Lagførerkurs Sindre Gumø

En ny generasjon ledere

Snøen daler ned over kommende lagførere som trener ved Terningmoen leir. Engasjerte soldater fra Hæren deltar på lagførerkurs der majoriteten av instruktørene kommer fra Heimevernet.

I det hvite landskapet forflytter et titalls  soldater seg taktisk i lendet. Et felles lag førerkurs mellom Hæren og Heimevernet  er i gang. Det er førstegangstjeneste gjørende fra Kompani Østerdalen (KPØ),  Cyberforsvaret (CYFOR) og Kompani G  (KPG) som deltar på kurset. Soldatene  skal utdannes i ledelse, undervisnings- og instruksjonslære, soldatferdigheter og en rekke andre emner nødvendig for å kunne lede som lagførere.

Stabssersjant Kristoffer Øyan sitter ved bålet og ser ut mot øvingsfeltet. Øyan er kursoffiser på Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS) og har ansvaret for utførelsen av kurset. Med seg på laget har han veiledere og instruktører fra Oslo- og Akershus heimevernsdistrikt 02 og Opplandske heimevernsdistrikt 05, HVSKS, KPG og Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte (FKL).

210121SG_0092.jpg
Stabssersjant Kristoffer Øyan

– At Hæren og Heimevernet samarbeider under dette lagførerkurset gagner begge. Vi tilbyr kompetanseheving til Hærens soldater i førstegangstjenesten, som etter endt kurs vil returnere til deres hjemmeavdelinger. Der vil de bruke den nye erfaringen sin, før de omsider overføres til Heimevernet som lagførere senere, forklarer han.

Et enormt engasjement

«Dekke, dekke, dekke!» og «bravo rykker frem!» ljomer i hele området. Siden kurselevene er soldater i førstegangstjenesten, er gjennomsnittsalderen på deltakerne noe lavere enn det Øyan og kursveilederne er vant til.

– Et ungt publikum er for oss relativt uproblematisk. Elevene som er her i løpet av disse ti dagene er både utrolig engasjerte og mottakelige for det vi lærer bort. Det kan faktisk være at motivasjonen er på et enda høyere nivå her enn til vanlig også. Er det noe det ikke er mangel på, så er det innsats, forteller Øyan fornøyd.


Røde patroner fordeles innad i de ulike kohortene og soldatene klargjør våpen før videre trening. Menig Halvar Mæhre hjelper makkeren sin med en MP5. Til vanlig tjenestegjør Mæhre hos Cyberforsvaret, og han ser frem til å ta med seg ny og viktig lederkunnskap tilbake til sin avdeling. Han har selv familie som er i Heimevernet og hadde høye forventninger til instruktørene.

210121SG_0077.jpg
Menig Halvar Mæhre

– Heimevernet bidrar utrolig positivt. De har mye god og variert kunnskap og spesielt masse erfaring om ledelsesstruktur. Det er akkurat den type kompetanse vi trenger å ta med oss videre, når vi omsider skal lede våre lag og tropper, forklarer Mæhre.

–  Det å komme ut hit, grave grop, besvare ild, planlegge ordre og lære hvordan troppssjefer utfører oppgavene sine er utrolig gøy, legger han til.

 

Trygge omgivelser

Kursdeltakere Emilie Andersson og Thea Hem sitter i stilling og ser ut i dyp skog. Det å skulle gi ordre og ha et betydelig ansvar for mange personer samtidig kan være både utfordrende og ukomfortabelt. Hvordan leder man egentlig på en bra måte? Hvordan oppleves jeg som lagfører?

210125SG_0156.jpg
Emilie Andersson og Thea Hem

– Gjennom hele kurset har det føltes trygt å prøve og feile. På vårt lag har vi hatt en regel om at dersom noen gjør en feil, gir vi applaus, smiler Hem.

– I begynnelsen var jeg litt sjenert. Her er det mange mennesker med stor kunnskap samlet på ett sted. Det kan være utfordrende å ta lederrollen i en situasjon der du vet medsoldatene dine har mer erfaring enn deg selv, men slik er det bare. Instruktørene er også utrolig kunnskapsrike, så etter å ha deltatt på lagførerkurset har vi fått et langt bedre grunnlag til å lede, avslutter Andersson.

Ordningen er fortsatt under utvikling, men det gunstige samarbeidet mellom Hæren og Heimevernet vil være et fast innslag i årene som kommer. Dermed er en ny generasjon ledere godt på vei inn i Heimevernets styrkestruktur.

Ordningen er fortsatt under utvikling, men det gunstige samarbeidet mellom Hæren og Heimevernet vil være et fast innslag i årene som kommer. Dermed er en ny generasjon ledere godt på vei inn i Heimevernets styrkestruktur.