Dramstad, Anders-4[142]_Anders Dramstad

Anders Dramstad

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Gjesteforsker
Telefon: 90080746

Anders Dramstad (f. 1992) er ansatt som vitenskapelig forskningsassistent ved Københavns Universitet (KU) og er gjesteforsker ved IFS. Dramstad har tidligere vært tilsatt som vitenskapelig assistent og senere forsker ved IFS. 

I tiden etter fullført mastergrad i historie v/ UiT Norges arktiske universitet i 2021, har Dramstad i perioden januar 2022 til september 2023 hatt et forskningsengasjement ved IFS' Senter for sikkerhetspolitikk gjennom det pågående forskningsprosjektet "Norsk sikkerhetspolitikk i strategisk perspektiv". 

Som gjesteforsker ved IFS (2023–2025) skal Dramstad primært arbeide med det pågående forskningsprosjektet «Mind the Gap: Security Scholarship between Academia and Policy, 1978–2024» ved KU og Danish Institute for Advanced Studies (DIAS) v/ Syddansk Universitet (SDU).

Prosjektet har som siktemål å utforske utviklingen innen dynamikken i forholdet mellom sikkerhetspolitisk forskning og sentralforvaltningen og til dels utfordre og nyansere etablerte forestillinger om hvilken sikkerhetspolitisk ekspertise som er relevant for policy-miljøene.

Det overordnede spørsmålet er hvorvidt ekstern sikkerhetspolitisk ekspertise har spilt en rolle i formuleringen av dansk og norsk sikkerhetspolitikk mellom 1978 og 2024, og hvordan drar sentralforvaltningen i Danmark og Norge nytte av sikkerhetspolitisk ekspertise i samme periode? 

  • Norsk sikkerhetspolitikk 
  • Norsk nordområdepolitikk 
  • Forholdet mellom fag og politikk i sikkerhetspolitikken 
  • Norsk basepolitikk og selvpålagte restriksjoner i sikkerhetspolitikken 
  • Avspenningspolitikk 
  • Rustningskontroll og tillitsskapende tiltak på det militære området 
  • NATO i nordområdene