Redningsmann_Thumbnail

Redningsmann i Luftforsvaret

Kunne du tenkt deg å jobbe om bord i et av Luftforsvarets redningshelikoptre? Vi har ingen åpne søknadsrunder for redningsmann nå.

Stillingstittel
Redningsmann i Luftforsvaret
Ansettelse
Fast
Heltid
Startdato
Avdeling
Luftforsvaret
Sted
Søknadsfrist

Vi har ingen åpne søknadsrunder for redningsmann nå.

 1. Som redningsmann vil du ha en sentral rolle i helikopterbesetningen ved løsning av alle typer oppdrag.

  Under søk- og redningsoppdrag og ambulanseoppdrag deltar du blant annet som observatør, utøver heisoperasjoner og fungerer som anestesilegens assistent ved behandling av pasienter. Ved oppdrag med legebil fungerer du som sjåfør under utrykning, og assisterer anestesilegen med pasientbehandling. 

  Yrket stiller høye krav til personlig egnethet og god redningsteknisk og akuttmedisinsk kompetanse.

 2. «Nasjonal standard for redningsmenn innen luftambulansetjenesten, luftambulansetjenesten, redningshelikoptertjenesten og SAR Offshore» beskriver hvilke krav som stilles til en redningsmann. 

  Forsvaret stiller krav om enten bachelorgrad i sykepleie og autorisasjon som sykepleier, eller fagbrev i ambulansefaget for å søke denne utdanningen. Det er sterkt ønskelig med pre-hospital erfaring.

  Fysiske minimumskrav ved seleksjon må bestås i henhold til Nasjonal standard for redningsmenn. I tillegg må Forsvarets interne fysiske tester med medisinballstøt og stille lengde bestås. Vær oppmerksom på at BIP-test ikke gjennomføres ved opptak til redningsmann.

  I løpet av utdanningen gjennomføres utdanning innen redningsteknikk, akuttmedisin, utrykningskjøring og praktisk utsjekk på helikopter.

 3. Foruten god helse og god fysisk form, må du som redningsmann ha gode samarbeidsevner og være i stand til å jobbe selvstendig. Du må ha evne til problemløsning og improvisasjon, du må kunne løse oppdrag i stor høyde og i vann, og du må ha gode sosiale egenskaper.

 4. Som ferdig utdannet redningsmann blir du overført til en operativ avdeling, og får fast stilling så snart en blir ledig. Du vil inngå i vaktturnus sammen med øvrige besetninger. 

  Avlønning er i henhold til Luftforsvarets lønnspolitikk og Luftforsvarets Lønnsmatrise. Lønnstrinn avhenger av grad og ansiennitet, men er minimum lønnstrinn 45 i staten. Arbeidstid og kompensasjon for vakt og øving fremkommer av Arbeidstidsavtale for Forsvaret.

  Som redningsmann i Luftforsvaret gis du mulighet til en spennende og utfordrende hverdag med nye utfordringer og rom for faglig utvikling.

 5. Luftforsvaret har ansvar for redningshelikoptertjenesten i Norge. Vi har for tiden baser i Lakselv, Bodø, Ørland, Sola og Rygge. Frem til 2023 driftes basen i Florø av en sivil operatør. Fra tentativt 2028 skal Forsvaret også drifte en base i Tromsø.

Forsvaret som arbeids­giver

 1. Illustrasjon militær lege
  Våre kjerneverdier

  Verdigrunnlaget vårt er noe av det viktigste vi har i Forsvaret. For å kunne verne om det vi har og det vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare.

  Kjerneverdiene respekt, ansvar og mot skal ligge til grunn for alt vi gjør.

  Trenger kompetanse fra mange fagfelt

  Forsvaret utlyser et bredt spekter av stillinger hvert år og trenger medarbeidere innenfor mange ulike fagfelt. Vi ser etter både nyutdannede og de med lang erfaring. 

  Hos oss jobber det blant annet ingeniører, kokker, jurister, økonomer, leger, HR-personell og en rekke andre yrkesgrupper, både militære og sivile.

  Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

 2. Illustrasjonsfoto av samarbeid

  Søker du jobb i Forsvaret, er vi pålagt å gjøre en grundig vurdering av søkere, og gjennomføre sikkerhetsklarering. Her er stegene som påvirker jobbsøkerprosessen i Forsvaret og gjør den noe mer langvarig enn vanlige søknadsprosesser.

  Grundige vurderinger

  Etter søknadsfristen gjør vi en grundig vurdering av alle søknader, og ser de opp i mot stillingsutlysningens krav. Deretter kaller vi inn til intervju. Vi gjennomfører vanligvis to intervjurunder med sjekk av attester og referanser. Som statlig virksomhet følger vi kvalifikasjonsprinsippet.

  Ta gjerne kontakt om du lurer på hvor vi er i prosessen. Kontaktinformasjon finner du i stillingsannonsen.

  Tilsettingsrådet beslutter ansettelsen

  Forsvaret følger lovene og reglene som gjelder for ansettelser i det offentlige. Det betyr blant annet at vi har et tilsettingsråd som bestemmer hvem som skal ansettes.

  Etter intervjuene vurderes søkerne og rangeres i en innstilling. På bakgrunn av denne avgjør Tilsettingsrådet hvem som skal tilsettes. Når stillingen er besatt, vil alle søkere få informasjon om hvem som er tilsatt.

  Sikkerhets­klarering

  Illustrasjonsfoto av et operasjonsrom /
Opreations room

  Til de fleste stillingene i Forsvaret kreves det sikkerhetsklarering. En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte.

  Med sikkerhetsgradert menes informasjon som ikke skal offentliggjøres, og som kan være til fare for samfunnets sikkerhet dersom den spres. Mer informasjon om sikkerhetsklarering finner du på sidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

  Offentlig søkerliste

  Tastatur
Keyboard

  Forsvaret er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle søkere til en stilling. I søknadsprosessen er det mulig å be om å ikke være med på en slik liste, dersom du har gode grunner til det.

  Søkerlistene blir ikke distribuert, men offentligheten har mulighet til å be om innsyn.

  Utvidet søkerliste

  Alle søkerne til en stilling er part i saken og har rett til å se en utvidet søkerliste som inneholder informasjon om navn, alder, utdanning og arbeidserfaring for alle søkerne. Det er ikke mulig å slippe å stå på denne listen.
   

  En utvidet søkerliste skal behandles som andre dokumenter som er unntatt offentlighet. Det er du som jobbsøker – og ingen andre – som har rett til informasjonen i søkerlisten.

 3. A062_C016_0101Z9.0000791

  Vi tilbyr våre ansatte ordninger og aktiviteter som er ment å bidra til økt arbeidsglede og motivasjon.

  • Fleksibel arbeidstid.
  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
  • Gunstige pensjons-, forsikrings- og lånevilkår gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.
  • To timer trening i arbeidstiden per uke.
    

  Mange av Forsvarets arbeidssteder har eget treningssenter du kan bruke gratis.