Soldater fra Heimevernet på Værnes flyplass under øvelse Trident Junctur.

Repetisjonstjeneste

Repetisjonstjeneste er en del av verneplikten.

Repetisjonstjeneste, også kalt «repøvelse», innebærer at du som har tjenestegjort i Forsvaret tidligere, kan bli innkalt til øvelse. Målet er å holde ved like både det du har trent på og kunnskapen om din egen rolle i krise eller krig.​​​

Både befal og menige kan bli innkalt til repetisjonstjeneste. Forsvarets behov avgjør hvem vi velger ut. Normalt er tjenesten på 21 dager, men noen kan i tillegg bli innkalt i inntil 9 dager før eller etter hver øvelse.

Bekreft innkallinga
Er du kalla inn til repetisjonsteneste må du bekrefte innkallinga så snart som mogleg.

Praktisk informasjon

 1. Bestill reisen selv

  Forsvaret refunderer reisen til og fra oppmøtestedet. Reisegodtgjørelsen blir utregnet etter billigste reisemåte. Du får rabatt på offentlig transport ved å vise frem legitimasjon og innkallingen.

  Bestill fly

  Forsvaret refunderer ikke flybilletter bestilt utenfor Forsvarets system. Du skal ikke betale for billetten. Du får billett fra Forsvaret og trenger ikke legge ut for billetten selv.

  Bestill tur–retur og presiser at du skal ha «Flex» på returreisen, på telefon 78 10 03 00 (kl. 08.00–15.00 hverdager). Retur er den dagen du dimitterer, se innkallingsbrevet.

  Frist: Bestill så tidlig som mulig og senest 3 uker før oppmøtedagen. Når du bestiller fly må du oppgi avdelingen som står på innkallingen din. Du får et referansenummer som du tar med til flyplassen. Her må du også vise legitimasjon. Dersom du ikke skal bruke billetten plikter du snarest å melde fra om det på flybestillingsnummeret.

  Kan jeg kjøre egen bil?

  Bruk offentlig transport. Om du kjører privat bil får du refundert kostnaden tilsvarende bruk av offentlig transport. Det kan også være begrenset med parkeringsplasser der du skal møte.

 2. Ta med

  • Toalettsaker
  • Identitetskort (militært hvis du har)
  • Eventuelt eget sivilt undertøy (du får utlevert alt av nødvendig klær/utstyr av Forsvaret, også undertøy)

  NB! Personlige eiendeler tas med på eget ansvar.

  Vurder også matpakke for fremmøtedagen. Det kan ta tid før første måltid.

 3. Du kan søke om fritak fra å delta på repetisjonstjenesten, men ikke fritak fra verneplikten. Årsaken til at du søker fritak må dokumenteres.

  Søknadsfrist står på egen informasjon som gjelder din avdeling. Du kan ikke regne med å få behandlet søknad som er sendt etter fristen. Har du ikke all dokumentasjon klar innen fristen, kan dokumentasjonen ettersendes.

  NB! Dette skjemaet gjelder repetisjonstjeneste. Hvis du skal søke fritak fra årlig trening i Heimevernet, må du sende søknaden til din områdesjef.

  Fritaksordningen

  Hvis du har en jobb som dekker en samfunnskritisk funksjon, kan det hende du kan inngå i fritaksordningen. Les mer om fritaksordningen.

 4. Ikke regn med permisjon eller helgefri i perioden. Mye av tjenesten er beredskaps- og døgnbasert, og det må forventes høy aktivitet i perioder.

  Vær forberedt på at innkvartering og forpleining kan bli ute i felt under deler av øvelsen. Deler av øvingsområdet kan ha dårlig eller ingen mobildekning. Vær også forberedt på at det kan forekomme begrensninger i privat mobilbruk under selve øvelsen. Fotografering under øvelsen blir regulert gjennom sikkerhetsbestemmelser.

Økonomi under øvelsen

Under repetisjonstjeneste får du økonomisk tillegg eller godtgjørelser etter grad.

Pil til høyre
USMC på øvelse i Norge