Bilde-1

MI-analytiker

MI-analytikere bearbeider og analyserer informasjon fra menneskelige kilder og er en kritisk komponent i gjennomføringen av MI/HUMINT-operasjoner.

Stillingstittel
MI-analytiker
Ansettelse
Heltid
Startdato
1. aug 2023
Avdeling
Etterretningsbataljonen
Sted
Setermoen
Søknadsfrist
8. jan 2023 Søk her

Som analytiker innen menneskebasert innhenting (MI/HUMINT) bearbeider og analyserer du informasjon fra menneskelige kilder og skaper orden i kaos.

Du vil oppholde deg i operasjonsområdet hvor innhentingen foregår, og fungere som bindeledd til beslutningstakere på høyere nivåer. Som MI-analytiker er du en sentral del av innhentingsledelsen og tilrettelegger for at operatørene fanger opp så mange relevante perspektiver som mulig. Fagfeltet er komplekst og krevende idet informasjon fra mennesker følges av ulike motiver, filter og bias. Å kunne se helhet og sammenheng i fragmenterte virkelighetsbeskrivelser er kjernen i arbeidet, og det er analytikerens oppgave å validere og kvalitetssikre innhentet informasjon før den rapporteres videre.

Arbeidet er sensitivt og utenlandsopphold må påregnes.

 1. – Som analytiker innen menneskebasert innhenting (MI) bearbeider og analyserer du informasjon fra menneskelige kilder

  – En MI-analytiker skaper orden i kaos og ser helhet og sammenheng i fragmenterte virkeligheter.

  – MI-analytikeren validerer og kvalitetssikrer informasjon før den kan sammenstilles med informasjon fra andre etterretningsdisipliner.

  – Som analytiker har du også ansvar for at MI-operatørene fanger opp så mange relevante perspektiver av et tema som mulig når informasjonen hentes inn.

  – Å se helhet og sammenheng i fragmenterte virkeligheter er kjernen i arbeidet.

  • Ha fylt 25 år i løpet av ansettelsesåret
  • Fullført bachelor før ansettelse eller fullført førstegangstjeneste
  • Ha hatt førerkort klasse B i minst to år
  • Ha norsk statsborgerskap
  • Være villig til å tjenestegjøre i internasjonale operasjoner
  • Tilfredsstille krav til medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner
  • Ha meget gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
  • Kunne sikkerhetsklareres for høyeste nivå
  • Bestå fysiske minstekrav til karakter 5 for å starte utdanningen
  • Karakter 5 på teoriprøvene fra sesjon (allment evnenivå)
  • Kandidater uten fullført førstegangstjeneste er også søknadsberettiget, dersom de har en fullført bachelor grad før 1. august ansettelsesåret.
 2. Hos oss vil du være en del av en avdeling som kontinuerlig utvikler seg for å kunne imøtekomme et bredt spekter av nasjonale og internasjonale sikkerhetsbehov. Dette åpner for mange spennende og interessante karrieremuligheter både i Norge og utlandet. Som MI-analytiker i EBN vil du være en del av et unikt kollegialt miljø med genuin interesse for MI/HUMINT.

 3. Etterretningsbataljonen (EBN) er en operativ avdeling som løpende bistår med beslutningsgrunnlag for militære og sivile beslutningstakere. Dette gjør bataljonen ved å deployere sensorer som henter inn etterspurt informasjon, som deretter blir analysert og presentert som etterretninger. Avdelingen har kort responstid, og består hovedsakelig av akademikere og vervet personell med høy teoretisk kompetanse. Avdelingen har sitt hovedkvarter på Setermoen i Bardu kommune, og er underlagt Sjef Hæren.

 1. Tidsplan for seleksjonsprosessen 2023. (NB: endringer kan forekomme).

  • Søknadsfrist: 8. januar 
  • Teoretiske prøver i Oslo: Uke 5 (én dag)
  • Intervju i Oslo: Uke 9, 10 eller 11 (én dag)
  • Praktisk seleksjon: Uke 15 eller 16 
  • Kunngjøring av resultat: 28. april
  • Akseptfrist: 5. mai
  • Oppstart grunnutdanning: 1. august
  • Oppsigelsestid hos din eventuelle nåværende arbeidsgiver:
   Ofte kommer første dag på jobb hos Etterretningsbataljonen før det har gått 3 måneder på en oppsigelsestid. Vi anbefaler deg derfor å ha en åpen dialog med arbeidsgiver om at du er i en seleksjonsprosess, og at du eventuelt forhører deg om muligheten for å korte ned oppsigelsestiden.

  NB: Har du ikke vært på sesjon, vil du bli kalt inn til dette tidlig i seleksjonsperioden (én dag).

 2. Kvalifiserte kandidater vil i mai 2023 få tilbud om plass ved Etterretningsbataljonens grunnutdanning i menneskebasert innhenting, med oppstart 1. august 2023. Grunnutdanningen varer frem til nyttår og går deretter over i en fase med videreutdanning som varer frem til august 2024. Utdanningen skjer dels på Setermoen og dels på lokasjoner i Sør-Norge, primært i Oslo-området. Fram til august 2024 når fast ansettelse tilbys, er man elev under utdanning og midlertidig ansatt i Etterretningsbataljonen.

Kontakt
Har du spørsmål knyttet til stillinger i Etterretningsbataljonen?

Forsvaret som arbeids­giver

 1. Illustrasjon militær lege
  Våre kjerneverdier

  Verdigrunnlaget vårt er noe av det viktigste vi har i Forsvaret. For å kunne verne om det vi har og det vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare.

  Kjerneverdiene respekt, ansvar og mot skal ligge til grunn for alt vi gjør.

  Trenger kompetanse fra mange fagfelt

  Forsvaret utlyser et bredt spekter av stillinger hvert år og trenger medarbeidere innenfor mange ulike fagfelt. Vi ser etter både nyutdannede og de med lang erfaring. 

  Hos oss jobber det blant annet ingeniører, kokker, jurister, økonomer, leger, HR-personell og en rekke andre yrkesgrupper, både militære og sivile.

  Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

 2. Illustrasjonsfoto av samarbeid

  Søker du jobb i Forsvaret, er vi pålagt å gjøre en grundig vurdering av søkere, og gjennomføre sikkerhetsklarering. Her er stegene som påvirker jobbsøkerprosessen i Forsvaret og gjør den noe mer langvarig enn vanlige søknadsprosesser.

  Grundige vurderinger

  Etter søknadsfristen gjør vi en grundig vurdering av alle søknader, og ser de opp i mot stillingsutlysningens krav. Deretter kaller vi inn til intervju. Vi gjennomfører vanligvis to intervjurunder med sjekk av attester og referanser. Som statlig virksomhet følger vi kvalifikasjonsprinsippet.

  Ta gjerne kontakt om du lurer på hvor vi er i prosessen. Kontaktinformasjon finner du i stillingsannonsen.

  Tilsettingsrådet beslutter ansettelsen

  Forsvaret følger lovene og reglene som gjelder for ansettelser i det offentlige. Det betyr blant annet at vi har et tilsettingsråd som bestemmer hvem som skal ansettes.

  Etter intervjuene vurderes søkerne og rangeres i en innstilling. På bakgrunn av denne avgjør Tilsettingsrådet hvem som skal tilsettes. Når stillingen er besatt, vil alle søkere få informasjon om hvem som er tilsatt.

  Sikkerhets­klarering

  Illustrasjonsfoto av et operasjonsrom /
Opreations room

  Til de fleste stillingene i Forsvaret kreves det sikkerhetsklarering. En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte.

  Med sikkerhetsgradert menes informasjon som ikke skal offentliggjøres, og som kan være til fare for samfunnets sikkerhet dersom den spres. Mer informasjon om sikkerhetsklarering finner du på sidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

  Offentlig søkerliste

  Tastatur
Keyboard

  Forsvaret er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle søkere til en stilling. I søknadsprosessen er det mulig å be om å ikke være med på en slik liste, dersom du har gode grunner til det.

  Søkerlistene blir ikke distribuert, men offentligheten har mulighet til å be om innsyn.

  Utvidet søkerliste

  Alle søkerne til en stilling er part i saken og har rett til å se en utvidet søkerliste som inneholder informasjon om navn, alder, utdanning og arbeidserfaring for alle søkerne. Det er ikke mulig å slippe å stå på denne listen.
   

  En utvidet søkerliste skal behandles som andre dokumenter som er unntatt offentlighet. Det er du som jobbsøker – og ingen andre – som har rett til informasjonen i søkerlisten.

 3. A062_C016_0101Z9.0000791
  Vi tilbyr våre ansatte ordninger og aktiviteter som er ment å bidra til økt arbeidsglede og motivasjon.

   

  • Fleksibel arbeidstid.
  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
  • Gunstige pensjons-, forsikrings- og lånevilkår gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.
  • To timer trening i arbeidstiden per uke.
    

  Mange av Forsvarets arbeidssteder har eget treningssenter du kan bruke gratis.