Gundersen, Asgeir Rolf_1_Asgeir Rolf Gunderse

Asgeir Rolf Gundersen Kråkenes

Avdeling
Krigsskolen (KS)
Stilling
Vitenskapelig ass
Telefon: +4794037447

Asgeir Kråkenes er bachelorstudent ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på Universitetet i Oslo. Han avtjente førstegangstjenesten ved Garnisonen i Sør-Varanger og er styremedlem i YATA Oslo.