Søke Ek-operatør eller analytiker 2023_Thumbnail

EK-operatør/ EK-analytiker

Som operatør eller analytiker innen Elektronisk krigføring vil du jobbe med noen av Norges mest spennende militære utfordringer, og bli en del av et helt unikt fagmiljø.

Stillingstittel
EK-operatør/ EK-analytiker
Ansettelse
Heltid
Startdato
10. juli 2023
Avdeling
Etterretningbataljonen
Sted
Setermoen
Søknadsfrist
15. apr 2023 Søk her
 1. All krigføring benytter det elektromagnetiske spekteret. Elektronisk krigføring (EK) handler om å utnytte dette til egen fordel. Du vil samle inn informasjon via fiendens bruk av det elektromagnetiske spekteret, enten for å bidra med etterretnings- og beslutningsstøtte, eller for å begrense fiendens handlefrihet. Dette fagfeltet spiller en stadig større rolle i moderne krigsteknikk, og du vil ha en viktig rolle i bataljonen.

  Hva vil det si å være EK-operatør?

  Som EK-operatør vil du jobbe i små enheter i felt og levere etterretningsstøtte gjennom å samle inn informasjon basert på radiotrafikk. Vi vil gi deg utdanning i det tekniske fagfeltet og videreutvikle dine militære ferdigheter for å kunne operere ute i stridsfeltet. En EK-operatører løser oppdrag i mange ulike operasjoner og det stilles derfor krav til din faglig dyktighet, militære ferdigheter, selvstendighet, samt fysisk og psykisk robusthet.

   

  Hva vil det si å være EK-analytiker?

  Arbeidshverdagen som EK-analytiker er variert og består av tjeneste både på kontor og i felt. Jobben innebærer å strukturere og sette sammen data som sendes fra egne sensorer i stridsfeltet, for så å omgjøre denne dataen til etterretninger som kan brukes som beslutningsstøtte for militære sjefer. Dette krever at analytikeren kan løse komplekse problemer og se sammenhenger som ikke nødvendigvis er klare. Som EK-analytiker deltar man på øvelser og operasjoner med norske og utenlandske avdelinger i både inn- og utland. Jobben er ofte krevende, og stiller derfor krav til analytikerens robusthet.

   

  Grunnutdanningen til EK-operatør og EK-analytiker tar 12 måneder, og gir deg omfattende opplæring innen faget elektronisk krigføring, kjøretøy og særskilt militær trening. Stillingene har samme opptak og starter utdanningsåret sammen. Gjennom utdanningsåret vil det bli tatt en vurdering på hvilken stilling du passer til og utfra dette vil du utdannes til å bli EK-operatør eller EK-analytiker. Når grunnutdanningen er bestått, inngår du i avdelingens stående miljø.

 2. For å kunne søke må du kunne huke av på følgende:

  • Fullført førstegangstjeneste
  • Førerkort klasse B innen 1. juli i opptaksåret
  • Er norsk statsborger
  • Klare det fysiske minstekrav til karakter 5
  • Kan sikkerhetsklareres for høyeste sikkerhetsnivå
  • Minimum karakter 5 på teoriprøvene fra sesjon (allment evnenivå)
  • Er medisinsk skikket for internasjonale operasjoner
  • Villig til å tjenestegjøre i internasjonale operasjoner
  • Er ikke over 32 år
 3. For å være en god EK-operatør bør du

  • Jobbe godt både selvstendig og i et lag
  • Klare å tilegne deg teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter
  • Tåle høyt arbeidspress over tid
  • Trives med det systemtekniske og det å være i felt
  • Være løsningsorientert i uoversiktlige situasjoner
  • Ha gode holdninger og verdier

   

  For være en god EK-analytiker bør du

  • Være rå på å strukturere og systematisere store mengder informasjon for å skaffe helhetsoversikt
  • Trives med å jobbe både selvstendig og i et lag
  • Være over gjennomsnittet nysgjerrig
  • Mestre et høyt arbeidstempo og et tidvis hektisk arbeidsmiljø
  • Ha et øye for detaljer og evne til å se sammenhenger
 4. Kommer du gjennom nåløyet, vil vi tilby deg:

   

  • Et helt unikt og solid arbeidsmiljø
  • En spennende og svært variert arbeidshverdag
  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
  • Fysisk trening i arbeidstiden
  • Lønn etter grad og ansiennitet
 5. Etterretningsbataljonen (EBN) er en operativ avdeling som løpende bistår med beslutningsgrunnlag for militære og sivile beslutningstakere. Dette gjør bataljonen ved å plante ut sensorer som plukker opp etterspurt informasjon. Denne vil så bli grundig analysert og presentert som etterretninger. Vår avdeling har kort responstid, og består hovedsakelig av akademikere og vervet personell med høy teoretisk kompetanse. Etterretningsbataljonen har hovedkvarter på Setermoen i Bardu kommune, og er underlagt Sjef Hæren.

 1. Søknadsfrist: 15. april 2023

  - Innkalling til seleksjon: Slutten av april

  - Teoretisk-prøve og fysiske tester: 8. og 9. Mai (Linderud og Setermoen)

  - Praktisk seleksjon: 22.-26. mai

  - Kunngjøring av resultater: 30. mai

  - Akseptfrist: 10.juni

  - Ansettelsesdato: 10.juli

  - Oppmøtedato: 10.juli

  Oppsigelsestid hos din eventuelle nåværende arbeidsgiver:

  Om du blir plukket ut til en stilling hos oss, ønsker vi rask oppstart. Vi anbefaler deg derfor å ha en åpen dialog med arbeidsgiver at du er i en seleksjonsprosess, og at du eventuelt forhører deg om muligheten for å korte ned den vanlige 3. måneders oppsigelsestiden.

Kontakt
Har du spørsmål knyttet til stillinger i Etterretningsbataljonen?
Pil til høyre
Les intervju med EK-operatører