Øyvind Anders Toftegaard

Øyvind Anders Arntzen Toftegaard

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Gjesteforsker

Øyvind er PhD student ved NTNU, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, seniorrådgiver for Reguleringsmyndigheten for energi og Co-chair for Council of European Energy Regulators Cybersecurity Workstream. 

Hans doktorgradsprosjekt handler om sikkerhet i fremtidens smarte kraftnett. Prosjektet er tverrfaglig hvor statsvitenskap benyttes som en støttemodul med metodikk fra policyanalyse for å finne svar innenfor hovedfaget informasjonssikkerhet. Øyvind har skrevet vitenskapelige artikler om sikkerhet i smarte strømmålere, effekten av sikkerhetssertifisering, sammenheng mellom sikkerhetsledelse og teknisk sikkerhet, og utvikling og betydning av cybersikkerhetsregulering. For øyeblikket arbeider han med en komparativ analyse av supermaktenes regulering av cybersikkerhet for kraftsektoren. Målet er å finne inspirasjon til en eksemplarisk praksis for å best mulig beskytte fremtidens smarte kraftnett.   

Øyvind har en mastergrad i informasjonssikkerhetsledelse fra NTNU Gjøvik, hvor han foreslo en algoritme for å vurdere bevisstyrke av identitetsbevis. Han har også en mastergrad i Biomekanikk og interesse for biometri og biocomputing. I tillegg har han bakgrunn som offiser i forsvaret. Han har jobbet med regelverksutvikling for sikkerhet i smarte strømmålere for Reguleringsmyndigheten for energi, utvikling av europeisk sikkerhetsregelverk for kraftbransjen for EUs energibyrå ACER, og internkontroll for informasjonssikkerhet for Norges vassdrags- og energidirektorat. 

    • Cybersikkerhet for kraftsektoren 
    • Europeisk regelverksutvikling 
    • Policy effekt-analyse 
    • Standardisering og revisjon