tempImagen9dsvk

Store forventninger til årets NOREX-utveksling

I år er NOREX 50 år. Utvekslingsprogrammet mellom Heimevernet og Minnesota National Guard har vært, og vil fortsette å være, et viktig samlingspunkt for utveksling av ferdigheter, erfaringer og kultur.

Det har vært 50 år med godt samarbeid, og i dag reiser en ny kontingent til Camp Ripley i Minnesota for å lære, øve, og for å knytte bånd på tvers av landegrenser og nasjonalitet. Deltakerne består av HV-ungdom og innsatsstyrkesoldater fra hele landet. 

Blant deltakerne i årets utveksling er det mange forventninger, både hos innsatsstyrkesoldatene og ungdommen er det forhåpninger om å lære mye og knytte nye vennskapsbånd. 18 år gamle Norah Galteland er HV-ungdom fra Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt 08. Hun er forberedt på en lærerik tur, med mange nye inntrykk.

20230202HST_0668

Jeg prøver å ikke ha alt for høye forventninger, men jeg håper jo at dette blir kjempegøy og at vi får lært masse. Det er det som er best med HVU, at vi lærer så mye.

Norah Galteland

Innsatsstyrkesoldat Kjell Magne Ødegård, fra innsatsstyrke Archery i Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11, ser også fram til å lande i Minnesota.

– Jeg tror det blir utrolig morsomt, og håper at vi får et stort faglig utbytte; at vi får sett hvordan amerikanerne gjør ting, og at vi kanskje kan vise dem hvordan vi gjør det her i Norge.

Kontingenten som reiser til Camp Ripley skal gjennom et tett program med både faglig og kulturelt innhold. Det er mye å glede seg til, og når man spør Ødegård er han klar på hva som står øverst på ønskelisten.

20230202HST_0658

– Jeg har fryktelig lyst til å kjøre BlackHawk, og om ryktene stemmer så blir det mulighet for nettopp det. Det blir også kult å få teste ut de ulike våpensystemene de har der borte.

Ødegård trekker på smilebåndet.

– De har nok en del tyngre materiell enn det vi har i innsatsstyrken!

Kjell Magne Ødegård

I det den norske kontingenten reiser over dammen, kommer det amerikanere på utveksling til Trøndelag heimevernsdistrikt 12 . Her skal de trene på å overleve i norsk natur vinterstid. Distriktssjef i HV-12, Oberst Jens Christian Junge mener vi får mye mer ut av NOREX enn kun akkurat den årlige utvekslingen.

20230201HST_0634

Slik jeg ser det er NOREX en del av et større helhetsbilde av vår relasjon til amerikanerne. Amerikanerne er opptatte av antall forbindelser og kontaktpunkter de har til et land, og jo flere relasjoner de har, jo sterkere veier de vennskapet. I så måte er NOREX en viktig del av dette.

Jens Christian Junge

NOREX er en faglig og kulturell utveksling, og er med på å forbedre forståelsen mellom Norge og USA. Junge ser stor verdi i den gjensidige utvekslingen av erfaring og kompetanse innenfor militære disipliner, men og i det kulturelle aspektet av NOREX. På lik linje med innsatsstyrkesoldatene og HV-ungdommen har også Junge noen forventninger til NOREX. 

– Jeg forventer at HV-12 er gode verter her i Trøndelag, og at det blir et godt arrangement. I Minnesota forventer jeg at vi er gode gjester, at vi verdsetter måten vi blir tatt i mot på og det opplegget amerikanerne har planlagt for oss. Det tror jeg ikke blir noe problem, for dette er amerikanerne gode på.

Junge har til slutt noen gode råd til de som reiser til Minnesota.

– Ta til dere, nyt og vis interesse, vær engasjerte, oppsøk og vær litt framoverlente. Da får man mest igjen av dette. Lykke til!

20230201HST_0622
20230202HST_0737
20230201HST_0602
20230202HST_0711