20221103HST_9649

Forsvaret fortsetter utdanningen av ukrainske soldater

Heimevernet og Hærens hurtige reaksjonsstyrke er ferdig med de første innledende ukene - der de sammen med våre allierte har utdannet ukrainske soldater. Forsvaret sender nå den første kontingenten med nye instruktører i operasjon Interflex over til England.

Heimevernet leder også denne oppsetningen av nye instruktører og støttepersonell som skal over for å utdanne soldater til Armed Forces of Ukraine. Storbritannia inviterte i 2022 allierte land til å bidra med utdanningen. Norge svarte som ett av flere land positivt på dette. Det norske bidraget ledes av sjef Heimevernet.

Stor interesse

– Det er både stadig tjenestegjørende og personell fra styrkestrukturen i HV som nå setter i marsj. Folk fra alle forsvarsgrenene og fra hele landet, sier Carl-Einar fra Trøndelag heimevernsdistrikt 12 (HV-12) som er kontingentsjef.

– Det har vært stor interesse for å være med. Og det er stor bredde på personellet som nå tar over stafettpinnen, fra yrkessoldater til personell fra de lokale HV-områdene våre, forklarer han.


– Vi har hatt en intensiv seleksjonsprosses der nesten 1000 søkere ble til et antall erfarne instruktører. Dette ble til en like intensiv oppsetnings- og opptreningsperiode. Aldersspennet i kontingenten er fra 21 til 50 år, forteller styrkesjefen.

– Ikke helt ulikt de vi skal utdanne.

2_20230106_KK_IMG_3155_K.jpg
Kontingentsjef Carl Einar, HV-12

– De ukrainske soldatene kommer fra alle aldre og samfunnslag, forteller han.

Eldstemann som så langt har fått utdanning fra norske instruktører er 72 år – dette viser en imponerende forsvarsvilje.

Erfarne instruktører

«Petter» fra innsatsstyrke Rype er en av instruktørene. Til daglig jobber han i det private næringslivet, men har flere år bak seg som yrkessoldat.

– Vi skal trene sivile uten tidligere militær erfaring. Gjennom få uker skal vi rett og slett sette de i stand til å forsvare landet sitt. Dette blir deres første møte med militær utdanning. At det er såpass mange instruktører med fra det norske Heimevernet mener jeg er en styrke.

– Her skal vi gi grunnutdanningen fra sivilist til stridende soldat på relativt kort tid, med fokus på et operasjonsområde og et «krigsteater» som er ukjent for oss. Men den norske førstegangstjenesten og grunnleggende soldatutdanningen gir oss likevel et godt grunnlag og en god verktøykasse, forteller han.

– Som avdeling har vi jobbet mye med mentale forberedelser for å gjøre oss trygge på rollen og trygge på at vi skal gjøre en god jobb, poengterer Carl-Einar.

– Vi er også godt forberedt på eventuelle traumer og bagasje de kan ha med seg – de som vi nå skal gjøre til soldater.

«Petter» forteller at de vil bruke tolker, men at mye av fokuset blir på å vise og rettlede i grunnleggende stridsdriller og teknikker. De ukrainske soldatene skal i løpet av fem intensive uker få en grunnleggende utdanning i soldatferdigheter som våpenbruk, stridsteknikk, sanitet og samband.


– Denne kontingenten drar over nå på nyåret, og vi reiser over med mye god norsk kunnskap om militære operasjoner og overlevelse under vinterforhold.


– Som soldat i HV har jeg brukt litt ekstra tid på å forklare både arbeidsgiver og familie hva oppdraget går ut på, situasjonen er jo ikke så ulik hva jeg selv kan møte på som soldat i Heimevernet. Jeg har møtt forståelse for oppdraget på hjemmefronten, og mye sympati med det ukrainske folket fra de rundt meg, avslutter «Petter».