20220913_OAV_Ørland_27595_export

Trener med allierte

Denne uken trener Luftforsvaret med allierte ut fra Ørland kampflybase.

Under betegnelsen Arctic Cooperation skal Luftforsvaret de nærmeste dagene samtrene med allierte. Ved Ørland kampflybase vil både amerikanske og finske jagerfly være stasjonert for en kortere periode og vil operere sammen med norske F-35.

20220913_OAV_Martin_Tesli_27745_export.jpg
Oberst Martin «TinTin» Tesli, sjef 132 luftving. Foto: Ole Andreas Vekve / Forsvaret

– Denne type sam- og integreringstrening er noe av det viktigste vi gjør. Den setter oss i stand til å kunne operere sammen på tvers av våpenplattformene og systemene. Summen er at vi kan, ikke bare forsvare Norge og Norden, men også Europa om det skulle bli behov for det, sier sjef for 132 luftving på Ørland, oberst Martin Tesli.

Arctic Cooperation er en paraplybetegnelse for trening som skjer på taktisk nivå. Her øver man på å planlegge, lede og gjennomføre, større eller mindre aktiviteter, sammen med allierte. Samhandling mellom allierte og ulike våpengrener er hovedfokuset for denne type øvelse. Denne gangen er det Luftforsvaret som skal øve sammen med flere allierte styrker. Det er blant annet amerikanske Lockheed Martin F-22 Raptor fra 90th Expeditionary Fighter Squadron som er deployert til Ørland denne uken.

– Denne treningen og integreringen her på Ørland med RNoAF vil være første gang vi trener med andre femtegenerasjons jagerfly siden vi kom til Europa. Jo mer vi integrerer oss med våre allierte og partnere, spesielt i Arctic Cooperation, jo mer motstandsdyktige blir vi som en koalisjonsluftstyrke, forteller oberstløytnant Michael Kendall, som er sjef for den amerikanske styrken, og han fortsetter:

– Treningen her i Norge gir oss en mulighet til å tilpasse oss et unikt miljø, og ikke minst gi en mer troverdig og effektiv avskrekking i det europeiske bildet, forteller han.

– Denne type øvelser viser at vi er attraktive som treningspartnere selv om vi ikke er fullt ut operative med våre F-35, men også på grunn av tilgjengeligheten på luftrom og hele vårt apparat i Luftforsvaret er gode til å arrangere slike øvelser, slik at vi får mye læring ut av denne type samtreninger, forteller oberst Martin Tesli.

Også finske F-18 vil være en del av denne allierte samtreningen denne uken.