20230320cn_1576

«Det er galskap med tre ukers øvelse»

Da sjef for Agder og Rogaland heimevernsdistrikt, Øystein Fossum Nilsen luftet ideen om en tre ukers øvelse til staben for to år siden, fikk han tilbakemelding om at dette er galskap. Det går ikke. Staben tok feil.

De tre ukene med øvelse er akkurat ferdig og staben HV-08 har tatt en etterlengtet helg. Over de siste ukene har 27 områder, to innsatsstyrker og mobiliseringstillegget til HV-08 vært på øving.

Så hvordan kom han på at de skulle ha en slik øvelse?

– Det startet med at jeg snakket med forrige sjef for distriktet, Bjørn Arild Siljebråten. Han hadde et mål om å ha færrest mulig treningsperioder for å spare penger og frigjøre tid slik at staben også kan jobbe med andre saker. Det er også viktig å få staben i stand til å lede operasjoner over tid, forteller Øystein Nilsen.
 

Oberstløytnant Øystein Nilsen.jpg
Oberstløytnant Øystein Fossum Nilsen

Han gikk inn på kontoret til øvingsplanlegger kommandersersjant Thomas Vikeså og fortalte at han ønsket en øvelse som utfordrer hele staben over tid. Etter å ha tenkt seg om mente Vikeså at det ikke var mulig. Områdene kan bare trenes en uke om gangen.

– Etter litt diskusjon fant vi ut at om vi drar områdene ut over en tidslinje, så kan vi trene staben over tre uker. Nå har vi testet staben over tid, så nå blir det neste vi må prøve at alle områdene trenes samtidig. Jeg er kjempefornøyd med øvelse Jøssing, og det ble bedre en jeg hadde tenkt, sier Nilsen.

Han er også svært fornøyd med øvingsledelsen som har gitt staben en del utfordringer i løpet av tre uker.

– Øvingsledelsen har levert en øvelse som også har utfordret distriktsstaben med ting de måtte saksbehandle, de har ikke bare videreformidlet ned til områdene. Så takk til de distriktene som bidro med personell i øvingsledelsen, avslutter Nilsen.

Stabssjef i HV-08, Kjetil Sletten, var også skeptisk da sjefen fortalte om planene sine om øvelse Jøssing.

– På øvelsen la vi opp til at vi skulle virke over hundre dager. Så under øvelsen har vi tilrettelagt for at folk har et hverdagsliv. Foreldre har hentet i barnehage og viktige familiebegivenheter har blitt prioritert. Alt er mulig om vi planlegger og tilrettelegger for det, forteller stabssjef Sletten.

Under øvelsen ble områdene satt opp i tre bolker. Det gjorde at staben fikk to perioder med et slags «pusterom».

– Denne gangen har vi stoppet opp, tatt en fot i bakken, tatt evaluering, utviklet tiltak og iverksatt de. Øvelsen har satt staben i stand til å utvikle seg selv over tre uker, mer en det vi tidligere ville vært i stand til over tre år, mener Kjetil Sletten.

Stabsjefen mener også at Jøssing har løftet staben sin evne til å lede og understøtte operasjoner over tid. Og at medarbeiderne har utviklet seg som enkeltmennesker, seksjoner og avdelingen som en enhet.

– Jeg mener vi har bevist at hvis noen hadde ringt i morgen og sagt at vi måtte stå i tre måneder til hadde vi greid det, og at ingen i staben hadde tvilt på at de var i stand til det, avslutter Kjetil Sletten.