20210917KK_CY1A5059_5

Derfor skal Heimevernet trene i byen

Soldater fra Heimevernet vil bli synlig i gatene i hovedstaden når Oslo og Akershus heimevernsdistrikt (HV-02) skal trene der siste uken i april.

HV-02 har kalt inn om lag 2000 soldater fra 12 ulike HV-områder til trening i slutten av april, det vil si fra 24. til 30. april. I underkant av 500 skal trene i Oslo sentrum, mens de resterende skal trene andre plasser. Det vil også være militær aktivitet i sentrum av Eidsvoll, Jessheim og Lillestrøm. Bildene i artikkelen er fra øvelsen i fjor.

20210917KK_CY1A5048_4

Treningen innebærer synlig tilstedeværelse av bevæpnede HV-soldater og kan til en viss grad påvirke trafikkavvikling i perioder, selv om man vil unngå dette i størst mulig grad fordi man ikke ønsker å være til hinder for sivilbefolkningen.

– Heimevernet i Oslo må trene i sentrum for å styrke vår evne til å kunne håndtere trusler og hendelser i byen, sier oberstløytnant Gisle Fagerland, som er fungerende sjef for HV-02.

– I krise og krig er det viktig at HV kjenner byen vår godt og at byen og befolkningen kjenner oss.

Oberstløytnant Gisle Fagerland

Planlagt lenge

Han understreker at selv om soldatene er bevæpnet, så skal det ikke benyttes ildmidler som løskrutt eller eksplosiver. I Oslo sentrum er det hovedsakelig i bydelene Frogner, Sagene og Nordstrand hvor det blir mest aktivitet.

20210917KK_CY1A4795_8

Befolkningen kan møte på patruljer til fots og oppleve mobile veikontrollposter, hvor hensikten er å stoppe og kontrollere biler. Men man ønsker så langt som mulig at dette ikke påvirker sivilbefolkningen. Dette skjer hovedsakelig på dag- og kveldstid, men kan også skje om natten.

20210917KK_CY1A4854_10

Alle aktiviteter vil varsles til politiet i forkant. Det vil bli skiltet om at det øves og ved spørsmål eller hendelser vil man kunne kontakte det militære personellet som går i gule vester.

­­­­­HV-02 har et meget godt samarbeid med kommuneledelse og politi under gjennomføringen av denne treningen. Fagerland viser også til at denne treningen har vært planlagt lenge og dermed ikke en respons på situasjonen i Ukraina.

Være mer synlig i byene

– En av HV-02 sine oppgaver er å forsvare Oslo ved krise eller krig. Derfor er det viktig at vi trener på det. Også fordi befolkningen i Oslo skal vite hva HV er og hva vi gjør. Vi ønsker ikke at folk skal bli redde når de ser en HV-soldat, men kanskje heller komme bort og si hei til oss, sier Fagerland.

Heimevernet er en avgjørende ressurs for nasjonal beredskap i krise og krig og kan raskt være på plass der det trengs, når det trengs. I fjor høst øvde Sogn HV-område i Oslo sentrum. Treningen i slutten av april er en videreføring av dette og Fagerland varsler nå at HV-02 fremover skal trene mer i byer.

– Heimevernet skal synes mer der folk bor, også i byene. Derfor vil treninger i by-områder bli mer normalen fremover.

Gisle Fagerland
Få et innblikk i hvordan det var da Sogn HV-område øvde i Oslo sentrum i fjor.