2023 Forsidebilde drilltroppen kp3

Drilltroppen

Drilltroppen i 3. gardekompani, Hans Majestet Kongens Garde er Forsvarets representasjonsavdeling og anses å være blant verdens beste innenfor sitt fagfelt.

Varighet
12 måneder
Tjenestesteder
Avdeling
Hans Majestet Kongens Garde
Bakgrunn
Ingen
Innrykk
Oktober
Antall stillinger
100+
2023 Drilltroppen illustrasjon 2 kp3

En tjeneste i Drilltroppen er krevende, fysisk så vel som psykisk. Du får et fellesskap du finner svært få steder og blir en del av et miljø som setter prestasjon og fysisk form høyt. I tillegg vil du få opplevelser for livet og oppleve en stor personlig utvikling.

 1. Drilltroppen består av opptil 40 selekterte soldater som er spesialisert innen geværeksersis. Tjenesten er fysisk og psykisk hard og består av store mengder fysisk trening, sluttet orden og våpeneksersis. Detter resulterer i at drillgardistene blir blant verdens beste innen sitt fagfelt, og er selve spydspissen innen geværeksersis i Norge.

  Utdanningen

  For å bli tatt opp som aspirant til Drilltroppen gjennomfører du fysiske tester og intervju i løpet av den første uken etter oppmøte. Etter innledende grovseleksjon gjennomfører du rekruttutdanning på lik linje som andre rekrutter. Etter at rekruttperioden er ferdig, overføres du til Huseby leir og fortsetter som aspirant, der fokuset i utdanningen er rettet mot drillprogrammet og videregående eksersis. Når seleksjonen er ferdig og drillprogrammet innlært og evaluert, starter oppdragssesongen. Denne perioden består av drilloppvisninger og representasjonsoppdrag i inn- og utland, eksempelvis gatedrillen på 17. mai, tattooer og seremonier.

  Dimisjon

  Tjenesten varer til september/oktober, og vi tilstreber å legge til rette for at det er mulig å starte på videre utdanning samme år som du dimitterer. Du har da muligheten til å søke permisjon for obligatoriske studiedager, men vi understreker likevel at Forsvarets behov er styrende.

 2. For å kunne tjenestegjøre i Drilltroppen må du være minst 170 cm høy. Dette grunnet våpenets lengde med påsatt bajonett. I tillegg er det en forventing til fysisk form grunnet våpenets vekt og tjenestens belastning, hvor det er ønskelig at du – uavhengig av kjønn – er innenfor minst to av disse kravene:

  • Hang-ups, hengende: 8
  • Stille lengde: 2,30 m
  • Medisinballstøt: 4,8 m
  • 3000 meter: 13:00

  Det er likevel viktig å understreke at Drilltroppen ser etter de som har potensial og som evner å gi alt og yte sitt beste. Ikke vær redd for å søke selv om du er usikker på om du er innenfor de fysiske forutsetningene, da dette er mulig å trene opp. Derimot vil en god skadefri fysisk form være en fordel for å henge med i tjenestens progresjon fra start av.

 3. For å bli en del av Drilltroppen må du gjøre følgende:

  1. Fyll ut søknadsskjemaet under. Blir du godkjent søker kaller vi deg inn til Hærens skole for rekrutt- og fagutdanning. Du kan også si på sesjon at du ønsker å søke Drilltroppen. Du vil da på lik linje som om du forhåndssøker, bli plassert i det innrykket vi selekterer fra. Vi anbefaler likevel at du sender inn søknad.
  2. Kort tid etter du har møtt til tjeneste, vil ansatte fra Drilltroppen holde en informasjonsbrief hvor du kan melde din interesse og levere inn søknadsskjema. Dette må du gjøre uavhengig om du har levert inn digital søknad tidligere. Du vil i løpet av kort tid bli kalt inn til intervju og gjennomføre fysiske tester, som bestemmer hvem som blir en del av aspiranttroppen.
  3. Om du blir tilbudt en plass i aspiranttroppen fortsetter seleksjonen i det som kalles aspirantperioden.

  Aspirantperioden

  Året starter med en grovseleksjon der søkere blir selektert gjennom intervju og fysiske tester. Etter grovseleksjonen får de som blir funnet egnet, tilbud om en plass i aspiranttroppen. Etter grovseleksjonen begynner aspirantperioden hvor du kjemper om å bli en del av Drilltroppen.

  Gjennom aspirantperioden gjennomfører du rekruttutdanning på lik linje med de andre soldatene som skal til andre avdelinger i Hæren. I tillegg til dette gjennomfører du sluttet orden og våpeneksersis. Seleksjonen går fortløpende gjennom aspirantperioden og avsluttes med at Drilltroppen settes.

  Hva om jeg ikke får plass?

  Dersom du i løpet av seleksjonsperioden ikke kommer videre, blir du plassert i en av troppene til Hærens skole for rekrutt- og fagutdanning. Her gjennomfører du Forsvarets rekruttutdanning, og du vil ha muligheten til å søke deg til andre avdelinger og stillinger i Hæren.

Søk her
Opptak i Drilltroppen krever søknad eller fordeling på sesjon. Først blir du innkalt til Hærens skole for rekrutt og fagutdanning. Deretter venter en tre måneder lang opptaksperiode.
Pil til høyre
Se også Musikktroppen

Kompanistaben

2023 KP3 kompanistab på stand

Kompanistaben består av soldater som jobber i kulissene for at Musikk- og Drilltroppen skal ha de beste forutsetningene for å bli blant verdens beste i kombinasjonsformen musikk og drill. Disse soldatene er nøkkelpersoner som i sin tjeneste får mye ansvar og frihet til å jobbe selvstendig. I staben er det en fordel å være utadvendt, serviceinnstilt og ha kjennskap til foto og film. I tillegg bør du ha førerkort klasse B.

 1. Administrasjonsassistent

  Som administrasjonsassistent har du blant annet ansvar for alt av forbruksmateriell, kompanimateriell og du er ansvarlig for å melde inn feil og mangler på kasernene. I denne stillingen vil du arbeide tett med administrasjonsbefalet.

  Personellassistent

  Personellassistenten samarbeider tett med kompaniets adjutant. I denne stillingen skal du ha oversikt over personellet i kompaniet, noe som blant annet innebærer å melde inn styrketall og ha kontroll på hvem som er med på ulike oppdrag. Det er en fordel å være kjent med Excel samt å være strukturert.

  Materiellassistent

  Som materiellassistent har du ansvar for lagring, kontroll og reparasjon av kompaniets instrumenter. Dette innebærer å ha ansvar for materiell til en verdi av flere millioner kroner, noe som gjør at du som materiellassistent bør være nøyaktig, serviceinnstilt og evne å holde oversikt i uoversiktlige situasjoner.

 2. Til forskjell fra Musikk- og Drilltroppen, kan du ikke forhåndssøke deg til kompanistaben via søknadsskjema.

  For å bli en del av kompanistaben må du si til sesjonsoffiseren på sesjon at du ønsker deg til kompanistaben i 3. gardekompani, i Hans Majestet Kongens Garde. Etter du har hatt innrykk vil du etter hvert få muligheten til å søke deg til en av stillingene som står beskrevet her.