29_20240125_KK_143A1676_K

Operasjon Interflex

Kort om operasjon Interflex

20240125KK_143A1485_16

Flere nasjoner, deriblant Norge, bidrar med å utdanne ukrainske soldater i Storbritannia. Operasjon Interflex gir ukrainerne grunnleggende militære ferdigheter. I tillegg utdanner vi ukrainske instruktører. Alt skjer i løpet av et krevende og intenst fem-ukersprogram. 

Hver kontingent består av om lag 130 norske instruktører som utdanner cirka 800 ukrainske soldater. 

Vi ser etter:

Vi søker deg som er motivert, har de gode holdningene og evnen til å undervise i grunnleggende soldatferdigheter under krevende forhold. 

Hvilken stilling du får i dette oppdraget avgjøres etter en totalvurdering av din kompetanse, utdanning, erfaring og personlig egnethet. Er du usikker på om du er kvalifisert, vil vi likevel at du skal søke. Benytt fritekstfeltet i søknadsskjemaet til å beskrive hvorfor du ønsker å være en del av dette oppdraget.

Du må søke på hvert oppdrag uavhengig om du har søkt tidligere.

Krav til deg som søker

 1. Det kreves karakter 4 i utholdenhet og karakter 4 i styrke.

  Du kan også lese mer om disse kravene her. Du skal i søknadsprosessen egenrapportere på de fysiske kravene. Du vil bli testet når du møter til opptreningsperioden.

 2. Alle som skriver kontrakt må gjennomgå grunnleggende medisinsk seleksjon herunder lege- og tannlegeundersøkelse samt hørseltest.

  På grunn av oppdragets art skal militært personell være vaksinert i henhold til vaksineprogram utenlands. Det innebærer vaksiner mot:

  • Difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
  • Meslinger, kusma og røde hunder
  • Sesonginfluensa
  • Hepatitt A og B
  • Covid-19
  • Tuberkulose
 3. For å kvalifisere må du kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/Nato Secret. De som får tilbud om stilling skal fylle ut "Personopplysningsblankett for sikkerhetsklarering" fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

 4. Som et minimum må du ha gjennomført 12 måneder tjeneste som militær. Du må ha kunnskap og evne til å lære bort og instruere grunnleggende soldatferdigheter på engelsk via tolk.

  Vi ønsker også deg som har tilleggskompetanse innenfor:

  • Ingeniørfag med mine- og sprengningskompetanse
  • Medic, paramedic og sykepleie
  • Panserbekjempelse og droner/UAV

  Du må ha god kjennskap til hånd- og avdelingsvåpen. 

Hva kan du forvente?

Vær forberedt på at oppdraget vil kreve mye av deg både fysisk og psykisk. Arbeidsdagene er lange, og det er gjennomgående kvelds- og døgnbasert tjeneste med svært lite fritid. Permisjoner under tjenesten innvilges kun av velferdsmessige-/sosiale grunner. 

Du vil få opplæring i forkant med en tre uker lang opptreningsperiode i Norge.

Hva forventer vi av deg?

Forsvarets kjerneverdier er Respekt, Ansvar og Mot (RAM). Vi forventer at våre instruktører etterlever disse verdiene og utviser ydmykhet, respekt og modenhet i møte med medsoldater, ukrainere og andre nasjoner Norge samarbeider med. 

Lønn

Oppdraget gjør at du kan forvente et betydelig tillegg til grunnlønnen.

Minimumslønn er lønnstrinn 40. Blir du kompetansevurdert til en ledende stilling, vil grunnlønnen være noe høyere. 

En kontingent består av:

 1. Rekruttering og søknad
 2. Seleksjon 
 3. Opptrening 
 4. Deployering UK
 5. 5 + 5 uker utdanning
 6. Mottaksprogram i Norge
 7. Ivaretakelse inntil 12 måneder etter endt oppdrag
 8. Avslutningssamling

Etter du har søkt:

Når søknadene er gjennomgått vil aktuelle kandidater bli innkalt til seleksjon. De som består kravene møter senere til opptrening som skal forberede deg på oppdraget. Etter endt oppdrag i UK blir det et mottaksprogram i Norge før du reiser hjem. Avslutningssamlingen skjer 9-12 måneder senere. 

Innsatsstyrkesoldaten "Elsa"

2_20230601_KK_IMG_3937_K

«Elsa» (29) jobber til daglig på en høgskole som fagleder i kroppsøving og idrettsfag. Hun har forsvarsbakgrunn som infanterist i 2. bataljon. I tillegg har hun seks år som nestlagfører i innsatsstyrken.

– Jeg jobber som lærer og så en mulighet for å bruke mine evner som pedagog sammen med interessen min for Forsvaret. Her får jeg mulighet til å lære bort noe som  er viktig.

 1. Som instruktør bør du ha en god dose tålmodighet. Du må like å instruere og ha god militærfaglig kompetanse.

  Du får tre uker oppsetting før du reiser til England, men du må ha grunnkompetanse i bunn. Mye av det som skjer på de tre ukene er å bygge et team rundt de du skal jobbe sammen med, og forberede deg på instruktørrollen. Vi trente på å instruere på engelsk og samarbeide med tolk. Du bør lære deg noen ukrainske ord, slik at det blir lettere for deg når du skal veilede enkeltpersoner.

 2. Jeg er singel så det var null stress. Arbeidsgiver var veldig positiv. De har vært positive til at jeg er i innsatsstyrken i utgangspunktet. Da jeg fikk tilbudet snakket jeg med sjefen med en gang. Han sa at dette måtte jeg være med på.

  Jeg er veldig takknemlig for at de gir meg muligheten til å være med på dette.

 3. Det beste med å være her er samholdet en får med instruktørlaget og ukrainerne. Det å lære bort og se progresjonen deres er veldig givende. Det gir meg ekstremt mye å se at de mestrer og har lyst å lære.

 4. Det er noen utfordringer med at det er mange nasjoner som samarbeider så språk kan være litt utfordrende.

  Det er et stort alvor over oppdraget. Jeg tenkte mye på hvordan dette ville påvirke meg. Den første uken var litt spesiell, men så går du såpass inn i rollen og blir inspirert av å lære bort. 

 5. Interflex er intensivt med lange dager. Spesielt første rotasjonen er mer krevende enn den andre. Men det veies opp igjen med at det er givende. Du kommer inn i en flytsone der tiden går fort. Du må være forberedt på at du kan få noen tunge dager innimellom.

  Du må forberede deg på alt fra at du blir emosjonell til at magen blir rar på grunn av maten. Les deg opp før oppsetningen slik at du er mest mulig forberedt.

Områdesoldat "Sverre"

1_20230601_KK_IMG_3917_K

«Sverre» (36) jobber som lærer på en barneskole. Han var infanterist i 2. bataljon og har siden vært i et heimevernsområde. I HV har han tatt alt fra lagførerkurs, videregående lagførerkurs, troppssersjantkurs og instruktørkurs MINIMI.

– Da jeg så tv-bildene fra starten av invasjonen så det helt surrealistisk ut. Jeg var ikke tvil om å søke som instruktør.

 1. Du må være konstant endringsvillig. Vi er mye påskrudd, så du må være flink til å slappe av når det er mulighet for det, ta vare på deg selv og trene.

  Vi driver jo med basistrening av soldater og det har jo alle som har gjennomført førstegangstjenesten fått. Alt må gjøres så enkelt at soldatene kan lære det på en time. I leksjoner må du kunne hente frem det aller viktigste slik at vi ikke bruker tid og energi på å lære bort ting de strengt tatt ikke trenger.

 2. Min kone er forståelsesfull og klar over hva som skjer i verden. Arbeidsgiver var også veldig forståelsesfull og det var ikke et problem med å få fri fra jobb. Så i høst når jeg kommer tilbake på jobb er det like god stemming som da jeg dro.

 3. Det beste jeg gjør her er når jeg ser læring. Og når jeg ser at de begynner å samarbeide som et lag. De hjelper hverandre, venter på hverandre og kjefter ikke. Det varmer et pedagoghjerte.

 4. Det som kan være utfordrende er at du kommer inn i en slags boble. Så du må etablere rutiner for å ringe hjem slik at du kan få vekk litt av den dårlige samvittigheten. Men der har vi vært heldig med HV-sitt familieteam som sender mail og har hatt møte digitalt med representant herfra, der de hjemme fikk svar på ting de lurte på.

  Språkbarrierer kan være vanskelig. Da kan det bli  misforståelser. Du blir flink til å se folk i øynene og lese kroppsspråk. Det er ikke alltid vi har tilgang på tolk på kveldstid.

  Om du føler at du har noe å bidra med, har litt militær erfaring, har bra menneskekunnskap og klarer å stå framfor en forsamling, bør du søke.

 5. Det er et vanskelig oppdrag. Når soldatene er ferdige her skal de ut i fronten i Ukraina. Dette har vi snakket om i forkant, vi snakker om det underveis og vi vil nok snakke om det når vi avslutter her. Det er ikke lett, men det gir deg egentlig motivasjon til å gjøre en ekstra god jobb. 

Reservisten "Trond"

3_20230601_KK_IMG_3993_K

«Trond» (24) er student på handelsskolen. Han gjennomførte befalsskolen i 2017 og jobbet i 2.bataljon frem til 2020. Etter det har han stått i Hær-reserven, men ellers ikke hatt noe med Forsvaret å gjøre.

–Grunnen til at jeg søkte var at min tidligere troppssersjant sendte meg en link til søknadsskjemaet dagen før fristen gikk ut. Jeg var ikke klar over at Forsvaret hadde dette oppdraget før det. Jeg klikket inn på linken og leste om oppdraget og så hvem som bidro. Jeg sendte en søknad i løpet av fem minutter.

 1. For å være en god instruktør på Interflex må du ha gode pedagogiske evner og du må like å jobbe med mennesker. Du må kjenne deg selv godt og være glad i kontakt med mennesker på både godt og vondt.

  Kunnskapen du bør ha varierer stort. Du må ha våpenkunnskap, drive medisinsk behandling og førstehjelp, generell stridsteknikk og overlevelse i skog og urbant miljø.

 2. For å kunne være instruktør har jeg utsatt studieløpet mitt med ett år. Jeg skulle egentlig være ferdig nå til sommeren 2023. Jeg må ta de fagene neste år, men det gjør meg ingenting. Leiligheten min sa jeg opp, så jeg har for tiden ingen plass å bo. Men det løser jeg når jeg kommer tilbake.

 3. Det beste er å kunne gi en tilbakemelding på aktivitet som forstås og de å kunne se utvikling på samme sted øyeblikket etterpå. Det er også bra når man får direkte tilbakemelding på om det en sier og instruerer bort faktisk blir forstått og mottatt.

 4. Utfordringene for min del har vært å håndtere det medmenneskelige med de som kommer med lang erfaring. Noen har vært i krig siden 2014. Vi skylder ukrainerne å gi det beste av oss så langt det lar seg gjøre, enten vi er trøtte, slitne eller demotiverte. 

  Enhver som føler på kallet bør søke Interflex fordi det er noe av det mest meningsfulle man kan gjøre i livet. Du bidrar til å gjøre en enormt viktig jobb. Det er utrolig hyggelige mennesker som er fine å jobbe med. Det er lange dager med det oppleves ikke slik.

 5. Det vi holder på med vil jo få direkte konsekvenser for menneskers liv. Treningen og øvelsene er de samme som før, men kanskje ekstra fokus på detaljer og viktigheten bak det vi gjør og hvorfor vi gjør det. Så kjenner vi litt på at vi skal sende soldater inn en plass der du egentlig ikke vil sende noen, men det gjør det bare mer meningsfullt.

  Det kan være greit å forberede seg på at du vil få nære relasjoner. Jeg tror det er helt umulig å være en god instruktør uten å bli godt kjent med rekruttene som er her. 

 1. Jeg er ikke i Heimevernet. Kan jeg søke?

  Ja. Du trenger ikke være en del av HVs styrkestruktur for å søke.

  Har jeg krav på fri fra arbeidsgiver for å delta på operasjon Interflex?

  Det er arbeidsgiveren din som avgjør om du kan få permisjon eller ikke. Du tegner en midlertidig og frivillig kontrakt med Forsvaret for perioden. Arbeidsmiljøloven paragraf 12-12 kommer ikke til anvendelse. Før du søker må du avklare dette med arbeidsgiver.

  Hva kan jeg forvente i lønn?

  Lønn utgjør grunnlønn + tillegg + annen kompensasjon. Minimumslønnen er lønnstrinn 40. Blir du kompetansevurdert til ledende stillinger vil lønnen være noe høyere. 

  Kan jeg søke permisjon for å reise hjem i løpet av oppdraget?

  Permisjoner innvilges kun ved sosiale-/velferdsmessige tilfeller. Tjenesten er krevende og arbeidsdagene er lange. 

  Hvilke krav setter dere til personellet?

  Du må minimum ha 12 mnd. militærtjeneste og bestå fysiske og medisinske krav som Forsvaret setter. Hvem som plukkes ut er en samlet vurdering av militær og sivil erfaring og kompetanse. 

  Jeg er fast ansatt i Forsvaret. Kan jeg søke?

  Ja, men det må være avklart og godkjent av hjemmeavdeling og du søker via FIF-portalen. 

  Jeg har vært med tidligere. Kan jeg søke på nytt?

  Ja. Du kan søke selv om du har vært med tidligere. Normalt vil vi kreve at du har én kontingent opphold mellom oppdragene.

  Hvor lange er arbeidsdagene?

  Tjenesten er krevende med lange dager og lite tid til restitusjon. Arbeidsdagene vil variere fra 10-24 timer, syv dager i uka.

  Jeg er student. Kan jeg kombinere tjenesten med studier?

  Vi anbefaler ikke det. Den lille fritiden du har bør brukes til trening og hvile.

  Jeg jobber i en nødetat. Kan jeg søke?

  Ja. Flere av våre instruktører jobber i politiet og andre nødetater.