Soldater fra Heimevernet på Værnes flyplass under øvelse Trident Junctur.

Repetisjonstjeneste

Repetisjonstjeneste er en del av verneplikten.

Bekreft innkallingen
Du må bekrefte at du har mottatt innkallingen snarest, uavhengig om du tenker å søke fritak eller ikke.

Praktisk informasjon

 1. Bestill reisen selv

  Forsvaret refunderer reisen til og fra oppmøtestedet. Reisegodtgjørelsen blir utregnet etter billigste reisemåte. Du får rabatt på offentlig transport ved å vise frem legitimasjon og innkallingen.

  Bestill fly via Forsvaret

  Forsvaret refunderer ikke flybilletter bestilt utenfor Forsvarets system. Du skal ikke betale for billetten. Du får billett fra Forsvaret og trenger ikke legge ut for billetten selv.

  Bestill tur–retur og presiser at du skal ha «Flex» på returreisen, på telefon 78 10 03 00 (kl. 08.00–15.00 hverdager). Retur er den dagen du dimitterer.

  Frist: Bestill så tidlig som mulig og senest 3 uker før oppmøtedagen. Når du bestiller fly må du oppgi avdelingen som står på innkallingen din. Du får et referansenummer som du tar med til flyplassen. Her må du også vise legitimasjon. Dersom du ikke skal bruke billetten plikter du snarest å melde fra om det på flybestillingsnummeret.

  Kan jeg kjøre egen bil?

  Bruk offentlig transport*. Om du kjører privat bil får du refundert kostnaden tilsvarende bruk av offentlig transport. Det kan også være begrenset med parkeringsplasser der du skal møte.

  * Kan være unntak, se eventuelt  mer info om avdelingen du er innkalt til lenger ned på siden.

 2. Ta med

  • Matpakke for fremmøtedagen (det kan ta tid før første måltid)
  • Toalettsaker
  • Identitetskort (militært hvis du har)
  • Eventuelt eget sivilt undertøy (du får utlevert alt av nødvendig klær/utstyr av Forsvaret, også undertøy)
  • Eventuelle førerkort/sertifikater eller bekreftelse på utdanning etter siste tjeneste i Forsvaret
  • Ekstra bag (du får materiell som er din til odel og eie som du kan ta med hjem)

  NB! Personlige eiendeler tas med på eget ansvar.

 3. Du kan søke om fritak fra å delta på repetisjonstjenesten, men ikke fritak fra verneplikten. Årsaken til at du søker fritak må dokumenteres.

  Søknadsfrist står på egen informasjon som gjelder din avdeling. Du kan ikke regne med å få behandlet søknad som er sendt etter fristen. Har du ikke all dokumentasjon klar innen fristen, kan dokumentasjonen ettersendes.

  Fritaksordningen

  Hvis du har en jobb som dekker en samfunnskritisk funksjon, kan det hende du kan inngå i fritaksordningen. Les mer om fritaksordningen.

 4. Ikke regn med permisjon eller helgefri i perioden. Enkelte tjenester kan være beredskaps- og døgnbasert, og det kan bli høy aktivitet i perioder.

  Vær forberedt på at innkvartering og forpleining kan bli ute i felt under deler av øvelsen. Deler av øvingsområdet kan ha dårlig eller ingen mobildekning. Vær også forberedt på at det kan forekomme begrensninger i privat mobilbruk under selve øvelsen. Fotografering under øvelsen blir regulert gjennom sikkerhetsbestemmelser.

Økonomi under øvelsen

USMC på øvelse i Norge

Øvelsen varer i mange dager, og du kan få utgifter på grunn av det.

Derfor kan du få dekt utgifter til barnepass, tapt arbeidsinntekt for mor/far og andre oppdukkende utgifter.

For privatøkonomien er det ordninger for bo- og levekostnader. For næringsdrivende er det flere alternativer for støtte.

Les mer og søk her

Fyll ut reiseregning etter tjeneste

Repetisjonstjeneste, også kalt «repøvelse», innebærer at du som har tjenestegjort i Forsvaret tidligere, kan bli innkalt til øvelse. Målet er å holde ved like både det du har trent på og kunnskapen om din egen rolle i krise eller krig.
Normalt er tjenesten på 21 dager, men noen kan i tillegg bli innkalt i inntil 9 dager før eller etter hver øvelse. Både befal og menige kan bli innkalt til repetisjonstjeneste. Forsvarets behov avgjør hvem vi velger ut.
Spørsmål om repetisjonstjeneste?
Ring Forsvarets kontaktsenter på 91 50 30 03. Du kan også bruke kontaktskjema, velg tema «Repetisjonstjeneste».