En norsk soldat fra Vertslandsstøttebataljonen i Forsvarets logistikkorganisasjon hjelper kolleger fra United States Marine Corps med lasting av amerikansk M1 Abrams stridsvogn på norsk Scania lastebil, under NATO-øvelsen Trident Juncture 18 i Norge. *** Local Caption *** A Norwegian soldier assigned to Host Nation Support Battalion helps colleagues from United States Marine Corps transport a US M1 Abrams main battle tank onto a Norwegian Scania heavy transport truck, during NATO exercise Trident Juncture 18 in Norway

Forsvarets logistikk­organisasjon