Dramstad, Anders-4[142]_Anders Dramstad

Anders Dramstad

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Forskningsassistent
Telefon: 90080746

(f. 1992) Anders Dramstad har bakgrunn fra UiT Norges arktiske universitet, og fullførte en mastergrad i historie i 2021. Han var også masterstipendiat ved IFS f.o.m 2019.

Gjennom masterutdanningen utførte Dramstad en historiefaglig nærstudie av sentrale utviklingstrekk, samt tidligere mindre utforskede sider, ved politikken med de såkalte selvpålagte restriksjonene i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

  • Norsk sikkerhetspolitikk 
  • Norsk basepolitikk og selvpålagte restriksjoner i sikkerhetspolitikken  
  • Norsk nordområdepolitikk  
  • Avspenningspolitikk 
  • Rustningskontroll og tillitsskapende tiltak på det militære området  
  • NATO i nord