KNM Maud i Oslofjorden

Slepeøvelse med KNM «Maud» og KV «Sortland»

Logistikkfartøyet KNM «Maud» er i gang med oppøving til operativ tjeneste. Søndag 27. september skal fartøyet gjennomføre en slepeøvelse med kystvaktfartøyet KV «Sortland».

I uke 39 og 40 (21. september til 4. oktober) trener KNM «Maud» på sikkerhetsprosedyrer og drill i området Bjørnafjorden utenfor Bergen. Søndag 27. september skal fartøyet trene på slep sammen med KV «Sortland». Dette vil gi godt treningsutbytte for begge de to involverte fartøyene. Under øvelsen skal KV «Sortland» med sine 4000 tonn, slepe KNM «Maud» med hennes 27 500 tonn.

KV «Sortland» er ett av totalt seks kystvaktfartøy som har i oppgave å ivareta den statlige slepeberedskapen langs norskekysten.

KNM «Maud» er Norges største militære multirolle-logistikkfartøy. I tillegg til en fraktekapasitet på over 9 millioner liter drivstoff, kan ​KNM «Maud» laste opptil 200 tonn ammunisjon og 30 tonn proviant – samt reservedeler, båter og kjøretøy.

Med dette kan KNM «Maud» forsyne andre fartøy ute på oppdrag, slik at de ikke trenger å avbryte toktet og seile inn til kai for nye forsyninger. 

Når ​KNM «Maud» er ferdig med sin sikkerhetsmønstring, vil fartøyet være gripbart for nasjonale operasjoner. 

Fartøyet har en kjernebesetning på 68, fordelt på befal og vernepliktige. KNM «Maud» skal delta på Sjøforsvarets årlige storøvelse Flotex i november.  

Fakta om KNM «maud»

  • Lengde: 183 meter
  • Bredde: 25,9 meter
  • Deplasement: 27 500 tonn
  • Fart: 18 knop
  • Grunnbesetning: 68

Fakta KV «Sortland»:

  • Lengde: 93,2 meter
  • Bredde: 16,6 meter
  • Deplasement: 4000 tonn
  • Fart: 20 knop 
  • Grunnbesetning: 23

Pressekontakt:

Orlogskaptein Michel Hayes
Talsperson i Sjøforsvaret
E-post: mhayes@mil.no
Telefon: 98 81 12 46