ebn-hverdag_Thumbnail

Jobb i Etterretnings­bataljonen

Vi søker kollegaer som vil bidra til å innhente, bearbeide og analysere informasjon til støtte for militære operasjoner.

En militær avdeling er avhengig av aktuell og riktig informasjon for å gjennomføre operasjoner. Dette kan dreie seg om alt fra å vite hvor en bestemt motstander befinner seg, til å skape et mest mulig oversiktlig bilde av hele området man opererer i.

Det er mange måter å samle inn informasjon på, og metodene som benyttes inkluderer visuell overvåkning, avlytting av samband, samtaler med relevante personer og bildeanalyser.

I etterretningsbataljonen er det mange karrieremuligheter uavhengig av om man jobber som operatør eller analytiker. Begge stillingstyper deltar i både nasjonale og internasjonale operasjoner.

Hos oss verdsettes det å jobbe i et krevende arbeidsmiljø med stor takhøyde og sterkt samhold

Sjef Etterretningsbataljonen

Operatører og analytikere

I etterretningsbataljonen er det mange karrieremuligheter både som operatør og som analytiker. Begge stillingstyper er representert i både nasjonale og internasjonale operasjoner og militær bakgrunn er ikke noe krav.

Forenklet kan man si at operatørene henter inn etterspurt informasjon mens analytikerne systematiserer informasjonen og omdanner den til etterretningsprodukter. Analytikerne tilbringer normalt flere timer på kontoret enn operatørene (som har tilsvarende mer tid i felt), men begge stillingstypene krever likevel både fysisk robusthet og mental fleksibilitet. 

Avdelingen har sitt hovedkvarter på Setermoen i Bardu kommune, og er underlagt Sjef Hæren.

Kontakt
Ønsker du å kontakte Etteretningsbataljonen?

Stillinger med søknadsfrist 10. januar 2021

Etterretnings­analytiker

Etterretningsanalytikere jobber systematisk med informasjon, utvikler kunnskap og setter hendelser inn i en større kontekst.

Pil til høyre
Lendevurdering

MI-operatør

MI-operatører finner, vurderer og anvender menneskelige kilder for å få tilgang på kritisk informasjon.

Pil til høyre
ebn_mi_toppbilde

ODS-operatør

ODS-operatører jobber med overvåkning, dokumentasjon og sikkerhetstiltak. De tilpasser seg nye og ukjente miljøer, og de jobber både selvstendig i team.

Pil til høyre
ods_operator
Søkbare førstegangstjenester
Skal du inn i førstegangstjenesten? Etterretningsbataljonen tilbyr flere muligheter for deg som ønsker en spennende og utfordrende førstegangstjeneste.

Mer om Etterretningsbataljonen (EBN)

Avdelingen har kort responstid, og består hovedsakelig av akademikere og vervet personell med høy teoretisk kompetanse. Som ansatt i Etterretningsbataljonen vil du oppleve en avdeling i kontinuerlig utvikling for å imøtekomme sikkerhetsbehov som stadig forandrer seg. Med dette følger en spennende og variert karriere som åpner for muligheter både i Norge og utlandet, militært som sivilt. Som etterretningsoperatør eller etterretningsanalytiker i EBN vil du være blant selekterte kollegaer som er genuint opptatt av arbeidet, og som verdsetter å jobbe i et krevende arbeidsmiljø med stor takhøyde og sterkt samhold. Avdelingen har hovedkvarter på Setermoen i Bardu kommune, og er underlagt sjef Hæren.

Etterretningsbataljonen ønsker søkere med variert utdanning, bakgrunn og erfaring. Vi mener at et mangfold blant ansatte styrker vårt arbeidsmiljø og etterretningsarbeid. I tillegg til behov for forskjellige personlige egenskaper og erfaringer, har de ulike stillingene også krav til fysisk og psykisk robusthet. Du kan lese mer om opptakskrav og seleksjonsprosessen i trekkspill-listen under.

Ofte stilte spørsmål

 1. Søknad leveres elektronisk på www.forsvaret.no/etterretning. I søknadsportalen vil vi be om CV, selvbiografi, søknadstekst (motivasjon), egenerklæring om helse, vitnemål for utdanning(er) og attester fra yrkespraksis.

 2. Søknadsfrist for etterretningsanalyse og menneskebasert innhenting er 10. januar. Søknadsfrist for elektronisk krigføring og feltoperatør er 15. april. Ansettelsesdato for alle stillinger er 1. august.

 3. Det gjennomføres enkelte informasjonsmøter internt i Forsvaret, og i økende grad også på arbeids,- og utdanningsmesser ved universiteter og høgskoler. Det som presenteres på disse infomøtene gjenspeiles i informasjonen på våre hjemmesider. Vi er utover dette tilgjengelig for å svare på spesifikke spørsmål.

  Ønsker du å invitere Etterretningsbataljonen til en utdanningsmesse eller lignende?  

  Send en e-post [email protected] og merk emnefeltet med: «Invitasjon til Etterretningsbataljonen til deltakelse på …»

 4. Vi anbefaler at du søker det året du har anledning til å begynne i jobb. Dersom du ønsker å utsette det i et år, vil du i praksis måtte takke nei til vårt jobbtilbud og søke på nytt året etter. Søker du året etter, vil vi kalle deg inn til et jobbintervju. Deretter vil dine resultater fra året før bli vurdert opp mot avdelingens behov og de andre søkerne. Du vil ikke trenge å gå seleksjonen på nytt.

  Kort oppsummert, du kan selvfølgelig velge å ikke starte søknadsåret, men vi kan ikke garantere deg nytt jobbtilbud året etter.

 5. Vi sender ut jobbtilbud i god tid før 1. mai, for oppstart 1. august samme år. De som får jobbtilbud vil bli tilsatt i en midlertidig stilling det første året. Årsaken er at vi benytter oss av statlig prøvetid de første 6 månedene. Vi anbefaler derfor å ta permisjon det første året dersom man har en fast stilling.

 6. Det er forskjellige seleksjonsprosesser til de forskjellige linjene. 

  Etterretningsanalytiker og menneskebasert innhenting har teoretiske prøver en dag i Oslo i januar/februar. Menneskebasert innhenting har intervju en dag i februar eller mars. Seleksjonen vil normalt bli gjennomført fra onsdag kveld til søndag formiddag en helg i mars eller april. 

  Seleksjon til elektronisk krigføring normalt i mai og til feltoperatør i juni.

 7. Det er ingen øvre aldersgrense for stillinger innen etterretningsanalyse og menneskebasert innhenting, og høy alder er som utgangspunkt ikke diskvalifiserende. Spesielt innenfor menneskebasert innhenting er mental modenhet en sentral og positiv faktor, samtidig opplever vi tidvis at søkere eldre enn 40 år kan ha utfordringer med å bestå helsekrav og/eller fysiske krav.

  Feltoperatør og EK-operatør har øvre aldersgrense på 32 år.

 8. Selv om du ikke har vært i førstegangstjeneste kan du likevel søke stillinger innen etterretningsanalyse og menneskebasert innhenting. Har du ikke vært på sesjon vil du bli kalt inn til dette som en del av seleksjonsprosessen.  

Forberedelser og bakgrunn

 1. Etter innledende søknadsbehandling, hvor alt av papirer gjennomgås og vurderes, kalles aktuelle kandidater inn til teoretiske tester. Derfra sendes et antall kandidater videre til intervju, og deretter et mindre antall videre til praktisk seleksjon. Det viktigste fra testene og utover er at du ærlig viser frem hvem du er som person og hvilke egenskaper du besitter, slik at vi får et best mulig grunnlag for å kunne vurdere hvor egnet du er for jobben du har søkt. Det er ingen fasit på forberedelse men generelt vil de fleste være tjent med å bli litt bedre kjent med seg selv, f.eks gjennom å søke nye utfordringer, ny utvikling eller ny kunnskap. I tillegg må du sørge for at du tilfredsstiller medisinske og fysiske krav.

 2. Informasjonen finner du her.

 3. Vi har personell med en rekke ulike typer utdanninger og bakgrunner hos oss. Vi mener at dette bidrar til å styrke etterretteligheten i arbeidet vårt. Det vil naturlig nok være opp til deg hvordan du vil nyttiggjøre din kunnskap og erfaring i jobben.

Innhold i tjenesten

 1. Fast arbeidssted er Setermoen. I tillegg har de fleste stillingene trening og øvingsaktivitet andre steder i landet.

 2. Alle stillinger hos oss har en egen utdanning som gjennomføres hos avdeling i din første periode som ansatt hos oss. Utdanningsperioden varierer fra 5–12 måneder, avhengig av stilling og tidligere yrkeserfaring.

 3. Som vernepliktig feltoperatør vil du følge tradisjonell førstegangstjeneste hva gjelder permisjoner, fritid og lønn. Du står fritt til å ha daglig kommunikasjon til dem hjemme, foruten de dagene du er ute på øvelse i felt.

 4. Mange som jobber hos oss har samboer eller er gift, med og uten barn. Disse kombinerer sine familieforpliktelser med jobben uavhengig av kjønn. Likevel må det nevnes at det blir noe fravær hjemmefra i utdanning og trening. Samtidig som du må påberegne 4–6 måneders deployeringer til utlandet, avhengig av stilling. Utenlandsoppdragene vil naturlig nok ha friperioder hvor Forsvaret dekker hjemreisen. Hvorvidt dette er forenlig med et familieliv, kommer an på egne og familiens forventninger og behov for din tilstedeværelse. Vi anbefaler uansett å gjøre en tydelig avklaring rundt denne problematikken før du takker ja til et eventuelt jobbtilbud.

 5. Det er ingen plikttjeneste hos oss. Vi ønsker at våre ansatte jobber her så lenge de selv ønsker det. Vår målsetning er at våre ansatte trives med jobben og ønsker å jobbe med fagfeltet i lang tid, siden det tar tid å bli god i etterretningsfaget.

Helse

 1. Det kommer an på hva som er tilfellet. Dersom du lurer på om dine helseplager vil påvirke din medisinske skikkethet for tjeneste, anbefaler vi at du tar kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS). De kan kontaktes via FPVS sin e-postadresse [email protected] Dersom dine helseplager gjør at du ikke består den medisinske seleksjonen, vil det være diskvalifiserende for en eventuell søknad til Etterretningsbataljonen.

 2. Oversikt over helseprofil fås ved å henvende seg til Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) på [email protected] Dersom du trenger å oppdatere helseprofilen, må du gjøre dette ved å henvende deg til en lege. Veiledning på hvordan du går frem for å oppdatere helseprofilen din får du av FPVS på nevnte e-postadresse.