20181102JØ_9740

Kystjeger­kommandoen

Kystjegerkommandoen (KJK) er Sjøforsvarets øyne og ører langs kysten til sjøs og på land.

​Avdelingen har kort reaksjonstid og skal kunne oppdage, rapportere og analysere en motstanders kapasiteter og intensjoner i hele konfliktspennet. Avdelingen er trent og utrustet for å operere selvstendig, med egen sjø- og landmobilitet. Kystjegerne opererer under alle forhold – i kystsonen og om bord på fartøyer. Operasjonene gjennomføres åpent eller skjult i hele konfliktspennet, i og utenfor Norge.

KJK har med sine dyrekjøpte erfaringer fra internasjonale operasjoner utviklet en unik avdelingskultur med fokus på høy kvalitet og et sterkt samhold. Avdelingen er ikke bare sensorer, effektorer og fartøy – Kystjegerkommandoen er også personellet og familiene rundt.

 1. Som kystjeger blir du en del av et unikt, profesjonelt miljø med tett samhold. Tjenesten byr på høyt tempo, videreutdanning og gode karrieremuligheter. Som kystjeger må du regne med tjeneste i internasjonale operasjoner.

 2. Fartøysoperatører er trent for nasjonale og internasjonale operasjoner og er ledende i Forsvaret på hurtigbåtoperasjoner.

  Besetningen består av skipssjef, nestkommanderende, maskinist og skytter. De ansatte om bord innehar krysskompetanse i hverandres fagfelt, slik at enhver kan bemanne de ulike våpensystemene. 

  Skipssjefen er utdannet navigatør og har overordnet ansvar for fartøyet og besetningen.

  Maskinisten er skipsteknisk ekspert og er ansvarlig for vedlikehold av maskinen og teknologiske installasjoner om bord. 

  Skytterens viktigste oppgaven er fartøyets selvforsvar, og er spesialist innenfor alle våpensystemer og sensorer om bord.

  Avdelingen opererer blant annet stridsbåt 90N, RHIB og tilhørende våpensystemer og sensorer som en integrert tropp i Kystjegerkommandoen. Typiske oppdrag er forflytning og innsetning av patruljer som opererer bak fiendens linjer, informasjonsinnhenting, bording, overvåkning og rekognosering, sanitetsstøtte og styrkebeskyttelse.

Seleksjonsperiode

Kystjegerutdanningens fem første uker er en krevende seleksjonsperiode. I disse fem ukene kvalitetssikrer vi at aspirantene har de personlige kvalitetene som utdanningen krever.

Perioden kjennetegnes ved høy aktivitet og krevende militær utdanning i et kystmiljø. Underveis vil aspirantene bli slitne, kalde og våte, men de må fortsatt prestere mot fastsatte standarder. Perioden gjennomføres i hovedsak under feltmessige forhold, i kystsonen og på havet, og avsluttes med en milepælsøvelse.

For å bli fartøysoperatør, må du gjennom et krevende opptak med påfølgende utdanningsløp, hvor du spesialiseres som maskinist, navigatør eller skytter.

Det blir først gjennomført et grovopptak for å teste at du er godt egnet, både fysisk og mentalt, for å gjennomføre videre opptak.

Lurer du på noe?
Har du spørsmål om tjenesten eller seleksjonsperioden i Harstad? Send en e-post til oss ved å trykke på knappen under.