Svar på innkalling til Forsvaret

Vel kva for ei innkalling du skal bekrefte.

Sesjon
Bekreft innkalling til sesjon her.
Førstegongsteneste
Bekreft innkallinga til førstegongsteneste, uavhengig om du tenker å søke utsetting eller fritak.
HV og repetisjonsteneste
Bekreft innkalling til repetisjonsteneste, nytilføring eller årleg trening i Heimevernet.
FOS og opptaksprøvar
For deg som er innkalla til opptaksprøvar. Logg inn og svar ja eller nei om du møter.
Tilbod/kontrakt
Fått tilbod om utdanning eller kontrakt? Du må du svare ja eller nei, og om du aksepterer vikåra i tilbodet.
Vernepliktig akademikar
Bekreft innkallinga som vernepliktig akademikar (VA).
3. gardekompani
Fått tilbod om prøvespel i 3. gardekompani? Du må du svare ja eller nei på tilbodet.