ods_operator

ODS-operatør

ODS-operatører jobber med tilrettelegging og optimalisering av MI/HUMINT-operasjoner, og har i tillegg et overordnet ansvar for å ivareta sikkerhet

Stillingstittel
ODS-operatør
Ansettelse
Heltid
Startdato
1. aug 2023
Avdeling
Etterretningsbataljonen
Sted
Setermoen
Søknadsfrist
8. jan 2023 Søk her

Som ODS-operatør tar du del i MI/HUMINT-operasjoner for å øke effekt og validitet av informasjon innhentet fra menneskelige kilder.

ODS-operatører utfører eksempelvis overvåkningsoppdrag, dokumentasjonsoppdrag og selvstendige innhentingsoppdrag. Du vil i tillegg være en sentral komponent i ivaretagelsen av MI/HUMINT-operasjoners sikkerhet.

ODS-operatørene må ha stor evne til å tilpasse seg nye og ukjente miljøer, og må kunne jobbe både selvstendig og i tett samvirke med MI-operatører.

Arbeidet er sensitivt, og utenlandsopphold må påregnes.

 1. ODS-operatøren har et hovedansvar for å ivareta MI-operatørenes sikkerhet, i tillegg til å kunne gjennomføre blant annet informasjonsinnhenting, overvåkning og dokumentasjon. Som ODS-operatør jobber du både selvstendig og i samvirke med MI-operatører for å skape optimale forutsetninger for MI/HUMINT-operasjoner. Arbeidet øker effekten av,- og validitet til informasjon hentet fra menneskelige kilder.

  • Ha fylt 23 år i løpet av ansettelsesåret
  • Ha gjennomført førstegangstjeneste
  • Ha førerkort klasse B
  • Ha norsk statsborgerskap
  • Være villig til å tjenestegjøre i internasjonale operasjoner
  • Tilfredsstille krav til medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner
  • Ha gode norsk- og engelskkunskaper, både muntlig og skriftlig
  • Kunne sikkerhetsklareres for høyeste nivå
  • Bestå fysiske minstekrav til karakter 5 for å starte utdanningen
  • Karakter 5 på teoriprøvene fra sesjon (allment evnenivå)
 2. Som ODS-operatør må du være i stand til å tilpasse deg menneskelige og geografisk terreng, i ulike deler av verden. Mangfold blant operatørene er essensielt for å ivareta fleksibilitet og tilpasningsevne. Som ODS-operatør må du være i stand til å ta hurtige og gode beslutninger i situasjoner som er ukjente og uoversiktlige, og militære ferdigheter er en fordel.

 3. Ved å jobbe hos oss vil du oppdage en avdeling i kontinuerlig utvikling for å imøtekomme stadig endrende sikkerhetsbehov. Med dette følger en spennende og variert karriere som åpner for muligheter både i Norge og utlandet, militært som sivilt. Som etterretningsoperatør og etterretningsanalytiker i EBN vil du være blant selekterte kollegaer som er genuint opptatt av arbeidet, og som verdsetter å jobbe i et krevende arbeidsmiljø med stor takhøyde og sterkt samhold.

 4. Etterretningsbataljonen (EBN) er en operativ avdeling som løpende bistår med beslutningsgrunnlag for militære og sivile beslutningstakere. Dette gjør bataljonen ved å deployere sensorer som henter inn etterspurt informasjon, som deretter blir analysert og presentert som etterretninger. Avdelingen har kort responstid, og består hovedsakelig av akademikere og vervet personell med høy teoretisk kompetanse. Avdelingen har sitt hovedkvarter på Setermoen i Bardu kommune, og er underlagt Sjef Hæren.

 1. Tidsplan for seleksjonsprosessen 2023. (NB: endringer kan forekomme).

  • Søknadsfrist: 8. januar 
  • Teoretiske prøver i Oslo: Uke 5 (én dag)
  • Intervju i Oslo: Uke 9, 10 eller 11 (én dag)
  • Praktisk seleksjon: Uke 15 eller 16 
  • Kunngjøring av resultat: 28. april
  • Akseptfrist: 5. mai
  • Oppstart grunnutdanning: 1. august
  • Oppsigelsestid hos din eventuelle nåværende arbeidsgiver:
   Ofte kommer første dag på jobb hos Etterretningsbataljonen før det har gått 3 måneder på en oppsigelsestid. Vi anbefaler deg derfor å ha en åpen dialog med arbeidsgiver om at du er i en seleksjonsprosess, og at du eventuelt forhører deg om muligheten for å korte ned oppsigelsestiden.

  NB: Har du ikke vært på sesjon, vil du bli kalt inn til dette tidlig i seleksjonsperioden (én dag).

 2. Kvalifiserte kandidater vil i mai 2023 få tilbud om plass ved Etterretningsbataljonens grunnutdanning i menneskebasert innhenting, med oppstart 1. august 2023. Grunnutdanningen varer frem til nyttår og går deretter over i en fase med videreutdanning som varer frem til august 2024. Utdanningen skjer dels på Setermoen og dels på lokasjoner i Sør-Norge, primært i Oslo-området. Fram til august 2024 når fast ansettelse tilbys, er man elev under utdanning og midlertidig ansatt i Etterretningsbataljonen.

Kontakt
Har du spørsmål knyttet til stillinger i Etterretningsbataljonen?

Forsvaret som arbeids­giver

 1. Illustrasjon militær lege
  Våre kjerneverdier

  Verdigrunnlaget vårt er noe av det viktigste vi har i Forsvaret. For å kunne verne om det vi har og det vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare.

  Kjerneverdiene respekt, ansvar og mot skal ligge til grunn for alt vi gjør.

  Trenger kompetanse fra mange fagfelt

  Forsvaret utlyser et bredt spekter av stillinger hvert år og trenger medarbeidere innenfor mange ulike fagfelt. Vi ser etter både nyutdannede og de med lang erfaring. 

  Hos oss jobber det blant annet ingeniører, kokker, jurister, økonomer, leger, HR-personell og en rekke andre yrkesgrupper, både militære og sivile.

  Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

 2. Illustrasjonsfoto av samarbeid

  Søker du jobb i Forsvaret, er vi pålagt å gjøre en grundig vurdering av søkere, og gjennomføre sikkerhetsklarering. Her er stegene som påvirker jobbsøkerprosessen i Forsvaret og gjør den noe mer langvarig enn vanlige søknadsprosesser.

  Grundige vurderinger

  Etter søknadsfristen gjør vi en grundig vurdering av alle søknader, og ser de opp i mot stillingsutlysningens krav. Deretter kaller vi inn til intervju. Vi gjennomfører vanligvis to intervjurunder med sjekk av attester og referanser. Som statlig virksomhet følger vi kvalifikasjonsprinsippet.

  Ta gjerne kontakt om du lurer på hvor vi er i prosessen. Kontaktinformasjon finner du i stillingsannonsen.

  Tilsettingsrådet beslutter ansettelsen

  Forsvaret følger lovene og reglene som gjelder for ansettelser i det offentlige. Det betyr blant annet at vi har et tilsettingsråd som bestemmer hvem som skal ansettes.

  Etter intervjuene vurderes søkerne og rangeres i en innstilling. På bakgrunn av denne avgjør Tilsettingsrådet hvem som skal tilsettes. Når stillingen er besatt, vil alle søkere få informasjon om hvem som er tilsatt.

  Sikkerhets­klarering

  Illustrasjonsfoto av et operasjonsrom /
Opreations room

  Til de fleste stillingene i Forsvaret kreves det sikkerhetsklarering. En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte.

  Med sikkerhetsgradert menes informasjon som ikke skal offentliggjøres, og som kan være til fare for samfunnets sikkerhet dersom den spres. Mer informasjon om sikkerhetsklarering finner du på sidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

  Offentlig søkerliste

  Tastatur
Keyboard

  Forsvaret er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle søkere til en stilling. I søknadsprosessen er det mulig å be om å ikke være med på en slik liste, dersom du har gode grunner til det.

  Søkerlistene blir ikke distribuert, men offentligheten har mulighet til å be om innsyn.

  Utvidet søkerliste

  Alle søkerne til en stilling er part i saken og har rett til å se en utvidet søkerliste som inneholder informasjon om navn, alder, utdanning og arbeidserfaring for alle søkerne. Det er ikke mulig å slippe å stå på denne listen.
   

  En utvidet søkerliste skal behandles som andre dokumenter som er unntatt offentlighet. Det er du som jobbsøker – og ingen andre – som har rett til informasjonen i søkerlisten.

 3. A062_C016_0101Z9.0000791
  Vi tilbyr våre ansatte ordninger og aktiviteter som er ment å bidra til økt arbeidsglede og motivasjon.

   

  • Fleksibel arbeidstid.
  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
  • Gunstige pensjons-, forsikrings- og lånevilkår gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.
  • To timer trening i arbeidstiden per uke.
    

  Mange av Forsvarets arbeidssteder har eget treningssenter du kan bruke gratis.