EKKP1

EK-operatør

En elektronisk krigføringsoperatør skaffer informasjon om fienden gjennom å avdekke, avlytte og lokalisere fiendtlig radiostasjoner i et moderne stridsmiljø.

Stillingstittel
EK-operatør
Ansettelse
Heltid
Startdato
10. juli 2023
Avdeling
Etterretningbataljonen
Sted
Setermoen
Søknadsfrist
15. apr 2023 Søk her
 1. EK-operatørene jobber i små enheter og leverer etterretningsstøtte gjennom å samle inn informasjon basert på radiotrafikk. 

  EK-operatørene løser oppdrag i mange ulike operasjoner. Dette stiller krav til faglig dyktighet, militære ferdigheter, selvstendighet, samt fysisk og psykisk robusthet. 

  Grunnutdanningen til EK-operatør tar 12 måneder, og inneholder kjøretøyutdanning, videregående soldatutdanning og fagutdanning innen elektronisk krigføring. Når grunnutdanningen er bestått vil man inngå i avdelingens stående sensormiljø. 

 2.  

  • Fullført førstegangstjeneste
  • Førerkort klasse B innen 1. juli i opptaksåret
  • Være norsk statsborger
  • Bestå fysiske minstekrav til karakter 5 for å starte utdanningen
  • Må kunne sikkerhetsklareres for høyeste sikkerhetsnivå
  • Minimum karakter 5 på teoriprøvene fra sesjon (allment evnenivå)
  • Tilfredsstille krav til medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner
  • Være villig til å tjenestegjøre i internasjonale operasjoner 
  • Øvre aldersgrense er 32 år
 3. Vi ser etter deg som er selvstendig, hardtarbeidende og med gode holdninger og verdier. Som EK-operatør må du kunne tilegne deg nødvendig teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter, samt trives med å arbeide i en kombinasjon av disse. I rollen som operatør må du være selvstendig, tålmodig og ha pågangsmot. Det er viktig at du fungerer godt både i grupper og alene. Å være EK-operatør er en kombinasjon av det systemtekniske og det å være i felt. Du må tåle høyt arbeidspress over tid, inneha god feltutholdenhet og være løsningsorientert i uoversiktlige situasjoner.

  • Lønn etter grad og ansiennitet
  • Et godt arbeidsmiljø
  • En spennende og varierende arbeidsdag
  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
  • Fysisk trening i arbeidstiden
 4. Etterretningsbataljonen (EBN) er en operativ avdeling som løpende bistår med beslutningsgrunnlag for militære og sivile beslutningstakere. Dette gjør bataljonen ved å deployere sensorer som henter inn etterspurt informasjon, som deretter blir analysert og presentert som etterretninger. Avdelingen har kort responstid, og består hovedsakelig av akademikere og vervet personell med høy teoretisk kompetanse. Avdelingen har sitt hovedkvarter på Setermoen i Bardu kommune, og er underlagt Sjef Hæren.

 1. Tidsplan for seleksjonsprosessen 2023. Merk at endringer kan forekomme.

  • Søknadsfrist: 15. april 2023
  • Innkalling til seleksjon: april/mai
  • Praktisk seleksjon: uke 19, 2023
  • Kunngjøring av resultater: 15. mai 2023
  • Akseptfrist: 19. mai 2023
  • Ansettelsesdato: 1. juli 2023
  • Oppmøtedato: 10. juli 2023
  • Oppsigelsestid hos din eventuelle nåværende arbeidsgiver:
   Ofte kommer første dag på jobb hos Etterretningsbataljonen før det har gått 3 måneder på en oppsigelsestid. Vi anbefaler deg derfor å ha en åpen dialog med arbeidsgiver om at du er i en seleksjonsprosess, og at du eventuelt forhører deg om muligheten for å korte ned oppsigelsestiden.
Kontakt
Har du spørsmål knyttet til stillinger i Etterretningsbataljonen?
Pil til høyre
Les intervju med EK-operatører