210521-THST-NO901-0003

Presseinvitasjon:Allierte fartøy og enheter skal trene på skarpskyting utenfor Andøya

Øvelse Mjølner er et samarbeid mellom Danmark, Tyskland, Belgia, Nederland og Norge, og finner sted utenfor Andøya i perioden 9-13. mai 2022.

Øvelsen er en maritim skarpskytingsøvelse som har vært gjennomført annet hvert år siden 2016. Hensikten er å øve alle overflate- og luftstridsmidler i et uforutsigbart, men realistisk scenario.

I år vil også Hæren delta med sitt nye kampluftvern for første gang. Treningen vil bli gjennomført i tett samarbeid med Andøya Space og omfatter derfor både sivilt-militært samarbeid, og samvirke på tvers av nasjoner og forsvarsgrener. 

Sjøforsvaret er vertskap for øvelsen og inviterer presse om bord på det danske kommandofartøyet HDMS Absalon i Tromsø lørdag 7. mai. Her skal representanter fra Norge, Danmark, Tyskland, Nederland og Belgia møtes før de skal trene sammen utenfor Andøya.  

Noe av det vi ønsker å gi svar på lørdag 7. mai er:

  • Hvorfor er det viktig at allierte enheter gjennomfører skyteøvelse sammen? 
  • På hvilken måte er øvelsen realistisk for deltakerne? 
  • Hva er utbyttet av trening i norske farvann?  
  • Hvorfor er havområdene utenfor Andøya valgt som treningsområder?  
  • Hvilken rolle har Andøya Space under øvelsen og hvordan foregår samarbeidet?

Til media

Program:

11.20: Pressen inviteres om bord på HDMS Absalon

11.30: Intervju med sjef for operasjoner i Sjøforsvaret - flaggkommandør Yngve Skoglund og styrkesjef fra HDMS Absalon commodore Dan Termansen

11.55: Pressekonferansen avsluttes

Bilder og video:

I tillegg til muligheter for fotografering om bord på HDMS Absalon, vil pressen få tilgang på en foto- og videopakke av ESSM-skyting fra fregatt.

Intervjuobjekter:

Det vil bli muligheter for å snakke med sjef for operasjoner i Sjøforsvaret kommandør Yngve Skoglund og styrkesjef fra HDMS Absalon commodore Dan Termansen

Ønsker du å delta?

Hvis du ønsker å delta kan du ta kontakt med:

Helene Synes i Sjøforsvarets Kommunikasjonsenhet

Telefon: 46944008 Mail: Hsynes@mil.no