Kampsoldat

Kampsoldatene skal kjempe i fremste rekker enten til fots eller med bruk av ulike stridskjøretøy.

Soldater fra  Brigade Nord på en samvirkeøvelse i Setermoen skytefelt. // Norwegian Army soldiers, assigned to Brigade North, in Setermoen military training area.