Ukrainske soldater under opplæring av norske Hær soldater fra Telemark bataljon i leieren til EUs treningsmisjon for Ukraina (EU MAM) utenfor Berlin

Aktiviteter i 2023

Forsvaret gjennomførte en rekke viktige aktiviteter gjennom 2023. Økt beredskap, øvelser og støtte til Ukraina var særlig prioriterte områder.

Støtte til Ukraina

Forsvaret har i 2023 prioritert støtte til Ukraina og har utviklet et eget planverk for forsvarssektorens støtte til Ukraina kalt Operasjon Ellisiv. Ett av innsatsområdene er donasjoner av materiell fra Forsvarets egen struktur, herunder:

 • Stridsvogn med ammunisjon og reservedeler
 • Ingeniørpanservogn og bergepanservogn med reservedeler
 • Luftvern ildenheter, komplett med reservedeler
 • Ammunisjon for luftvern og artilleri
 • Pansret personellvogner
 • Artillerilokaliseringsradar med reservedeler
 • Ambulansebusser
 • Mineryddermateriell, lett- og tungt bærbart system
 • Rekognoseringsdroner
 • Bekledning, personlig utrustning, sanitetsutstyr, proviant (feltrasjoner) mm.
 • Programvare

Donasjonene har pågått kontinuerlig gjennom 2023.

Trening av ukrainske styrker

Et annet viktig innsatsområde for støtten til Ukraina er målrettet trening av ukrainske styrker, både i utlandet og i Norge. Forsvaret har bidratt til trening av 6 480 ukrainere i 2023, fordelt på om lag 30 ulike fagområder med totalt 84 kurs. Hovedvekten av treningene har blitt gjennomført i utlandet, men 872 ukrainere fikk opplæring i Norge. Treningen ble primært ledet av allierte, med et norsk bidrag på totalt 488 instruktører. Tabellen under viser en oversikt over de største treningsmodulene som er gjennomført.

Oppdrag

Fagutdanning
Norge
Operasjon Interflex
Storbritannia
European Union Military Assistance Mission (EUMAM)
Tyskland
Opplæring F-16 kampfly
Danmark
Opplæring Stridsvogn
Polen
Teknikerkurs NM199
Norge
EOD utdanning NLETI
Litauen
Opplæring NASAMS luftvern
Norge
Småbåtoperatørtrening
Norge
Opplæring artillerilokaliseringsradar Arthur
Norge