Darya Aspøy

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Forskningsassistent

Darya Aspøy er utdannet innen russisk områdekunnskap ved Universitetet i Oslo. Hun fullførte sin mastergrad sommeren 2021 med en oppgave om forholdet mellom Russland og Tyrkia under den syriske borgerkrigen. 

Hun er særlig interessert i dynamikken mellom innenriks- og utenrikspolitiske anliggender i dagens Russland. 

Darya jobber for tiden med russisk påvirkning i Ukraina, som en del av Ukraina-programmet ved FHS.