2. bataljon fra Brigade Nord deltar på øvelse Thunder Reindeer som er den største skarpskytingsøvelsen Hæren har i 2019.

Forsvarets innbygger­undersøkelse

Forsvaret har siden 2011 spurt nordmenn om hva de mener om organisasjonen.

​​​​​​​​​Undersøkelsen gjennomføres hvert år og kalles for Forsvarets innbyggerundersøkelse. I undersøkelsen blir et representativt utvalg av den norske befolkning over 18 år spurt en rekke spørsmål om og rundt Forsvaret.

Kantar TNS utfører undersøkelsen på vegne av Forsvaret. Fra 2011 til 2016 ble undersøkelsen gjennomført av Ipsos MMI. ​

Innbyggerundersøkelsen 2022
Last ned innbyggerundersøkelsen 2022