KJK forside

Fartøysoperatør

Fartøysoperatører er trent for nasjonale og internasjonale operasjoner og er ledende i Forsvaret på hurtigbåtoperasjoner.

Stillingstittel
Fartøysoperatør
Ansettelse
Fast
Heltid
Startdato
1. aug 2023
Avdeling
Kystjegerkommandoen
Sted
Harstad
Søknadsfrist
Utløpt

Fartøysdivisjonen opererer blant annet stridsbåt 90N, RHIB og tilhørende våpensystemer og sensorer som en integrert tropp i Kystjegerkommandoen. Typiske oppdrag er forflytning og innsetning av patruljer som opererer bak fiendens linjer, informasjonsinnhenting, bording, overvåkning og rekognosering, sanitetsstøtte og styrkebeskyttelse.

 1. Fartøysdivisjonen består av profesjonelle offiserer og spesialister som har minst ett hovedfagfelt de spesialiserer i. De tre hovedfagfeltene er henholdsvis navigasjon, skipsteknisk og våpenteknisk, som til sammen dekker behovet for en besetning på divisjonens største fartøy, Stridsbåt 90. Besetningen består av minimum tre fartøysoperatører, hvorav to er henholdsvis skipssjef og maskinist.

  Alle Fartøysoperatører har gjennomført felles grunnutdanning uavhengig av tidligere bakgrunn. Dette gir de krysskompetanse i hverandres fagfelt, slik at enhver kan bemanne de ulike systemene.

  Skipssjefer er utdannede navigatører, har gjennomført omfattende videreutdanning og bestått en krevende klarering etter grunnutdanningen. Skipssjefen har overordnet ansvar for besetningen og fartøyet han eller hun heiser kommando på. Er du motivert og finner navigasjonsfaget spennende, finnes det karrieremuligheter for at du kan løse ut dekksoffiser klasse 5 – kystskippersertifikat, uten krav til tidligere fagutdanning fra før.

  Maskinister er fagutdannede maskinoffiserer med hovedansvar for drift og vedlikehold av teknologiske installasjoner om bord på fartøyene, samt spesialister på manøvrering av fartøyet. For å seile selvstendig som maskinist er det krav til M4-sertifikat. Det er ikke krav om å inneha sertifikatet ved start på grunnutdanningen. Tjenesten gir fartstid til å løse ut sertifikat opp til og med maskinoffiser klasse 1.

  Fartøysoperatører uten maritime sertifikater er spesialister innenfor alle våpensystemer og sensorer om bord på fartøyene. Det er muligheter for videre kursing innenfor våpen, sanitet, droner, samband og etterretning. For egnede kandidater vil det også være muligheter for videre utdanning innenfor navigasjon for å bli fartøyssjef på bordingsbåtene og eventuelt skipssjef på Stridsbåt 90.

  • Norsk statsborger
  • Bestått sesjon del 1 og 2, herunder oppnådd minimum karakter 5 på teoritest (allment evnenivå).
  • Plettfri vandel
  • Kunne sikkerhetsklareres til «Hemmelig»
  • Bestå fysiske minstekrav
  • Tilfredsstillende helseprofil
  • Fargesyn: 9
  • Hørsel: 6
  • Normalt syn uten behov for biller eller linser

  Fysiske minstekrav 

  • Kroppsheving (hang-ups): 5 stk.
  • Armhevninger (push-ups): 25 stk.
  • Magebøyinger (sit-ups): 30 stk på 2 min.
  • Rygghev: 15 stk.
  • Svømming 400 meter: 12 min.
  • Undervanns-svømming: 25 m.
  • Landeveisløp (7 km med 22 kg sekk): 55 min.
  • 3000 m løp: 13 min 30 sek

  Seleksjon og utdanning

  Det blir først gjennomført et grovopptak for å teste at du er godt egnet, både fysisk og mentalt, for å gjennomføre videre opptak. Grovuttak for å kvalifisere for utdanningen gjennomføres ved Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) på Sessvollmoen i juni/juli.

  Utdanningen består av en omfattende kurspakke som innebærer blant annet grunnleggende soldatferdigheter som skyting, overlevelse, og stridsteknikk, samt spisset maritim utdanning som fartøyskjennskap, fartøyshåndtering og hurtigbåtkurs. Grunnutdanningen er delt inn i tre moduler over en periode på 12 måneder, hvor det kontinuerlig stilles krav til progresjon. Etter endt utdanning, kan man få tilbud om videre ansettelse som fartøysoperatør.

 2. I Fartøysdivisjonen jobber man tett sammen over lengre perioder, og man er avhengig av et solid arbeidsmiljø for at divisjonen skal levere operativ evne og effekt. Felles grunnutdanning gir rammene for å skape et fundament til samhold, men samarbeidsvilje og evnen til å tenke utover sine egne interesser er nødvendige og viktige egenskaper vi ser spesielt etter hos kandidater. Grunnutdanningen kan for mange være en bratt læringskurve, og stiller krav til tilfredsstillende progresjon underveis. Til sist er det den enkeltes vilje til å gjennomføre og prestere som er en avgjørende faktor.

 3. Søkere som har gjennomført førstegangstjeneste tilbys midlertidig kontrakt og mottar grunnlønn under utdanningens varighet.

  Fast ansettelse tilbys ved ledig stilling etter fullført utdannelse.

 4. Les mer om Kystjegerkommandoen her

Forsvaret som arbeids­giver

 1. Illustrasjon militær lege
  Våre kjerneverdier

  Verdigrunnlaget vårt er noe av det viktigste vi har i Forsvaret. For å kunne verne om det vi har og det vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare.

  Kjerneverdiene respekt, ansvar og mot skal ligge til grunn for alt vi gjør.

  Trenger kompetanse fra mange fagfelt

  Forsvaret utlyser mange typer stillinger hvert år og trenger medarbeidere innenfor mange ulike fagfelt. Vi ser etter både nyutdannede og de med lang erfaring. 

  Hos oss jobber det blant annet ingeniører, kokker, jurister, økonomer, leger, HR-personell og en rekke andre yrkesgrupper – både militære og sivile.

  Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

 2. Illustrasjonsfoto av samarbeid

  Søker du jobb i Forsvaret, er vi pålagt å gjøre en grundig vurdering av søkere og gjennomføre sikkerhetsklarering. Her er stegene som påvirker jobbsøkerprosessen i Forsvaret, og som gjør den noe mer langvarig enn søknadsprosesser hos andre.

  Grundige vurderinger

  Etter søknadsfristen gjør vi en grundig vurdering av alle søknader, og ser dem opp i mot stillingsutlysningens krav. Deretter kaller vi inn til intervju. Vi gjennomfører vanligvis to intervjurunder med sjekk av attester og referanser. Som statlig virksomhet følger vi kvalifikasjonsprinsippet.

  Ta gjerne kontakt om du lurer på hvor vi er i prosessen. Kontaktinformasjon finner du i stillingsannonsen.

  Tilsettingsrådet beslutter ansettelsen

  Forsvaret følger lovene og reglene som gjelder for ansettelser i det offentlige. Det betyr blant annet at vi har et tilsettingsråd som bestemmer hvem som skal ansettes.

  Etter intervjuene vurderes søkerne og rangeres i en innstilling. På bakgrunn av denne avgjør Tilsettingsrådet hvem som skal tilsettes. Når stillingen er besatt, vil alle søkere få informasjon om hvem som er tilsatt.

  Sikkerhets­klarering

  Illustrasjonsfoto av et operasjonsrom /
Opreations room

  Til de fleste stillingene i Forsvaret kreves det sikkerhetsklarering. En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte.

  Med sikkerhetsgradert menes informasjon som ikke skal offentliggjøres, og som kan være til fare for samfunnets sikkerhet dersom den spres. Mer informasjon om sikkerhetsklarering finner du på sidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

  Offentlig søkerliste

  Tastatur
Keyboard

  Forsvaret er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle søkere til en stilling. I søknadsprosessen er det mulig å be om å ikke være med på en slik liste, dersom du har gode grunner til det.

  Søkerlistene blir ikke distribuert, men offentligheten har mulighet til å be om innsyn.

  Utvidet søkerliste

  Alle søkerne til en stilling er part i saken og har rett til å se en utvidet søkerliste som inneholder informasjon om navn, alder, utdanning og arbeidserfaring for alle søkerne. Det er ikke mulig å slippe å stå på denne listen.
   

  En utvidet søkerliste skal behandles som andre dokumenter som er unntatt offentlighet. Det er du som jobbsøker – og ingen andre – som har rett til informasjonen i søkerlisten.

 3. A062_C016_0101Z9.0000791
  Vi tilbyr våre ansatte ordninger og aktiviteter som er ment å bidra til økt arbeidsglede og motivasjon.

   

  • Fleksibel arbeidstid.
  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
  • Gunstige pensjons-, forsikrings- og lånevilkår gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.
  • To timer trening i arbeidstiden per uke.
    

  Mange av Forsvarets arbeidssteder har eget treningssenter du kan bruke gratis.