Bjerke, Halvard_2

Halvard Bjerke

Avdeling
Krigsskolen (KS)
Stilling
Høgskolelektor
Telefon: +4767235000

Bjerke arbeider innen militær geomatikk (MilGeo) ved Seksjon for taktisk samvirke.

Han har en mastergrad i teknologi (sivilingeniør) geomatikk fra Universitetet for miljø- og biovitenskap og har jobbet ved Krigsskolens ingeniørlinje (KSING) siden 2011. Han har en sentral rolle i utviklingen av MilGeo-utdanningen ved KSING og har også deltatt på utviklingen av MilGeo som fag ellers i Forsvaret. Utover dette har han vært med på utvikling og bruk av læringsplattformer ved Forsvarets høgskole.

Bjerke har et pågående fagsamarbeid med OsloMet der han støtter med undervisning innen geografisk informasjonssystem (GIS). I 2016 deltok han som medforfatter av GIS-læreboka «GIS – Geografiens språk i vår tidsalder», som benyttes ved flere utdanningsinstitusjoner i Norge.

Han er emneansvarlig for emnene Innføring militær geomatikk og Militærgeografisk informasjon, men bidrar også inn i de andre teknisk spesialiseringsemnene for MilGeo.

  1. • Militær geomatikk

    • Militær ingeniør

    • Militær teknologi

    • Fagutvikling og utdanningsstrategier

    • Læringsplattformer