Peter Jansberg. Etter pressekonferansen åpnes det opp for spørsmålsrunde, etterfulgt av omvisning om bord på den nederlandske fregatten HNLMS Tromp

Program:

KL 1315: Oppmøte ved Bodø Havn 

KL 1330: Pressekonferanse - introduksjon av øvelsen

KL 1400: Spørsmålsrunde

KL 1430: Omvisning om bord på det nederlandske fartøyet

*endringer kan forekomme

Ønsker du å delta?

Frist for påmelding er fredag 5. mai 1600. 

Ta kontakt med kommunikasjonsmedarbeider i Sjøforsvaret, visekonstabel Helene Synes Mob: 46 94 40 08 E-post: hsynes@mil.no

FAKTA OM FORMIDABLE SHIELD 23

  • Øvelse Formidable Shield 23 foregår fra 8.mai - 26.mai, med aktivitet utenfor Andøya i perioden 8.-12.mai. 
  •  Flere av fartøyene vil ha havneopphold i Bodø og Tromsø i forkant av øvelsen i helgen 5.-7.mai.
  •  På den delen av øvelsen som foregår utenfor Andøya (8.-12.mai) skal disse delta
    Norske enheter: KNM Roald Amundsen, KNM Gnist, KNM Magnus Lagabøte, Kystjegerkommandoen, CRC, Luftvernbataljonen, F-35, Hærens Kampluftvern.
  • Allierte fartøy: Den spanske fregatten Blas De Lezo er flaggskip for øvelsen, Spania deltar også med logistikkfartøyet Patina. USA deltar med destroyerne USS Arleigh Bruke og USS Oscar Austin, Nederland med fregatten HNLMS Tromp, Frankrike med fregatten FS Bretagne og Danmark med fregatten HDMS Espen Snare. I tillegg deltar NATOs stående maritime styrke (SNMG1).
  • Andre allierte enheter: USA stiller også med maritime patruljefly - P8, High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), Mobile Air Control Squadron (MACS), Reconnaissance and Counter-Reconnaissance team (RXR) og Lightweight Armored Reconnoissance (LAR).