Våpen­kunnskap

Sikker bruk av våpen er viktig i Forsvaret. Her kan du lære våpenregler og kunnskap om vårt hovedvåpen HK416.

20200511MG_1973

Her får du grunnleggende informasjon om våpenregler og teknisk informasjon om Forsvarets hovedvåpen HK416.

På rekruttskolen vil du få en grundig innføring i sikkerhet og bruk av våpen, før du bli bedre kjent med det og etter hvert skal bruke det på skytebane.

Våpenregler

 1.  - kontroller om du er usikker

  • Når man tar opp et våpen skal man ta utgangspunkt i at det er ladd
  • Dersom man er i tvil skal man kontrollere om det er ladd eller ikke. Man skal ikke tro at det er tomt.
  • Den som betjener et våpen eller våpensystem har ansvaret for det og skal i gjennom sin bruk og behandling vise at vedkommende har kontroll
  • Det er ikke forskjell på hvordan man behandler et ladd og et tomt våpen
  • Det er tre sikringer ved våpenbehandling:
   • Pekevinkel
   • Sikring
   • Avtrekkerfingers plassering
  • Under skyting spesielt og våpenbehandling generelt skal du aldri sveipe pipen over personer eller materiell som ikke skal beskytes
  • Våpenet skal peke i en sikker retning, med mindre du engasjerer et mål
  • Våpenet skal peke i minst farlige retning, med mindre du engasjerer et mål
  • Noen ganger vil den sikre retningen være opp, noen ganger ned og noen ganger horisontalt
  • Våpenet avsikres først i det du retter våpenet mot målet
   • Med målet menes også området som sikres, eller som skal tas. Et konkret eksempel kan være sikring mot en dør før entring.
  • Selv om våpenet er tomt skal det være spent og sikring aktivert under bruk. Dette for å vise at det er kontrollert og sikret før det ble tatt i bruk
  • Enkelte våpen skal være nedspent og avsikret under forflytning
  • Alle våpen skal lagres nedspent. Sikring skal være aktivert om det er mulig
  • Avtrekkerfingeren er den siste sikringen og den skal aldri ligge på avtrekkeren før våpenet peker mot målet
  • Dette reduserer risikoen for vådeskudd i forbindelse med at skytteren snubler, dyttes, skvetter eller lignende
  • At fingeren ikke er på avtrekkeren før man engasjerer et mål betyr ingenting for hvor raskt man engasjerer et mål
  • Dette betyr at fingeren for eksempel ikke er på avtrekkeren under fremrykning, sikring av anholdt personell, observasjon eller entring av rom
  • Skytteren har ansvaret for å verifisere at målet skal / kan beskytes innenfor gjeldende ordrer / ROE (Rules of engagement)
  • Skytteren har ansvaret for at det ikke er noe eller noen som befinner seg rundt, foran og bak målet som kan skades ved bom
  • Skytteren har ansvaret for at prosjektilet ikke treffer noe eller noen på veien slik at prosjektilet rikosjetterer og treffer andre eller annet som ikke kan beskytes

Våpenkjennskap - HK416

Bli kjent med Forsvarets hovedvåpen HK416.

Pil til høyre
Skyteøvelse på KNM Helge Ingstad / Shooting excersise at HNoMS Helge Ingstad.
korrekt bæring av våpen 2021

Korrekt bæring av våpen

 • Du skal alltid behandle våpenet som om det er ladd. (våpenregel 1)
   
 • Legg derfor merke til at våpenet peker i sikker retning (våpenregel 2) og at pekefingeren ikke hviler på avtrekker. (våpenregel 4).