ORL20200927HHE_F-35ankomst-4996

Tre nye F-35 til Ørland

I kveld, 11. august, lander tre nye F-35 kampfly i Norge. Da har Luftforsvaret totalt mottatt 31 F-35 kampfly.

Flyene tar av fra Fort Worth, Texas, onsdag ettermiddag norsk tid, og lander sent på onsdagskvelden på Ørland flystasjon

Luftforsvaret vil da så langt ha 21 F-35 i Norge, og 10 F-35 i USA som brukes til trening. Luftforsvaret er dermed fremdeles på god vei med innfasing av F-35. Testing, opptrening og utdanning av personell på Luke Air Force base går som normalt.

Luftvingsjef oberst Øivind Gunnerud tar i mot flyene når de lander på Ørland flystasjon.

- Det er både viktig og imponerende å ta imot nye fly. Viktig for det langsiktige målet om full operativ evne i 2025 og fordi vi trenger disse flyene for å overta NATO sin kampflyberedskap ut ifra Evenes flystasjon i januar 2022. Det er imponerende at både produksjonen og leveransen av flyene ikke er blitt nevneverdig forsinket grunnet den globale Covid-19 situasjonen. Hver gang vi mottar nye fly får Forsvaret en økt operativ evne, forteller Gunnerud.

F-35 skal gjennomføre operasjoner med norske og allierte styrker både på land, på sjøen og i lufta. Med sine kapabiliteter vil F-35 bidra til at militære operasjoner kan gjennomføres raskere, mer effektivt og med større trygghet for egne styrker. F-35 vil i tiden frem mot 2025 ha fokus på samtrening og integrasjon med både egne og allierte styrker.

- F-35 er en svært viktig anskaffelse som går som planlagt frem mot full operativ evne. F-35s unike teknologi, og vår kompetanse til å bruke teknologien, vil gi oss økt fellesoperativ effekt, og skal sikre tempo i våre operasjoner, sier den nyutnevnte sjefen for Luftforsvaret, generalmajor Rolf Folland.

Flere milepæler framover

  • F-35 er i dag en del av den nasjonale beredskapen og løser oppdrag for Norge.
  • I 2020 løste F-35 sitt første skarpe oppdrag på Island, Iceland Air Policing, som en integrert del av NATOs luftromskontroll. Et tilsvarende oppdrag ble gjennomført vinter/vår 2021.
  • Høst 2021 deployerer norske F-35, piloter og personell til Nederland for WIC (Weapon Instructor Course)
  • Høst 2021 forbereder Luftforsvaret QRA-konseptet på Evenes med F-35
  • I 2022 tar F-35 over QRA-beredskapen ut fra Evenes når F-16 flyene utfases. 

Luftforsvaret fortsetter forberedelsene og opptreningen frem mot full operativ evne (FOC) i 2025. Planen er at ytterligere tre nye F-35 ankommer Norge og Ørland før nyttår, slik at leveransen på seks F-35 fly i året opprettholdes.

For flere spørsmål:

Kommunikasjonssjef i Luftforsvaret
Oberstløytnant Stine B. Gaasland
Mobil 957 41 532
[email protected]