Brigadesjef for Brigade Nord Lars Lervik sammen med soldater fra Telemark bataljon under øvelse Noble Jump.

Fra HV-ungdom til ny sjef for Hæren

Da generalmajor Lars Lervik som 16-åring tok på seg uniformen for første gang som HV-ungdom, så han aldri for seg at han noen år senere skulle bli sjef for Hæren.

Nei, det tenkte jeg ikke. Det kan jeg garantere deg, ler Lervik før han fortsetter:

– Det var ganske nylig at tanken om at jeg skulle bli sjef for Hæren dukket opp.

Smak av militæret

25. juni i år overtok Lervik som sjef Hæren. Han erstattet general Eirik Kristoffersen, som er ny forsvarssjef. Kristoffersen kom fra jobben som sjef Heimevernet da han ble sjef for Hæren, mens Lervik kom fra jobben som sjef for Brigade Nord.

Men det betyr ikke at Lervik er helt uten erfaring fra Heimevernet.

– Jeg var tre år i HV-ungdommen i Sunndal kommune på Nordmøre før jeg startet i Forsvaret. For meg var HV-ungdommen en mulighet til å smake litt på det militære livet. Det var artig, med mye fokus på skyting, feltløp med mer. Jeg fikk også gleden av å være med på HV-ungdommens landskonkurranse på Dombås, forteller Lervik.

Lars Lervik er 48 år gammel og startet sin militære karriere ved Befalsskolen for kavaleriet i 1990. Han har en svært bred erfaring fra Hæren.

God på samarbeid

Lervik har ledet på alle nivåer fra lag til brigade. Blant annet har han vært sjef for Telemark bataljon og Brigade Nord. Lervik har også flere ganger deltatt i internasjonale operasjoner.

Den nye sjefen for Hæren har gjennom tidligere jobber i Forsvaret inntrykk av at Hæren og Heimevernet allerede samarbeider godt.

– Samarbeidet har utviklet seg sakte, men sikkert over mange år. Noe av nøkkelen til det er at når vi nå lager planene for krise og krig igjen, så er det helt tydelig at en sterk hær og et sterkt HV er ekstremt viktig. Og at de to er komplementære, for å bruke det begrepet, sier Lervik.

Tre hovedlinjer

Det er spesielt innenfor tre hovedlinjer Lervik mener Hæren og HV skal samarbeide om i fremtiden:

1. Innenfor den operative virksomhetsdelen så vil Hæren og HV måtte fortsette å planlegge, koordinere og utvikle samarbeidet hele tiden.

2. Lervik vil samarbeide enda tettere for å utnytte hverandres skoler, Hærens våpenskole og HV-skolen på Dombås. Han mener det er potensiale til å få mer ut av de to skolene.

3. Hær og HV må samarbeide innenfor personellområdet. HV består av mye hær-folk. Lervik har en ambisjon om å bidra med noen av de beste offiserene og befalet til å bekle nøkkelposisjoner i HV – og tilsvarende så håper han også at han da får noen av de beste folkene i HV tilbake til Hæren for å bidra med den kompetansen de har fått i HV.

Til det siste punktet, så sier Lervik at HV har fått et bedre omdømme og at det dermed er blitt litt mer attraktiv for hærfolk å jobbe der.

Tett samarbeid i nord

I Finnmark, med Finnmark landforsvar (FLF), er det et spesielt tett samarbeid mellom Hæren og HV. Lervik mener det samarbeidet er viktig, men ikke for å gjøre hær og HV likere.

– Gjennom FLF må vi sørge for at vi utnytter de gode sidene til de forskjellige aktørene. Litt sånn som «godfot-teorien»: HV-17 skal bli bedre på å gjøre det de gjør. Grensevakten og Porsanger bataljon skal bli bedre på å gjøre det de gjør. Og sammen vil det gi det oss den effekten vi skal ta ut i FLF. Hensikten er å utvikle særegenhetene og gjennom det få til et effektivt samvirke, fastslår Lervik.

Hjelper hverandre fremover

– Plattformen må være lik – soldater med grunnferdigheter i bunnen. Det er det som binder Hæren og Heimevernet sammen.​

Det sier generalmajor Elisabeth Michelsen, som er sjef for Heimevernet. Hun er enig med hærsjef Lars Lervik om at samarbeidet mellom HV og Hæren er bra og at det stadig blir bedre.

– Jeg støtter det Lervik sier om at gjennom de siste årene så er merkevaren Heimevernet bygd sterk og god. Det virker attraktivt å jobbe i HV og man får uttelling karrieremessig. Det viser også søknadene på nøkkel- og karrierestillinger, sier HV-sjefen.

Flyt av soldater

Michelsen er svært fornøyd med at Hæren og HV har fått et tett og godt samarbeid vedrørende flyt av soldater fra førstegangstjeneste direkte over til Heimevernet. Hæren og HV er blitt enig om at alt personell fra grensevakta og kongevakta i Garden skal gå direkte over til Heimevernet.

– Vi har også fått etablert et samarbeid med utdannelse av soldater i Hærens førstegangstjeneste som gir effekt for Heimevernet. Som for eksempel det lagførerkurset vi gjennomførte på HV-skolen i juni.

– Samtidig har vi fått løst opp styrkestrukturen til Hæren slik at vi får frigjort i år 400 soldater fra Finnmark som kan gå rett inn i styrkestrukturen i HV, forklarer generalmajoren.
 

Komplementære

Michelsen sier videre at det jobbes systematisk for å forbedre effekten av hele verneplikten, blant annet hvordan geografi og andre kriterier bør ligge til grunn ved innkalling til førstegangstjeneste.

– Når det gjelder den operative virksomheten er vi enige om at vi skal være komplementær. Det vil også gjenspeile seg i hvordan vi utvikler Finnmark landforsvar. Jeg likte det Lervik sier om godfot-teorien. Det er en bra beskrivelse av det. Det er ingen risiko for at vi skal slå sammen Hæren og HV. Vi er komplementær og skal bygge videre på det, fastslår Michelsen.

I tillegg har sjef Heimevernet den siste tiden hatt møter med sjef Luftforsvaret og sjef Sjøforsvaret for å diskutere det operative samarbeidet og ikke minst flyten av soldater fra deres forsvarsgrener til HV der det er relevant.