Forsvarets vinterskole gjennomfører vinter intrstuktør kurs for Norske soldater fra alle forsvars grener.

Aktivitet

Nedgangen i seilingsdøgn for fregatt og minerydder skyldes blant annet forsinkelser på vedlikehold. Covid-smitte om bord har også ved et par anledninger ført til at fartøy har blitt stengt ned og blitt liggende til smittesituasjonen har kommet under kontroll.

«Øvrige fartøy» omfatter støttefartøyene KNM «Magnus Lagabøte» og KNM «Olav Tryggvason» samt logistikkfartøyet KNM «Maud», som ble fullt operativ i 2021.

Overgangen fra F-16 til F-35 fører til en reduksjon i flytimer i overgangsfasen. I tillegg fløy den norske styrken NORTAD III mindre enn planlagt med C-130J under FN-oppdraget i Mali. I dette oppdraget er det FNs behov som styrer flyaktiviteten.

intops2021-faar.svg

Liste over internasjonale operasjoner med norsk deltakelse i 2021

Operasjon

1. Operation Inherent Resolve (OIR)
2. Feltsykehus Kabul
3. Resolute Support Mission (RSM)
4. NATO Mission Iraq (NMI)
5. Enhanced Forward Presence (eFP)
6. Standing Naval Maritime Group 1 (SNMG1)
7. Standing Mine Counter-Measures Group 1 (SNMCMG1)
8. Cooperative Deployment
9. Island Air Policing (IAP)
10. Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA)
11. United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS)
12. United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO)
13. United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP)
14. Multinational Force Observers (MFO)
15. Combined Maritime Forces (CMF)
16. Naval Shipping Center Sea Guardian (NSC/SG)
17. European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz (EMASoH)

Land

1. Irak, Jordan, Kuwait
2. Afghanistan
3. Afghanistan
4. Irak
5. Litauen
6. Nord-Atlanterhavet, Østersjøen
7. Nord-Atlanterhavet, Østersjøen
8. Atlanterhavet, Middelhavet
9. Island
10. Mali
11. Sør-Sudan
12. Midtøsten
13. Kypros
14. Egypt
15. Bahrain
16. England
17. Hormuzstredet

Type avdeling

1. Hæren/stabsoffiserer
2. Forsvarets sanitet (FSAN)
3. Forsvarets spesialstyrker/FSAN
4. Forsvaret (stabsoff.)
5. Hæren
6. Sjøforsvaret
7. Sjøforsvaret
8. Sjøforsvaret
9. Luftforsvaret
10. Forsvaret (stabsoff.)/ Luftforsvaret
11. Forsvaret (stabsoff.)
12. Forsvaret (stabsoff.)
13. Forsvaret (stabsoff.)
14. Forsvaret (stabsoff.)
15. Sjøforsvaret
16. Sjøforsvaret
17. Sjøforsvaret