TORE.E-2610

Ny motivasjon

Krigen i Ukraina har ført til økte søkertall i mange av Heimevernets innsatsstyrker.

Saken er fra heimevernsblad nr. 2 2023

En «9-8 runde» til Heimevernets 12 innsatsstyrker forteller at det er økt interesse og økte søkertall for innsatsstyrkene.

– Det er klart jeg er preget av situasjonen i Ukraina når jeg nå søker meg til innsatsstyrken, forteller Signe Broen Kongsvik.

Hun var nettopp på opptak hos innsatsstyrke Rype i Trøndelag.

20230427KK_IMG_5154_4.jpg
Signe Broen Kongsvik

– Når vi sammenligner søkertall før og etter invasjonen av Ukraina ser vi en økning i interessen, forteller kaptein og nestkommanderende i Rype, Even Husby.

– Dette uten at det er gjennomført nevneverdige rekrutteringstiltak fra vår side.

Vil ikke stå på utsiden
Audun Nilssen i innsatsstyrke Gunnerside i Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt 03 er en av dem som nå har børstet støvet av uniformen og søkt seg tilbake til innsatsstyrken – etter en pause.

Han har stått over bursdager og gått glipp av barnas første skritt for å være med på det som var mulig i HV.

– Høsten 2021 valgte jeg å terminere kontrakten. Det var på ingen måter en enkel avgjørelse å ta. Mine kolleger i Forsvaret gjennom alle disse årene har satt dype spor. Jeg vil ofre mye for å være der for dem, forteller Audun.

Etter hvert ble Audun mer og mer rastløs.

– Da Russland invaderte Ukraina, hadde jeg mange gode samtaler med kona, ungene og medsoldater i samme situasjon. Vi ble enige om at det ikke var tiden for å stå utenfor. Troppssjefen min, sjef Gunnerside og soldatene tok imot meg med åpne armer.

– Nå føler jeg at tiden jeg benytter i Gunnerside er viktigere enn noe annet. Min kunnskap og erfaring kan forhåpentligvis komme andre til nytte.

Flere voksne søkere
Even Husby fra innsatsstyrke Rype kan fortelle om en endret søkermasse.

– Nå opplever vi et stort spenn i alder på de som søker, fra eldste på 61 år til yngste på 19 år, forteller han.

– Vi får inn flere 40+ som søker og som ofte ikke er styrkedisponert annet sted i Heimevernet. På opptak nå i vår hadde vi flere søkere som ikke har tjenestegjort i Forsvaret siden 90-tallet. De søker på bakgrunn av endringen i den sikkerhetspolitiske situasjonen og ønsker å melde seg til tjeneste for nasjonen, forklarer kaptein Husby.

Ikke alle innsatsstyrkene kan rapporterte om økt søkertall – men begrunnelsene til søkerne går igjen.

– Hos innsatsstyrke Ida & Lyra i Finnmark heimevernsdistrikt 17 kan vi ikke melde om at det er nevneverdig økning i søkertall, men noen av de som søker oppgir at de har fått mer behov for å bidra til egensikkerheten og ønsker å gjøre mer for landet, forteller sjef major Eivind Kvernmo.

Hos innsatsstyrke Claymore er de også usikker på om de har reell økning.

– Men mange virker mer bevisst og mange nevner verdenssituasjon som grunn for at de søker, sier Steinar André Lund fra innsatskommandoen hos innsatsstyrken i Nord- Hålogaland heimevernsdistrikt 16.