Avmelding!

I spalten "Avmelding!" blir du kjent med noen av Heimevernets soldater. De er nominert fordi de fortjener ekstra oppmerksomhet for sin innsats.

Har du en kandidat til spalten "Avmelding!"?
Skriv en kort begrunnelse om hvorfor din kandidat bør få litt ekstra oppmerksomhet, send det og personens kontaktinfo til: [email protected]