308_4111

Norex-utvekslingen

Hvert år drar soldater fra Heimevernets innsatsstyrker og HV-ungdommer til Minnesota i USA for å lære av US National Guard. Samtidig kommer amerikanske "HV-soldater" til Norge for å lære å overleve i norsk natur.

NOREX-utvekslingen (Norwegian exchange) mellom Heimevernet og National Guard i Camp Ripley, Minnesota, USA, har pågått i over 50 år. Første utveksling var i 1974.

Hensikten med utvekslingen er å styrke den allerede tette politiske og militære kontakten mellom det norske Heimevernet og Minnesota National Guard. 

Den norske NOREX-kontigenten bruker å bestå av rundt 100 soldater, fordelt mellom innsatsstyrkesoldater og HV-ungdom fra hele Norge. Samtidig kommer rundt 100 National Guard-soldater til HV-12 på Værnes i Norge. 

Utvekslingen bygger på både faglig og kulturelt innhold, og ett av høydepunktene på begge sider er Buddy Weekend. Da skal soldatene skal hos en vertsfamilie for å bli bedre kjent med den lokale kulturen og befolkningen.

Norge som nasjon legger vekt på å opprettholde det tette samarbeidet mellom våre to land og ta vare på vår felles historie. 

HV bidrar til dette gjennom den årlige utvekslingen med Minnesota National Guard. Denne utvekslingen bygger gjensidig militær forståelse som gir oss bedre soldater - på begge sider. 

 1. Det er soldater i Heimevernets innsatsstyrker i hele landet, samt HV-ungdom som får sjansen til å delta på utvekslingen.

  For innsatsstyrken er det noen formelle krav som må være i orden, som for eksempel plettfri vandel, gyldig pass, behersker engelsk godt, er godt trent og har god helse, samt være over 21 år. I tillegg vil troppsbefalet vurdere innsatsen til kandidatene gjennom året. For mer informasjon og om du er interessert, ta kontakt med troppsbefalet ditt.

  For HV-ungdommen gjelder mange av de samme kriteriene, utenom kravet om alder. HV-ungdom som er interessert bør signalisere dette til befalet sitt.

 2. Norske HV-soldater og HV-ungdommer drar til Minnesota for å lære hvordan amerikanerne opererer og å bruke amerikansk utstyr. Amerikanske "HV-soldater" drar til Norge for å lære å overleve i norsk natur.

  Utvekslingen har laget kulturelle bånd mellom Norge og Minnesota som stat og med Minnesota National Guard siden 1974. Dette er den lengst pågående militære utvekslingen som USA har med annen nasjon. 

  Gjennom snart 50 år har tusenvis av soldater og HV-ungdom møtt hverandre og sivile familier i både Norge og Minnesota. Denne utvekslingen viser oss at bygging av forsvarsvilje og forsvarsevne også gir oss en sosial møteplass mellom to allierte land. 

 3. HV-ungdommen vil oppleve vintertrening med fokus på militære ferdigheter og overlevelse under vinterforhold med amerikansk utstyr og metoder. 

  Soldatene i innsatsstyrkene får et Rapid Reaction Course og vil oppleve et operativt fagkurs spesifikt rettet mot manøvertroppene i HVs innsatsstyrker.  

  De norske HV-ungdommene får i tillegg et tett møte med amerikansk kultur og hverdagsliv gjennom en helg hos en amerikansk familie. De amerikanske soldatene får det samme i Norge. 

  Underveis arrangeres også de tradisjonelle American meal og Norwegian meal. Til sistnevnte har den norske kontingenten med seg to kokker til å lage norsk tradisjonell mat.

  For de fleste blir utvekslingen et minne for livet og for veldig mange blir det knytt et vennskapsbånd på tvers av landene for resten av livet.