200616TCW-9714

Derfor vil de bli seks måneder lengre i Heimevernet

Til tross for en litt annerledes førstegangstjeneste i Heimevernet, har 14 soldater forlenget tjenesten sin med seks måneder.

​Heimevernets førstegangstjeneste i Finnmark har dette halvåret vært preget av korona på lik linje med resten av landet. Det har imidlertid ikke satt grenser for deres læring og motivasjon. Erika Vindseth, Kristine Mienna, Ole Danielsen og Bjarne Bach er fire av de 14 som har forlenget tjenesten sin til tolv måneder.  

Troppsassistent

200616TCW-9808.jpg

– Jeg skal ha stilling som troppsassistent her på Porsangmoen, det går ut på å hjelpe til med utstyr, assistere soldater og befalet når de trenger hjelp, sier Kristine Mienna.

Grunnen til at soldatene velger å forlenge tjenesten varierer, Mienna gjør dette fordi hun blant annet ikke er klar til å dra fra Forsvaret. I tillegg synes hun det er en fin mulighet til å finne ut hva hun vil senere i livet, samtidig som hun kan ta opp fag.

– De første seks månedene har vært veldig bra, jeg har lært mye nytt, og møtt veldig mye bra folk. Det har vært tungt og jeg har vært sliten, men det er bra å se tilbake på, avslutter hun. 

 

200616TCW-9763.jpg

Lagfører

Ole Danielsen er en av tre som har forlenget sin tjeneste som lagfører. Bakgrunnen til dette valget ligger blant annet i å få ledererfaring. 

– Jeg vil se om det er noe jeg kan tenke meg videre, svarer Danielsen på spørsmålet om hva han vil få ut av de neste seks månedene. 

Når Danielsen skal oppsummere hvordan førstegangstjenesten har vært til nå, bruker han ordene intensivt og bra.

 – Det er tolv måneder dyttet inn til seks. Jeg tror de har fjernet mye tull som vi egentlig ikke trenger, avslutter han.

Skarpskytter

200616TCW-9819.jpg

Stillingen som skarpskytter er nytt i år. Bjarne Bach er en av dem som kapret denne stillingen. Han valgte å forlenge fordi han synes tjenesten er interessant. 

– Jeg er usikker på hva oppgavene mine blir, men vi skal jobbe i makkerpar. Jeg vet ikke om jeg blir skytter eller spotter. Jeg tror det blir morsomt uansett, forteller han. 

Bach sitter igjen med at førstegangstjenesten alt i alt har vært morsom. 

– Jeg har lært mye forskjellig, legger han til. 

 

OPS assistent

Erika Vindseth reiser ned til Heimevernsstaben på Terningmoen og skal tjenestegjøre som operasjonsassistent (OPS ass).

200616TCW-9751.jpg

– Jeg synes Forsvaret er spennende, og jeg har lyst til å se hva mer Forsvaret har å by på, svarer Vindseth på hvorfor hun valgte å forlenge. Hun legger også til at hun gleder seg veldig mye. 

For Vindseth har det vært en ekstra spesiell start i grønn uniform.

– Jeg ville egentlig ikke inn i Forsvaret, men så måtte jeg likevel. Da jeg kom hit så var det helt greit, det var ikke så ille som alle sa. Motivasjonen endret seg ganske raskt. 

Vindseth forteller videre at hun ble dimittert tidlig i rekrutten, grunnet sykdom. Men hun ble frisk kun tre uker etter. Da søkte hun seg tilbake til rekruttskolen. Hun ville fullføre. 

Styrke HV-17

Hovedpoenget med førstegangstjenesten i Finnmark er å styrke Finnmarks Heimevernsdistrikt (HV-17). Dette gjøres ved å ha en seks måneders lang førstegangstjeneste før soldatene etter det blir direkteoverført til sitt område i Finnmark. 

– Vi utdanner i henhold til behovet til HV-17. Det gir veldig verdifull kompetanse når de kommer ut i områdestrukturen, sier stabssersjant Torbjørn Reitan. 

– Vi er veldig fornøyde med dem vi har hatt gjennom dette halvåret. De som nå forlenger, vil i år som i fjor, være viktige bidragsytere i utdanningen av neste kontingent. Kompaniet er helt avhengig av de som forlenger til tolv måneder for å få det til å gå rundt, og for å sørge for best mulig utdanning, avslutter han.