20221020HST_0038

Operasjon Interflex 2. halvår 2023

Kan du avse fire måneder for å bidra i et meningsfylt og viktig oppdrag? Nå søker vi deg som kan bidra i opptreningen av ukrainske soldater i løpet av 2. halvår i år.

Operasjon Interflex er et britisk initiativ som bidrar til opptrening av ukrainske soldater. I løpet av fem intensive uker får disse en grunnleggende soldatutdanning i Storbritannia.

Heimevernet leder det norske bidraget som akkurat nå gir ukrainske soldater verdifull læring og trening nord i Storbritannia. Fra i høst styrker vi bidraget og søker flere som ønsker å delta.

Vi søker alle som oppfyller minimumskravene Forsvaret setter. Du trenger ikke være en del av HVs styrkestruktur for å kunne søke. Kriteriene kan du lese mer om i denne artikkelen.

Viktig å vite:

For å delta i dette oppdraget må du først og fremst ha viljen til å bidra med en svært viktig oppgave. I vurderingen vil derfor egnethet og motivasjon vektlegges.

Under ser du de viktigste seleksjonskriteriene. Er du i tvil om du er kvalifisert, oppfordrer vi deg til å søke likevel. Du trenger ikke være en del av Heimevernets styrkestruktur for å søke til dette oppdraget. 

 • Du må ha gjennomført førstegangstjeneste
 • Du bør ha noe utdanning og arbeidserfaring militært og/eller sivilt
 • Være motivert
 • Du bestå fysiske og medisinske krav satt av Forsvaret
 • Klareres til hemmelig/NATO secret

 

For mer informasjon oppfordrer vi deg til å lese hele artikkelen under.

Under kan du lese mer om hvilken kompetanse vi søker etter, hvilke krav vi setter og hva du kan forvente deg. Vi ber deg lese informasjonen nøye før du tar stilling til om dette er en oppgave for deg.

Vi anbefaler også at du så langt det er mulig avklarer din interesse med familie og arbeidsgiver før du sender inn søknaden.

Vi ser etter:

1. Du må ha kunnskap og evne til å lære bort og instruere grunnleggende soldatferdigheter på engelsk via tolk.

Vi ønsker også deg som har tilleggskompetanse innenfor:

 • Ingeniørfag med mine- og sprengningskompetanse
 • Medic, paramedic og sykepleie
 • Samband/kryptoforvaltning
 • Panserbekjempelse
 • MOUT/SIBO

2. Du må ha god kjennskap til hånd- og avdelingsvåpen. 

Vær forberedt på at arbeidsdagene er lange, og at oppdraget vil kreve mye av deg både fysisk og psykisk. Du må forvente gjennomgående kvelds- og døgnbasert tjeneste med svært lite fritid. Permisjoner under tjenesten innvilges kun av velferdsmessige-/sosiale grunner. Derimot vil det være en kort friperiode mellom rotasjonene hvor du har mulighet til å reise hjem.

Heimevernet følger en britisk utdanningsmodell, og du vil få opplæring i forkant med en tre uker lang opptreningsperiode i Norge.

For å oppfylle kravene, må du være medisinsk skikket til tjeneste, bestå fysiske krav satt av Forsvaret og kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO Secret.

Tidsplan

Andre halvår 2023 deles inn i to kontingenter, hver på cirka fire måneder. Etter endt oppdrag i Storbritannia legges det opp til et mottaksprogram og avspasering.

 1. Opptrening i Norge: Uke 22, 23 og 24

  Oppstart UK: Uke 26 (kan bli justert)

  Avslutning: Medio september 2023

  Søknadsfrist: 27. februar 2023

 2. Opptrening i Norge: Uke 33, 34 og 35

  Oppstart UK: Uke 37 (kan bli justert)

  Avslutning: Slutten av november 2023

  Søknadsfrist: 27. februar 2023

Stillinger

Vi søker primært deg som har den rette motivasjonen, de gode holdningene og evnen til å undervise i grunnleggende soldatferdigheter under krevende forhold. Styrken vil bestå av om lag 130 personer som skal undervise i ulike fagfelt. Hvilken stilling du får i dette oppdraget avgjøres etter en totalvurdering knyttet til det du har av utdanning, erfaring og personlig egnethet. Er du usikker på om du er kvalifisert, så søk og benytt fritekstfeltet i søknadsskjemaet til å beskrive hvorfor du ønsker å være en del av dette oppdraget. 

Du kan selv velge hvilken kontingent du ønsker å søke på. Du kan søke på begge, men vil kun få tilbud om én. 

20221103HST_9724
20221103HST_9549
AHQCPL1-OFFICIAL-20221011-028-014.jpg.iCf8pIbLMcAlAA.emMPji49XB

Lønn

Lønn avhenger av aktivitet, men du kan forvente et betydelig tillegg til grunnlønnen. Minimumslønn er lønnstrinn 40. Blir du kompetansevurdert til andre stillinger enn instruktør, vil grunnlønnen være noe høyere. Dersom du blir valgt ut, vil det bli skrevet kontrakt for hele perioden fra oppsetting til og med at opptjent merarbeidstid er avviklet.

Seleksjon

Til dette oppdraget trenger vi kvinner og menn med ulik militær erfaring og yrkeskompetanse. Du vil bli en del av en mangfoldig gruppe som jobber tett og hardt sammen over lengre perioder, noe som vil sette krav til samarbeids- og toleranseevne.

Dersom du ønsker å søke er det viktig at du beskriver kompetansen og motivasjonen din så godt som mulig, for å gjøre det enklere å vurdere deg. 

Alle som rekrutteres må gjennomgå grunnleggende medisinsk seleksjon, samt gjennomføre legeundersøkelse ved oppmøte. Det kreves karakter 4 i utholdenhet og karakter 4 i styrke.

(Se «fysiske tester i Forsvaret» for alders- og kjønnsdifferensierte resultatkrav i appen «Fysiske tester i Forsvaret.)

Du kan også lese mer om Forsvarets krav her

Personellet skal i søknadsprosessen egenrapportere på de fysiske kravene. Du vil bli testet når du møter til opptreningsperioden.

Trening i Norge

I løpet av våren starter Heimevernet en fagutdanning for ukrainske soldater i Norge innen skarpskyting, ledelse av lag og sanitet. Vi trenger også søkere til dette oppdraget. Mer informasjon om oppdraget og søknadsskjema vil bli lagt ut i midten av februar. Utdanningen vil skje i Trøndelagsdistriktet.

 1. Jeg er ikke i Heimevernet. Kan jeg søke?

  Ja. Du trenger ikke være en del av HVs styrkestruktur for å søke.

  Har jeg krav på fri fra arbeidsgiver for å delta på Op. Interflex?

  Det er arbeidsgiveren din som avgjør om du kan få permisjon eller ikke. Du tegner en midlertidig og frivillig kontrakt med Forsvaret for perioden. Arbeidsmiljøloven 12.12 gir deg ikke krav på fri/permisjon til dette oppdraget

  Hva kan jeg forvente i lønn?

  Lønn utgjør grunnlønn + tillegg + annen kompensasjon. Minimumslønnen er lønnstrinn 40. Blir du kompetansevurdert til andre stillinger vil lønnen være noe høyere. 

  Kan jeg søke permisjon for og reise hjem i løpet av oppdraget?

  Permisjoner innvilges kun ved sosiale-/velferdsmessige tilfeller. Tjenesten er krevende og arbeidsdagene er lange.

  Hvilke krav setter dere til personellet?

  Du må minimum ha førstegangstjeneste og bestå kravene som Forsvaret setter. Hvem som plukkes ut er en samlet vurdering av militær og sivil erfaring og kompetanse. 

  Jeg er fast ansatt i Forsvaret. Kan jeg søke?

  Ja, men det må være avklart og godkjent av hjemmeavdeling. 

  Jeg var med i kontingent 1 og 2. Kan jeg søke pånytt?

  Ja. Du kan søke selv om du har vært med tidligere. Normalt vil vi kreve at du har én kontingent opphold mellom oppdragene.