2023 Forsidebilde musikktroppen kp3

Musikktroppen

Musikktroppen i 3. gardekompani, Hans Majestet Kongens Garde er Forsvarets representasjonsavdeling og anses å være blant verdens beste innenfor sitt fagfelt.

Varighet
12 måneder
Tjenestesteder
Avdeling
Hans Majestet Kongens Garde
Bakgrunn
Ingen
Innrykk
September
Antall stillinger
100+
2023 Musikktroppen illustrasjon 2 kp3

Musikktroppen er Norges eneste vernepliktsbaserte musikkorps og består utelukkende av soldater som avtjener sin førstegangstjeneste.

Musikktroppen består av to korps – janitsjarkorpset og signalkorpset – som begge har en variert musikalsk hverdag. Korpsene er sammen om drillproduktet og alle store konserter, og løser også oppdrag hver for seg.

 1. I Musikktroppen får du tett musikalsk oppfølging med daglige musikkøvelser ledet av våre faste dirigenter. Du får også instrumental oppfølging av profesjonelle musikere fra de andre forsvarskorpsene. Om du ønsker å prøvespille til videre musikkutdanning i løpet av tjenesten, legges det til rette for det, og du vil få god individuell oppfølging inn mot dette.

  Vi ønsker å gi våre soldater et år med utvikling av musikalsk forståelse og instrumentale ferdigheter. Det vektlegges et sunt spillesett og jobbes aktivt med ensemblebygging og kammermusikk. I tillegg til å ivareta det tradisjonelle repertoaret, spilles det en stor variasjon av moderne korpsrepertoar i alle sjangre.

  Signalkorpset

  Signalkorpset er Hans Majestet Kongens Gardes viktigste tradisjonsbærer og består av 25 soldater som spiller trompet eller slagverk. Korpset har hele Norge som nedslagsfelt, og i tillegg til å delta på konserter og drilloppvisninger med hele Musikktroppen, løser de seremonielle oppdrag både militært og sivilt. I signalkorpset benyttes både Bb-trompet og signalhorn. Som trompetist i signalkorpset rullerer man på hornblåsertjenesten ved Det kongelige slott og i Huseby leir. Både slagverkere og trompetister får tett instrumentspesifikk oppfølging i det daglige.

  Janitsjarkorpset

  Janitsjarkorpset har en standard korpsbesetning og består av omtrent 55 soldater som spiller treblås, messing eller slagverk. Året inneholder utstrakt konsertvirksomhet og du får virkelig utviklet deg som musiker. Repertoaret byr på musikalske utfordringer for samtlige instrumentgrupper. Nivåmessig har vi ambisjoner om å klinge som et godt 1. divisjons amatørkorps.

  Om tjenesten

  Tjenesten starter med rekruttperiode bestående av musikkøvelser og mye sluttet orden, i tillegg til grunnleggende soldatutdanning. Deretter følger konsertsesongen i starten av desember, etter fullført debutkonsert. På nyåret gjennomfører vi flere store konserter, med festkonsert i Oslo konserthus som det store høydepunktet. Deretter starter drillsesongen, der kompaniet reiser rundt både i inn- og utland og viser frem musikk- og drillprogrammet.

  Dimisjon

  Tjenesten varer til september/oktober, og vi tilstreber å legge til rette for at det er mulig å starte på videre utdanning samme år som du dimitterer. Du har da muligheten til å søke permisjon for obligatoriske studiedager, men vi understreker likevel at Forsvarets behov er styrende.

 2. Tjeneste i Musikktroppen innebærer rekruttutdanning og annen militær utdanning i likhet med andre typer førstegangstjeneste. Vi anbefaler på det sterkeste at alle interessenter holder seg i fysisk form og skadefri.

  For å søke opptak til Musikktroppen må du spille et instrument i janitsjarbesetning.

  Vi vil presisere at du kan søke deg inn i Musikktroppen selv om du ikke gikk videre fra egenerklæringen eller sesjon. Det er en forutsetning for tjenesten at du ikke har noe diskvalifiserende helseproblemer eller noe på vandel/rulleblad o.l.

 3. For å bli en del av Musikktroppen må du:

  1. Fyll ut søknadsskjemaet under. Søknadsfrist: 15. april.
  2. Send inn digitalt prøvespill til provespill.3.gardekompani@gmail.com.
  3. Frist for innsending er 1. mai. Du finner PDF med noter under «Prøvespill og noter». Merk! Før du sender inn prøvespill, må du sende inn søknadsskjema.
  4. Gjennomgå et digitalt intervju med et befal fra kompaniet. Samtaleemne er blant annet fysisk form og helse, treningsplan, hobbyer/interesser og bakgrunn for søknaden. Her vil det også være rom for å stille spørsmål du lurer på.

  Resultatene av prøvespillet og intervju sendes ut så fort seleksjonen er over.

 4. Før tjeneste i Gardemusikken må vi finne ut hva du kan på ditt instrument. Dette gjøres ved at du sender inn en video slik at vi hører og ser deg spille.

  Det digitale prøvespillet skal inneholde utdrag fra notene du finner her, i tillegg til et selvvalgt stykke.

  Selvvalgt stykke

  I det selvvalgte stykket står du fritt til å spille hva du vil. Det kan for eksempel være solostykke, etyde, kammermusikk eller tidligere videoopptak du er fornøyd med. Dersom du ikke har musikk til selvvalgt stykke, send en e-post til 3.gardekompani@gmail.com eller ring 3. gardekompani på 23 09 84 35 (mandag til fredag 09.00–14.00).

  Hvis du i tillegg synger eller spiller flere instrument, vil vi gjerne høre det også. Dette trenger ikke å være instrument i janitsjarbesetning, men det kan for eksempel være piano, gitar, trekkspill, orgel eller kontrabass.

  Innstuderingsnoter fra Gardemusikken

  Nedenfor finner du korpsutdragene for ditt instrument. Fra disse notene velger du 2–3 partier (utdrag) som du spiller og sender inn som en del av prøvespillet. Disse notene gjenspeiler vanskelighetsgraden som er vanlig i Gardemusikken.

  Vi ønsker at du spiller korpsutdragene i et sammenhengende opptak. Selvvalgt musikk kan tas opp separat, eller du kan sende opptak fra en konsert du er fornøyd med. Vi ønsker at du skal velge et stykke du liker å spille og føler deg trygg på.

  Noter

Søknadsskjema kommer i august
Frist for å søke opptak i 2024 er utgått. Søknadsskjema for å søke Musikktroppen i 2025 blir tilgjengelig i midten av august.
Pil til høyre
Se også Drilltroppen

Kompanistaben

2023 KP3 kompanistab på stand

Kompanistaben består av soldater som jobber i kulissene for at Musikk- og Drilltroppen skal ha de beste forutsetningene for å bli blant verdens beste i kombinasjonsformen musikk og drill. Disse soldatene er nøkkelpersoner som i sin tjeneste får mye ansvar og frihet til å jobbe selvstendig. I staben er det en fordel å være utadvendt, serviceinnstilt og ha kjennskap til foto og film. I tillegg bør du ha førerkort klasse B.

 1. Administrasjonsassistent

  Som administrasjonsassistent har du blant annet ansvar for alt av forbruksmateriell, kompanimateriell og du er ansvarlig for å melde inn feil og mangler på kasernene. I denne stillingen vil du arbeide tett med administrasjonsbefalet.

  Personellassistent

  Personellassistenten samarbeider tett med kompaniets adjutant. I denne stillingen skal du ha oversikt over personellet i kompaniet, noe som blant annet innebærer å melde inn styrketall og ha kontroll på hvem som er med på ulike oppdrag. Det er en fordel å være kjent med Excel samt å være strukturert.

  Materiellassistent

  Som materiellassistent har du ansvar for lagring, kontroll og reparasjon av kompaniets instrumenter. Dette innebærer å ha ansvar for materiell til en verdi av flere millioner kroner, noe som gjør at du som materiellassistent bør være nøyaktig, serviceinnstilt og evne å holde oversikt i uoversiktlige situasjoner.

 2. Til forskjell fra Musikk- og Drilltroppen, kan du ikke forhåndssøke deg til kompanistaben via søknadsskjema.

  For å bli en del av kompanistaben må du si til sesjonsoffiseren på sesjon at du ønsker deg til kompanistaben i 3. gardekompani, i Hans Majestet Kongens Garde. Etter du har hatt innrykk vil du etter hvert få muligheten til å søke deg til en av stillingene som står beskrevet her.