Soldater fra utrykknigs eskadronen til HV-02 støtter det sivile samfunn med forskjellige oppgaver på Gardermoen flyplass i forbindelse med Korona utbruddet

Mottakskontroll på Gardermoen

Soldater fra Heimevernet bistår Ullensaker kommune i mottakskontroll på Oslo lufthavn Gardermoen.

– Jeg begynte mobiliseringen ett minutt over midtnatt. Klokken 05.00 var vi på plass og løste oppdrag på Gardermoen med styrker på én tropps størrelse, forteller områdesjef Petter Willhelm Olafsson i utrykningsområdet i Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02 (HV-02).

Skjønner viktigheten

– For å kunne ha litt seighet og evne til å løse oppdrag over litt tid, dobler jeg nå styrken og kaller inn en tropp til.

– Det var selvfølgelig ikke noe problem å mobilisere soldatene mine. Det er en bra spirit i utrykningsområdet. Det viste vi under terroraksjonen 22. juli 2011, og det viser vi nå. Soldatene skjønner viktigheten av dette tiltaket. Dette gjør meg som områdesjef stolt av soldatene mine.

Heimevernet er forberedt og trent til å bistå sivile myndigheter og klare til å bistå om samfunnet ber om støtte. HV er lokalt oppsatt og kan reagere svært raskt om situasjonen krever det.

Møter forståelse

På Gardermoen får norske statsborgere beskjed om å dra i hjemmekarantene.

– Vi møter forståelse, og svært mange sier de setter pris på tiltaket og at dette var på tide, forteller områdesjefen.

Utenlandske turister må «snu i døra» og blir informert om at de må dra til hjemlandet eller være i 14 dagers karantene i Norge.

– Også der møter vi stor forståelse, selv om det medfører både mer papirarbeid og en inngripen i planene til folk. Planlagte nordlysopplevelser i nord kan bli erstattet med 14 dager på «karantenehotell» om de ikke reiser hjem igjen, sier han.

Oppdraget løses

Områdesersjant Stig Kristianson går mellom postene i ankomsthallen og sjekker at oppdragsløsningen går som den skal.

– Akkurat nå er vår rolle å «sortere» de reisende og følge opp at de får tilstrekkelig info om valget som gis turistene fra utlandet. Valgene er å booke om og dra hjem, eller å takke ja til 14 dagers karantene, forteller den erfarne områdesersjanten. Selv satt han i sofaen og så en film da utkallingsordren fra sjefen kom.

– Mannskapene våre løser dette litt spesielle oppdraget på en god måte, og tilbakemeldingen fra Ullensaker kommune er at de er meget fornøyde med Heimevernets jobb. Egensikkerheten har selvfølgelig fokus. Vi holder litt avstand, vi kan bruke hansker og vi har rutiner for håndvask som skal følges, poengterer Kristianson.

– Dette er et oppdrag som må løses, og oppdraget løser vi!