220411-N-NV699-1137

Presseinvitasjon: KNM Fridtjof Nansen tilbake til Norge etter avsluttet oppdrag i Carrier Strike Group 8

Middelhavet: Natt til søndag 1.mai avsluttet KNM Fridtjof Nansen sitt oppdrag i «Carrier Strike Group 8». Pressen inviteres til å ta imot fregatten og mannskap når de kommer tilbake til Norge.

Ved midnatt natt til søndag 1. mai ble KNM Fridtjof Nansen tilbakeført til norsk kommando etter å ha vært integrert i den amerikanske hangarskipsstyrken «Carrier Strike Group 8» siden august 2021. Etter Russlands invasjon av Ukraina, har Carrier Strike Group 8 bidratt til å forsterke forsvaret av NATOs østflanke gjennom tilstedeværelse på sjøen og i luften.

Oppdraget har knyttet tettere bånd til Norges viktigste allierte, USA.

– Gjennom deltakelse i Cooperative Deployment har vi fått vist norsk evne og vilje til å bidra til vår kollektive sikkerhet i NATO, også utenfor våre egne landegrenser. Norges sikkerhet bygges både nasjonalt og internasjonalt der vi kan samarbeide tett med våre allierte, sier generalløytnant Yngve Odlo, sjef for Forsvarets Operative Hovedkvarter i Bodø.

Forlenget oppdrag
I utgangpunktet skulle KNM Fridtjof Nansen avsluttet sitt oppdrag 1. april, men etter ønske fra US Navy ble den norske fregattens oppdrag forlenget med én måned.

– At amerikanerne ønsket oss med videre tar vi som et kvalitetsstempel. Sammen med besetningen som løste oppdraget før oss, har vi vist at Norges mest avanserte kampsystem er helt på høyde med våre allierte. Det oppdraget er vi stolte av å ha løst, sier kommandørkaptein og skipssjef på KNM Fridtjof Nansen, Iris Fivelstad.

Hun har ledet KNM Fridtjof Nansen gjennom oppdragets andre periode, etter at hennes besetning overtok oppdraget i Bari i Italia, 4.februar i år.

– Vi har inngått i styrken som har eskortert hangarskipet, og har støttet dem til å gjennomføre sine flyoperasjoner effektivt og uforstyrret. Dette har vi blant annet gjort ved å overvåke aktivitet i luften, på overflaten og under vann, avslutter Fivelstad.

Den norske fregatten har nå satt kurs tilbake til Sjøforsvarets Hovedbase Haakonsvern for første gang på nærmere 9 måneder, og planlegger å ankomme Haakonsvern tirsdag 10.mai.

For pressen:

Pressen inviteres til å delta på mottagelse av KNM Fridtjof Nansen når fregatten ankommer Haakonsvern tirsdag 10. mai kl. 0900.

Fartøyet vil bli møtt av nestkommanderende i Forsvaret, sjef Forsvarsstaben viseadmiral Elisabeth Natvig og sjef Marinen, flaggkommandør Trond Gimmingsrud. I tillegg vil 250 familiemedlemmer og venner få et etterlengtet gjensyn med sine kjære.

Pressen vil bli fulgt av representant fra Kommunikasjonsenheten i Sjøforsvaret.

Kommunikasjonsenheten i Sjøforsvaret vil tilrettelegge for intervju med sjefer tilstede. Utvalgte besetningsmedlemmer og familiemedlemmer vil være tilgengelig for pressen.

Program for dagen:

0800-0830

Innpassering og transport til hovedkaien Haakonsvern

0900

KNM Fridtjof Nansen kommer til kai

1000 – 1130/1200

1000: Besetningen oppstilt og blir takket av sjef FST/sjef Marinen. 

Etter oppstilling vil det bli anledning for intervju/billedtaking av sjefer tilstede samt utvalgte besetningsmedlemmer og pårørende.

Påmelding innen mandag 9. mai kl 1200 (navn, f.nr, telefon) til Kommandørkaptein Torill Herland -  Telefon: 47475749 - E-post: [email protected]