Dramstad, Anders-4[142]_Anders Dramstad

Anders Dramstad

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Gjesteforsker
Telefon: 90080746

Anders Dramstad (f. 1992) er ansatt som vitenskapelig assistent ved Københavns Universitet (KU) og er gjesteforsker ved IFS. Dramstad har tidligere vært tilsatt som vitenskapelig assistent og senere forsker ved IFS.

I tiden etter fullført mastergrad i historie v/ UiT Norges arktiske universitet (Tromsø) 2021, har Dramstad i perioden januar 2022 til september 2023 hatt et forskningsengasjement ved IFS' Senter for sikkerhetspolitikk gjennom det pågående forskningsprosjektet "Norsk sikkerhetspolitikk i strategisk perspektiv", som finansieres av det norske Forsvarsdepartementet (FD).

I tillegg til forskningsrelatert arbeid har Dramstad også hatt en rekke arbeidsoppgaver v/ FHS' undervisningsportefølje, deriblant som assisterende emneansvarlig i videreutdanningsemnet «Totalforsvar, samfunnssikkerhet og samordning» (TSS 4101), foreleser i fordypningsemnet «Norsk sikkerhetspolitikk 1945–2020) (MAFE 4201), samt foreleser, seminarleder og studieadministrerende støttefunksjoner innen emnet «Vitenskapelig metode» (MAKE 4101).

I tillegg har Dramstad engasjert seg aktivt i arbeidet for et styrket og inkluderende arbeidsmiljø på instituttet, deriblant som medlem i IFS’ arbeidsmiljøutvalg av 2023. 

Under forskningsengasjementet har Dramstad fått muligheten til å fordype seg i forskningsbaserte tilnærminger om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, samt gjennomført arkivbaserte nærstudier av et felt som i dag preges av dyptgripende endringer og dynamikk: nemlig norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk i møte med småstatens nærmeste alliansepartnere i NATO i Nordområdene og Arktis. Siden oktober 2022 har Dramstad arbeidet med et omfattende empirisk kartleggingsarbeid og arkivarbeid (hvor deler er basert på hittil ubenyttet arkivmateriale fra FD og Forsvaretatens arkiver) om teamet alliert øvings- og treningsvirksomhet i Nord-Norge i perioden 1970 til 2022. 

Som gjesteforsker ved IFS (2023–2025) skal Dramstad primært arbeide med det pågående forskningsprosjektet «Mind the Gap: Security Scholarship between Academia and Policy, 1978–2024» ved KU og Danish Institute for Advanced Studies (DIAS) v/ Syddansk Universitet (SDU). 

  • Norsk sikkerhetspolitikk 
  • Norsk basepolitikk og selvpålagte restriksjoner i sikkerhetspolitikken  
  • Norsk nordområdepolitikk  
  • Avspenningspolitikk 
  • Rustningskontroll og tillitsskapende tiltak på det militære området  
  • NATO i nord