I førstegangstjeneste

Vernepliktsundersøkelsen

Forsvaret gjennomfører jevnlig en større undersøkelse blant soldater i førstegangstjenesten.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hensikten er å måle soldatenes trivsel i tjenesten, arbeidsmiljø, sikkerhet og framtidige karriereplaner i Forsvaret.

Soldatene som deltar i undersøkelsen, må ha tjenestegjort i minimum seks måneder.