Ferdinand Jonas Gjøs, Militærparade på Akershus, 1840

Sjefskursets alumnikonferanse 2024

Forsvarets høgskole arrangerer alumnikonferanse for sjefskurs 1-30. Begrenset antall plasser!

Dato Tid Sted Billetter
10. juni 2024
09:00  - 17:00
Påmeldingen er åpen fra kl. 07.00, 17 april, til og med 5. mai

Mål for konferansen
Formålet er å tilby tidligere sjefskursdeltagere fra kull 1 til 30 en omfattende faglig oppdatering innenfor temaene forsvar- og sikkerhetspolitikk, forsvarets utvikling, totalforsvar og samfunnssikkerhet. Ved konferansens slutt vil deltagerne være oppdatert på følgende nøkkelområder:

 • Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk: Inkludert geopolitiske utviklingstrekk, trusler, og sikkerhetsutfordringer, med spesiell vekt på hvordan disse faktorene påvirker Norge.
 • Forsvarssektorens utvikling og utfordringer: Fokus på prioriterte områder og implementeringen av ny langtidsplan for Forsvaret.
 • Trusler, risikoer og sårbarheter i samfunnet: Med fokus på totalforsvar, inkludert oppfølging av Totalberedskapskommisjonens anbefalinger og status for utviklingen av totalforsvaret og sivil beredskap.


Vi ønsker at tidligere sjefskursdeltagere skal kunne benytte seg av muligheten for nettverks- og relasjonsbygging på tvers av de ulike kullene under konferansen. 
Vår ambisjon er at denne konferansen skal etableres som et fast årlig møtepunkt for tidligere sjefskursdeltagere, der vi sammen kan følge med på og diskutere aktuelle temaer innen forsvar og sikkerhet.
En viktig del av programmet vil være en omfattende briefing fra forsvarsledelsen. Dette vil gi nøkkelpersonell og ledere, både nåværende og tidligere aktive i totalforsvaret, en viktig oppdatering på det sikkerhetspolitiske bildet.

Konferanseavgift 1500,-
 

Tentativt program publiseres om kort tid

09:00-16:00 Faglig program
16:00-17:00 Forsvarssjefen inviterer til mottagelse
Konferansier, Siri Lill Mannes (sjefskurs 18)

Følgende innledere/foredragsholdere har bekreftet deltagelse:

 • Forsvarsminister Bjørn Arild Gram
 • Forsvarssjef Eirik Kristoffersen
 • Utenriksminister Espen Barth Eide
 • Leder av Norges Bank Investment Management (NBIM) Nicolai Tangen
 • Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Beate Gangås
 • Sjef for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) Lars Christian Aamodt
 • Politidirektør Benedicte Bjørnland
 • Forsker og historiker Mark Galeotti
 • Advokat Hedvig Moe (tidl. ass. sjef PST)

Det inviteres også til en uformell samling på Høymagasinet, søndag 9. juni fra kl. 18:00-20:00

OBS! Begrenset antall plasser.