200624TCW-7188

Heimevernet får nytt samband

Det første av mange vogntog med nytt radiosambandsmateriell til Heimevernet rullet nylig ut til HV-03 på Heistadmoen. Onsdag ble første del av sambandsleveransen formelt markert.

​Du trenger trolig minimal teknisk innsikt for å se forskjellen på Heimevernets gamle sambandsutstyr og det nye radiosambandet.  

Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt 03 (HV-03) hadde satt frem både det gamle og det nye sambandsutstyret under den formelle markeringen av materielloverleveringen mellom Forsvarsmateriell og Heimevernet 24. juni på Heistadmoen. Der kunne man blant annet se sambandsmateriellet fra 1968, som har vært i bruk til nå, og det nye som nå som nå er på vei ut til hele Heimevernet.

Relevant og tidsriktig

HV-03s 3000 kvinner og menn er først ute til å motta de nye digitale mobilradioene.

– Det er en historisk viktig dag. Leveransene fra Forsvarsmateriell gir et etterlengtet kapasitetsløft for vårt interne ugraderte samband. Leveransene gir Heimevernet evne til å utføre sine oppdrag i fred, krise og krig. Ikke minst er radiosambandet raskt og enkelt å bruke, sier generalmajor Elisabeth Gifstad Michelsen, sjef Heimevernet.

Hun berømmet i sin tale Forsvarsmateriell og leverandørene Wireless Communications AS og Comrod for godt samarbeid i anskaffelsesprosessen. 

Kapasitetsløft for Heimevernets samband_G.jpg
Sjef for Heimevernet, generalmajor Elisabeth Gifstad Michelsen og direktør for Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter.

– Heimevernet får med leveransen fra oss i Forsvarsmateriell en moderne digital kryptert radio, som gir Heimevernet et nytt radiosamband. I denne første runden er det snakk om 5000 av 15 000 radioer av ulike typer som fremover går til hoveddelen av Norges førstelinjeforsvar. Vi i Forsvarsmateriell er glade for å kunne overlevere relevant og tidsriktig materiell til Heimevernet, sier direktør for Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter Eiliv Ofigsbø. 

«Nå kan vi operere slik vi er tiltenkt»

Leveransene gir et teknologisk skifte for det ugraderte sambandsbehovet i Heimevernet; fra de gamle analoge til moderne digitale avlyttingsskjermede radioer. 

Blant de som deltok på signeringsseremoen var alle områdesjefene i HV-03. Kaptein Fredrik Glette er områdesjef i Hallingdal – og i august blir hans område det første som skal trene med det nye materiellet. 

Kapasitetsløft for Heimevernets samband_H.jpg
Kaptein Frederik Glette, områdesjef for Hallingdal, HV-03.

– Dette løfter oss inn i en helt annen divisjon, nærmest en helt annen verden. Det går nesten ikke an å beskrive hvor glade vi er. Nå kan vi operere slik vi er tiltenkt på en moderne militær måte, sier kaptein Fredrik Glette, områdesjef i Hallingdal. 

For Heimevernet har det også vært et absolutt krav at sambandet skal være autonomt, det vil si helt uavhengig av kritisk infrastruktur som elforsyning og IP-nettverk. Sambandet vil alltid virke, også når intet annet virker. 

Når kravstor blir et positivt ord

For leverandørene har prosessen både vært krevende og givende. 

– Forsvaret er høyst kompetente og innovative i sin tankegang og stiller store krav til produkter og leverandører. Vi takker for tilliten og ser frem til et tett samarbeid med Forsvaret hvor vi jobber for å tilføre Forsvaret økt kapasitet gjennom gode kommunikasjonsløsninger også i fremtiden, sier Ronny Ledang, administrerende direktør i Wireless Communications AS. 

– Å jobbe med Forsvarsmateriell og Forsvaret er krevende, givende og utviklende. Vårt strategiske samarbeid gjør at vi som forsvarsindustri utvikler oss til neste nivå. Vi er stolte å være leverandør på denne kommunikasjonsplattformen sier Ole Gunnar Fjelde, administrerende direktør i Comrod AS. 

30 trailerlass skal klargjøres, pakkes og sendes ut

Det blir fort mye utstyr når Heimevernet skal modernisere materiell i hele strukturen. Alle HV-distrikter i Norge vil i løpet av de neste 12 månedene motta det nye, moderne og kommersielle radiosambandsmateriellet. Rundt 30 trailerlass med radioer og materiell skal nå klargjøres, pakkes og sendes ut.  Leveransen består av nær 15.000 digitale mobile radioer til ugradert bruk i Heimevernet.  

HV-03 er altså første distrikt som mottar komplette leveranser fra Forsvarsmateriell. Deretter vil øvrige distrikter løpende motta sitt materiell ut gjennom 2020 og inn i 2021.