20180422_121057

Hedrer Operasjon Rype

Våren 1945 var Gjefsjøen fjellgård base for Operasjon Rype. Nå restaureres bygningen som var hovedkvarter for operasjonen på dugnad.

Restaureringen startet i mai 2018 og er tilnærmet ferdigstilt høsten 2021. Veldig mange har vært med å bidra i restaureringen, fra fast ansatte i Trøndelag heimevernsdistrikt (HV-12), soldater i innsatsstyrke Rype, HV-ungdommer, veteraner og pensjonister med flere.

– Det er et krevende prosjekt med betydelige logistikkutfordringer. Samtidig er det svært tilfredsstillende å se resultatet av godt samarbeid der mange gode krefter trekker i samme retning, sier tidligere sjef for HV-12, Ebbe Deraas, som leder prosjektet.

Operasjon Rype

Rype var kodenavnet på den amerikanske fallskjermstyrken, the Norwegian Operations Group (NORSO), som ble droppet i Snåsafjella 24. mars 1945 og hadde tilholdssted på Gjefsjøen fjellgård. Gården ble derfor en sentral plass i de siste krigsmånedene i 1945 i forbindelse med Operasjon Rype.

Operasjonen hadde som mål å sabotere jernbanen for å forsinke de tyske troppenes tilbaketrekning. For å få inn nødvendig utstyr til aksjonene, ble det sendt fly fra England og Skottland.

Etter å ha stått tomt i mange år, var bygningen som ble brukt som hovedkvarter for Operasjon Rype i svært dårlig forfatning. Ebbe Deraas tok derfor initiativ til å redde det historiske bygget og sammen med andre gode krefter ble organisasjonen OSS Gjefsjøen etablert med Ebbe Deraas som styreleder og med blant andre tidligere forsvarssjef Harald Sunde i styret. OSS Gjefsjøen har en god kobling mot OSS Society i USA og ikke minst med veteranorganisasjonene til spesialstyrkene.

Gjefsjø6.jpg
 

Hovedkvarteret gjenoppstår

Gjefsjøen fjellgård er en av fire fjellgårder i Snåsa som mangler veiforbindelse. Til fots eller på ski er det en seks-sju timers tur inn til Gjefsjøen. Alternativet er båtskyss over fra Bjørkedet på svensk side av Gjevsjøen, mens snøscooter er det beste alternativet på vinterstid.

Under ledelse av OSS Gjefsjøen er det gjennomført dugnadsarbeid til en verdi av så langt over en million kroner. Samtidig har det vært betydelig interesse for å støtte prosjektet finansielt. Både Gjensidigestiftelsen, Nordenfjeldske Bykredittstiftelsen, Stiftelsen UNI og Gunnar Sønsteby minnefond har gitt solide bidrag til arbeidet. Også familien Colby fra USA har bidratt med en større pengesum.

– Historien rundt Operasjon Rype har vært en veldig kjent historie i regionen siden krigen. Og historien betyr mye for mange. Derfor har det vært en grunnleggende motivasjon for oss som holder på med dette å forsøke og bevare dette huset slik at vi beholder det fysiske minnet om det som skjedde. Akkurat der det skjedde og akkurat slik det var. Samtidig representerer arbeidet vårt også starten på et norsk-amerikansk samarbeid som vi har tenkt at det er viktig å bevare minne om, sier Deraas.

Formidlingssenter

Han tror det er viktig å ha dette huset for å kunne fortelle historien om Operasjon Rype i årene som kommer.

– Prosjektet er blant annet ment til å bli et formidlingssenter av historie, ikke bare krigshistorien, men også fjellgårdenes over 250 år gamle historie i Snåsa. Vi ønsker også at dette skal bli et minnesmerke, et samlingssted og formidlingssted som for eksempel skoleklasser og veteraner med familie kan besøke. Og dette vil også bidra til økt kapasitet på fjellgårdene og dermed bli et turistmål i seg selv, mener Deraas.

Våren 2018 ble bygningen og tømmerkassen demontert. Deretter ble tømmeret kjørt til bygds med snøscooter vinteren 2020. Hos tømrerbedriften Øverbygg på Snåsa ble tømmerkassen satt opp igjen innendørs og de delene som ikke kunne reddes ble byttet ut. Vinteren 2020 ble så tømmeret fraktet tilbake til Gjefsjøen på snøscooter, før det tidkrevende dugnadsarbeidet med å sette bygningen opp igjen kunne starte.

Tømmerkassen er nå kommet opp igjen på ny grunnmur og de originale materialene gjenbrukes i den grad det er mulig, slik at bygget skal kunne ivaretas i den originale fremtoning fra da Operasjon Rype ble gjennomført.

20200702_152458.jpg
 

Solid ungdomsinnsats

Heimevernets ungdomsavdeling i Trøndelag har bidratt med solid dugnadsinnsats på OSS Gjefsjøen. Både sommeren 2020 og 2021 ble Heimevernsungdommens fjellmarsj lagt til Gjefsjøen og dugnadsarbeid på prosjektet.

Intensjonen med sommermarsjen var å opparbeide ferdigheter, gode holdninger og økt motivasjon for å ferdes i fjellterreng, samtidig med militærhistorisk formidling i den hensikt å øke forståelsen for betydningen av den innsats som ble ytet i krigsårene for å oppnå fred.

Oppdraget til HV-ungdommene er løst ved å gå i de samme områdene som operatørene fra RYPE, besøke Tangen bru og minnesmerket ved Plukkutjønnfjellet og ikke minst delta på dugnaden for å restaurere bygningen som ble brukt som hovedkvarter.

– Ungdommene syntes det var veldig bra å kunne være med å skape noe utenfor det vi gjør i vår egen avdeling. Spesielt når det er knyttet til en historie rundt de som ofret mye under andre verdenskrig. Det setter ting i litt større perspektiv, sier løytnant Torgrim Sund, som er avdelingssjef for HV-12s ungdomsavdeling Steinkjer.

I tillegg syntes HV-ungdommene at det var flott å jobbe i prosjektet sammen med eldre personer som har vært med lenge, enten som fast ansatte i Forsvaret eller gjennom HV.

– De har mye erfaring og historier. Jeg tror ungdommene med dette føler mer tilhørighet til noe som er større enn vår egen avdeling, sier Sund.

HV-ungdommen stod for arbeid med steinmur, muring av jordkjeller og snekkerarbeid. I tillegg fikk de gjennomført leksjoner innen kart, kompass og GPS og improviserte fiskemetoder. Fra engasjerte forsvarsvenner fikk de orientering om historien bak operasjon Rype, og om dagens spesialoperatørmiljø i Forsvaret og beredskapstroppen i politiet.

Egen Rype-akevitt

Som del av prosjektet ble OSS Gjefsjøen «Gjefsjøakevitt - Operasjon Rype 1945» lansert tidligere i år. Akevitten produseres i samarbeid med den prisbelønte akevittprodusenten Svein Berfjord på Inderøy Brenneri og er basert på lokale urter og planter sanket på Gjefsjøen.

– Dette er det mest spennende prosjektet jeg har vært med på det siste året, sier Jim Andre Stene i Trøndelag Sankeri, som ellers leverer bærekraftige, spiselige ville vekster og mat til restaurantbransjen.

Etiketten er designet av kunstner Heidi Holje og originale kart fra Operasjon Rype er brukt i designet, der også sabotørenes marsjruter er tegnet inn.

– Det passer godt å lansere akevitten nå i 2021 da hovedkvarteret ble åpnet 3. september og Heimevernet i tillegg feirer 75-årsjubileum, sier Ebbe Deraas.