Nytilføring Bodø 2020113

Nye soldater strømmer til Heimevernet

Hvert eneste år fylles Heimevernet opp med rundt halvparten av de som har vært inne til førstegangstjeneste. En av disse 4000 nye, lokale soldatene er Znar Horori fra Bodø.

– Vi merker oss en positiv utvikling med lavere snittalder, spesielt fra Hæren, forteller kommandersersjant Sindre Bjørkmo fra Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14.

– Lavere snittalder gir oss soldater med bedre og ferskere militærkompetanse, mener han.

Erfaring fra internasjonale operasjoner

Znar Horori fra Bodø er en av de nye soldatene i HV-14. Han har førstegangstjeneste innen vakt og sikring, og en kontingent ute i internasjonale operasjoner. Nå jobber han som prosjektleder i Firesafe, men forteller at han savner samholdet i forsvaret.

– Drømmestilingen  i HV er som «toppcover», gliser han. Ellers forventer jeg at folk er motiverte, og at alle bidrar og gjør sin plikt. Gleder meg rett og slett til å komme i grønt  igjen.

– For oss i HV-14 er dette et høydepunkt. Vi får påfyll av nye og motiverte folk, sier sjefssersjant Bjørkmo, og legger til:

– Nå får områdesjefene våre fylt opp stillingene og kan begynne dialogen med de nye soldatene på hva de ønsker av kurs i Heimevernet, og hva området har bruk for.

Nytilføring Bodø 202097.jpg
– Dette er noe av det viktigste som skjer i områdestrukturen, sier kommandersersjant Sindre Bjørkmo fra Sør Hålogaland heimevernsdistrikt. (foran til venstre). – Nå får områdesjefene våre fylt opp stillingene, og kan begynne dialogen med de nye soldatene på hva de ønsker av kurs i Heimevernet, og hva området har bruk for.

Rett person på rett sted

Nytilføring er en prosess som typisk finner sted i HV-distriktene nå på høsten. Det er viktig med dialog mellom den nye soldaten, den lokale områdesjefen og personelloffiserene på distriktet disse dagene. Etter et par travle dager er våpen utlevert og skutt inn, personlig utstyr er utlevert og en egnet tjenestestilling i det lokale HV-området er på plass.

På spørsmål om Znar Horori er motivert for å ta kurs i Heimevernet, drar han litt på det.

– Kursing? Jeg har jobbet hard med den sivile karrieren nå. Det er jo fare for at jeg begynner å klatre og kurse meg litt i Heimevernet også, om jeg kjenner meg selv rett, smiler han.

HV forvalter verneplikten

En del tror verneplikten er det samme som førstegangstjeneste, men det er bare starten. Du er en del av forsvaret av landet til du fyller 44 år (55 år for vernepliktig befal). Etter førstegangstjenesten som ung kan det bli 20 år med tjeneste i ditt lokale HV-område. På mange måter forvalter Heimevernet verneplikten.

– Det er fantastisk god stemning her i Bodø i møte med unge, motiverte kvinner og menn med fersk militær kompetanse, oppsummerer Sindre Bjørmo for HV-14 sin del.

 – Så lenge vi klarer å bevare forsvarsviljen hos den enkelte, vil alle gjøre en betydelig forskjell. Fokuset vårt er å anvende den totale kompetansen som ligger i en heimevernssoldat!

Nytilføring Bodø 2020117.jpg
Med forholdsvis fersk førstegangstjeneste og tjeneste i internasjonale operasjoner er Znar Horori fra Bodø et godt eksempel på det «viktige årlige påfyllet» for Heimevernet.