korvettmongstad

Marineøvelsen Flotex 22 er i gang

Marinefartøy og luftenheter fra flere land vil de kommende ukene trene på maritim krigføring i norske farvann.

Sjøforsvarets årlige øvelse Flotex 22 er i gang. I år er også tilstedeværelse ved olje- og gassinstallasjoner en prioritet – og øvingsområdet vil strekke seg fra Agder til Troms.  

Flotex 22 varer fra 21. november til 10. desember, og det kan derfor forventes høy aktivitet både på sjøen og i luften i dette tidsrommet. Fra 25. til 27. november vil også flere av fartøyene ha et havneopphold i Bodø.

Øvelsen er delt inn i flere faser. Fra mandag 28. november økes aktivitetsnivået, og det vil denne uken gjennomføres flere skyteøvelser i Andfjorden og Vågsfjorden som kan høres fra land.

– ­Vi gjennomfører Flotex hvert år for å sikre god kompetanse om bord på fartøyene, og for å trene på krigføring i norske farvann sammen med allierte og enheter fra Luftforsvaret. Selv om den sikkerhetspolitiske situasjonen er endret, så er det viktig for oss å gjennomføre øvelsen i år.  Øvelsen bidrar til vår beredskap, og vi har utvidet øvingsområdet for å ivareta behovet for tilstedeværelse under øvelsen, sier sjef Marinen flaggkommandør Trond Gimmingsrud.

En viktig del av Flotex 22 er også å gjøre allierte kjent med våre havområder.

– ­Flere allierte enheter er med under årets øvelse. Dette er viktig for oss slik at de er kjent med å operere i våre nærområder. Det er også verdifull trening for våre allierte, som får trene i ukjente og tidvis krevende forhold, fortsetter han.

FAKTA FLOTEX 22

FLOTEX er en årlig øvelse som normalt gjennomføres langs kysten og i havområdene utenfor Nord-Norge. FLOTEX 22 skal primært foregå i Vestfjorden og Andfjorden, men med utvidet øvingsområde for å ivareta tilstedeværelse ved olje- og gassinstallasjoner.

Øvelsen foregår fra 21. november til 10. desember, med størst aktivitetsnivå i uke 48 (28. november til 4. desember).

Deltakende fartøy er: Fregattene KNM Fridtjof Nansen, KNM Roald Amundsen, Korvettene KNM Glimt, KNM Skjold, KNM Steil, KNM Storm, minerydderen KNM  Måløy, og KNM Nordkapp.

I tillegg deltar Kystjegerkommandoen og Marinens logistikkommando.

Fra Luftforsvaret deltar F-35, Maritimt overvåkningsfly P3C og P8.

Allierte enheter deltar også – Tyske maritime patruljefly (MPA) og den danske fregatten HDMS Vædderen.  

Til media

Pressekontakt:

Kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret

Kommandørkaptein Torill Herland

Mobil: 474 75 749 eller e-post: torherland@mil.no