210604SG_1113

Forsvarsmedaljen til «Jenter i Forsvaret»

Fredag 4. juni fikk Jennie-Lovise Nordheim Bjerke, grunnleggeren bak en av Norges største instagramkontoer med tematikk Forsvaret, Forsvarsmedaljen.

I innstillingen til Forsvarsmedaljen står det: Jennie-Lovise Nordheim Bjerke har tatt et meget stort ansvar når det gjelder å rekruttere og beholde kvinner i Forsvaret. Hun har videre vært en tydelig stemme og satt mobbing og seksuell trakassering på dagsorden. Gjennom sin konstruktive kommunikasjon har hun gjort en stor innsats med betydning for viktige områder i Forsvaret.

Førstegangstjeneste

I 2014 startet Jennie-Lovise Nordheim Bjerke i førstegangstjenesten. Hun savnet informasjon om hvordan det er å være ung kvinne i Forsvaret. Derfor opprettet hun bloggen og instagramkontoen «Jenter i Forsvaret» samme år. I dag har den over 38 000 følgere, og kontoen har blitt et naturlig valg for jenter som vurderer eller som vet de skal inn i Forsvaret. Der kan de stille spørsmål og dele sine erfaringer. I dag er Nordheim Bjerke innsatsstyrkesoldat i Polar Bear VI i Oslofjord Heimevernsdistrikt 01.

#tilmittforsvar

«Jenter i Forsvaret» fronter blant annet emneknaggen #tilmittforsvar, som ble opprettet sammen med Militært kvinnelig nettverk for å sette fokus på seksuell trakassering i Forsvaret. Jennie-Lovise Nordheim Bjerke har stilt opp i en rekke medier for å kommentere både tematikken kvinner i Forsvaret og seksuell trakassering. I Heimevernsblad nr. 1 2019 skrev hun saken Få slutt på ukulturen!

20210607HST_0018.jpg
Jennie-Lovise Nordheim Bjerke har engasjert seg i tematikken kvinner i Forsvaret og seksuell trakassering.

Tydelig stemme

I innstillingen til Forsvarsmedaljen står det videre: Kampen mot seksuell trakassering krever tydelige stemmer. En av disse stemmene er Jennie-Lovise Nordheim Bjerke. Hun har valgt å gå i front for unge kvinner i Forsvaret og signaliserer tydelig hvor grensene går. Det er viktig med personell som er villig til og tør å bidra konstruktivt i den offentlige debatten. Jennie-Lovise Nordheim Bjerke er en rollemodell i så måte. Det er imponerende hvor stort ansvar en soldat har tatt på seg for å bidra til fellesskapets beste. Dette er et arbeid som bidrar til økt operativ evne.

Takknemlig

– Dette føles veldig stort. Jeg er utrolig takknemlig og egentlig litt målløs. Jeg hadde ikke sett for meg at «Jenter i Forsvaret» skulle bli så stort, men det betyr mye å kunne hjelpe så mange som  vil inn i førstegangstjenesten, slik at de får et bedre innblikk i hva det innebærer, sier Nordheim Bjerke.

Sjef for Heimevernet, Elisabeth Michelsen, delte ut medaljen på vegne av Forsvaret i Sjømilitære Samfund i Horten.

– Jeg synes det var utrolig hyggelig å få overrekke denne anerkjennelsen for den viktige jobben Jennie har gjort for Forsvaret. Forsvaret opplever effekten av jobben hun gjør. Dette har hun bidratt til helt frivillig, uten å ha fått noe for det annet enn gleden hun får av å hjelpe andre. Det er en uvurderlig innsats, og noe jeg har stor respekt for.

Forsvarsmedaljen kan bli delt ut til militært og sivilt personell som har tjenestegjort Forsvaret i 25 år. Medaljen kan òg gis til norske og utenlandske personer – i og utenfor Forsvaret – som har støttet det norske Forsvaret på en særs god måte.